Με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990.

Ένα σημαντικό μέσο για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η συνεπής επέκταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε ολόκληρη την ΕΕ, σημειώνει με χθεσινό (14.05.24) ενημερωτικό σημείωμα της η Γερμανική Ένωση Βιομηχανιών Ενέργειας και Ύδρευσης (BDEW).

Το 2023, το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην καθαρή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θα είναι περίπου 43% σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία. Το 17% της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας προερχόταν από χερσαίες ανεμογεννήτριες, το 12% από υδροηλεκτρική ενέργεια και το 8% από ηλιακή ενέργεια. Στη Γερμανία, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αντιπροσώπευαν περίπου το 55% της καθαρής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας πέρυσι.

«Με το πακέτο REPowerEU, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε πριν από δύο χρόνια μια σημαντική πορεία για την ταχύτερη επέκταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ευρώπη – επίσης, προκειμένου να καταστεί λιγότερο εξαρτημένη από τις εισαγωγές ενέργειας από το εξωτερικό», λέει η Κερστίν Αντρέ (Kerstin Andreae), πρόεδρος του εκτελεστικού συμβουλίου του BDEW. «Η πρόβλεψη του “υπέρτερου δημόσιου συμφέροντος” για τα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η υποχρέωση των νέων κτιρίων να είναι έτοιμα για φωτοβολταϊκά και η σταδιακή εισαγωγή της υποχρέωσης για φωτοβολταϊκά έστειλαν σημαντικά μηνύματα στα κράτη μέλη και ενίσχυσαν την επέκταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εκεί».

Για να επιτευχθούν οι στόχοι της Πράσινης Συμφωνίας, ωστόσο, θα πρέπει να αρθούν περαιτέρω εμπόδια για την επέκταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ΕΕ: «Η ασφάλεια του σχεδιασμού, η σημαντικά λιγότερη γραφειοκρατία και η αποφυγή της μικροδιαχείρισης θα είναι οι βασικές απαιτήσεις για την επόμενη περίοδο», λέει η Αντρέ.

«Προκειμένου να αυξηθεί ο ρυθμός επέκτασης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τα μέτρα για την επιτάχυνση των διαδικασιών σχεδιασμού και αδειοδότησης από την τροποποιημένη οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (RED III) πρέπει να εφαρμοστούν γρήγορα σε εθνικό επίπεδο. Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις διαδικασίες αδειοδότησης, τον ορισμό περιοχών ταχείας υλοποίησης, τον σχεδιασμό των διαγωνισμών και την ψηφιακή πλατφόρμα σχεδιασμού για τους διαγωνισμούς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μπορούν να παράσχουν εδώ υποστήριξη. Επιπλέον, πρέπει να επανεξετάζεται με συνέπεια σε όλα τα επίπεδα όπου οι κανονισμοί της ΕΕ εξακολουθούν να στέκονται εμπόδιο στην επέκταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Χωρίς να ανατρέπεται η προστασία της φύσης και των ειδών και η συμμετοχή του κοινού, οι επιλογές συμμετοχής και νομικής προσφυγής, για παράδειγμα, θα πρέπει να σχεδιαστούν με πιο πρακτικό τρόπο, ώστε να βρεθεί καλύτερη ισορροπία μεταξύ του δικαιώματος προσφυγής και της επιτάχυνσης των διαδικασιών».

Για μια επιτυχημένη ενεργειακή μετάβαση, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει επίσης να γίνει πιο ανθεκτική όσον αφορά σημαντικές τεχνολογίες μετασχηματισμού: «Οι δημοπρασίες για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα πρέπει επίσης να επικεντρωθούν στους στόχους της βιωσιμότητας και της ανθεκτικότητας. Εκτός από την άμεση χρηματοδότηση, αυτό μπορεί να στηρίξει την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών παραγωγικών ικανοτήτων».

Διαβάστε ακόμη