Αυστηρότερα πρότυπα για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων, προβλέπει ο κανονισμός που εξέδωσε τη Δευτέρα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Όπως σχολιάζουν πηγές της αγοράς στο energygame.gr, είναι δεδομένο πως η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και καιρό έχει στόχους για τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος για τα βαρέα οχήματα, Όμως, προσθέτουν, το βάρος πέφτει στο εκάστοτε κράτος-μέλος για να θεσμοθετήσει και να εφαρμόσει μέτρα για την επίτευξή τους

Η Ελλάδα έχει εξαιρεθεί επισήμως από την κοινοτική οδηγία για τη λεγόμενη ευρωβινιέτα (αφορά τους κανόνες επιβολής οδικών τελών), γεγονός που σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, σημαίνει ότι πλέον αποκτούν προβάδισμα πιο «πράσινες» λύσεις για τη χρήση καυσίμων στα βαρέα οχήματα, όπως είναι το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) και το bio – LNG, «που ήδη βγάζουν από μόνες τους οικονομικό νόημα».

Στόχος του νέου ευρωπαϊκού κανονισμού είναι η περαιτέρω μείωση των εκπομπών CO2 στον τομέα των οδικών μεταφορών και η θέσπιση νέων στόχων για το 2030, το 2035 και το 2040. Το πεδίο εφαρμογής του υφιστάμενου κανονισμού θα επεκταθεί και πλέον όλα σχεδόν τα νέα βαρέα οχήματα με πιστοποιημένες εκπομπές CO2, συμπεριλαμβανομένων των μικρότερων φορτηγών, των αστικών λεωφορείων, των πούλμαν και των ρυμουλκουμένων, θα υπόκεινται σε στόχους μείωσης των εκπομπών.

Σημειώνεται ότι ο τομέας των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων ευθύνεται για πάνω από το 25% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που προέρχεται από τις οδικές μεταφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι νέοι κανόνες διατηρούν τον υφιστάμενο στόχο για το 2025, ο οποίος έχει οριστεί επί του παρόντος στο 15% όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών για βαρέα φορτηγά βάρους άνω των 16 τόνων. Για το 2030 ο στόχος μείωσης των εκπομπών CO2 αναθεωρήθηκε σε 45% από 30% προηγουμένως, ενώ για το 2035 και το 2040 ορίστηκε σε 65% και 90% αντίστοιχα.

Οι στόχοι αυτοί θα ισχύουν για μεσαία φορτηγά, για βαρέα φορτηγά βάρους άνω των 7,5 τόνων και για πούλμαν, καθώς και για τα αντίστοιχα επαγγελματικά οχήματα από το 2035 και μετά.

Για τα αστικά λεωφορεία έως το 2035 θα έχει οριστεί στόχος μηδενικών εκπομπών για νέα αστικά λεωφορεία, με ενδιάμεσο στόχο τη μείωση 90% για την κατηγορία αυτή έως το 2030. Τα υπεραστικά λεωφορεία θα εξαιρούνται από τον στόχο αυτό, δεδομένου ότι θα θεωρούνται πούλμαν για τους σκοπούς της μέτρησης της μείωσης των εκπομπών.

Το 2027, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επανεξετάσει την αποτελεσματικότητα του τροποποιημένου κανονισμού, ιδίως σε ό,τι αφορά την επίτευξη των ορισθέντων στόχων, ενώ θα κληθεί επίσης να αξιολογήσει τη δυνατότητα ανάπτυξης κοινής μεθοδολογίας για την αξιολόγηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές CO2 ολόκληρου του κύκλου ζωής των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων.

Διαβάστε ακόμη