Έως και τρεις φορές υψηλότερο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας πληρώνει η ελληνική βιομηχανία, σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές της στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.

Αυτό το συμπέρασμα προκύπτει από μελέτη που διενεργήθηκε για λογαριασμό της ολλανδικής κυβέρνησης, στην οποία αναλύονται και συγκρίνονται οι χρεώσεις ηλεκτρικής ενέργειας για τις μεγάλες βιομηχανίες σε Ολλανδία, Γερμανία, Γαλλία και Βέλγιο. Στη μελέτη για το κόστος ενέργειας συνυπολογίζονται οι απαλλαγές από φόρους, καθώς και οι επιδοτήσεις, όπως η λεγόμενη αντιστάθμιση.

Σύμφωνα με πηγές της βιομηχανίας, προκύπτει ότι στη Γερμανία και Γαλλία υπάρχει πολιτική βούληση να διατηρηθούν οι απαλλαγές – εκπτώσεις για τις βιομηχανίες και στο μέλλον, κάτι που δεν είναι σίγουρο στην Ελλάδα.

Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και το 2023 αλλά και το 2024 είναι διπλάσιες σε σχέση με τη Γερμανία και τριπλάσιες έναντι της Γαλλίας. Από τα στοιχεία του ΑΔΜΗΕ για το 2023 η μεσοσταθμική τιμή ενέργειας (χονδρεμπορική + προσαυξήσεις) ήταν 132 ευρώ /MWh (119 + 13). Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις για μια μεγάλη βιομηχανία στη χώρα μας (φορτίο βάσης) base load είναι 5€/ΜWh μετά από έκπτωση 43%, 2.55€/ΜWh μειωμένο ΕΤΜΕΑΡ, 2€/ΜWh μειωμένο ΥkΩ λόγω του πλαφόν 0.5€/Μwh μειωμένο ΕΦΚ.

Συνολικά η τιμή για το 2023 είναι 141.8€/MWH για την Ελλάδα μείον 35€/MWη = 107€/MWh για όσους κλάδους παίρνουν αντιστάθμιση και υπό την προϋπόθεση ότι θα βγει η Υπουργική Απόφαση που θα αυξήσει το ποσοστό από 11% σε 16.8% επί των εσόδων από τις δημοπρασίες των ρύπων, ποσό που δεν επιτρέπει στις ελληνικές βιομηχανίες να πάρουν 55€/MWh όπως οι γερμανικές.

Στη Γερμανία το 2023 οι βιομηχανίες έντασης ενέργειας είχαν τελική τιμή 46€/MWh και στη Γαλλία 32€/ΜW.

Όπως επισημαίνουν πηγές της βιομηχανίας, αξίζει να σημειωθεί ότι η Γερμανία έχει το ίδιο αποτύπωμα άνθρακα σαν χώρα με την Ελλάδα, άρα η αποζημίωση για την αντιστάθμιση είναι ίδια (35€/ΜWh), η οποία αυξάνεται στα 56,58€/MWh όταν ληφθεί υπόψη και το 25% επιπλέον λόγω χαμηλής ΑΠΑ (Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία). Αυτή η ρύθμιση ισχύει και για τη χώρα μας, πλην όμως ήδη για το 2022, 2023, 2024 το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) δεν το εφαρμόζει γιατί ισχυρίζεται ότι δεν έχει τους πόρους.

Όπως υπογραμμίζουν οι ίδιες πηγές, είναι φανερό ότι είναι θέμα έλλειψης πολιτικής βούλησης, καθώς διαφαίνεται ότι η βιομηχανία δεν είναι προτεραιότητα παρά μόνο η ανάπτυξη των ΑΠΕ, η οποία όμως βρήκε [ταβάνι», καθώς η ζήτηση στη χώρα δεν αυξάνεται.

Διαβάστε ακόμη