Η αδειοδότηση εξακολουθεί να αποτελεί τροχοπέδη για την επέκταση της αιολικής ενέργειας στην Ευρώπη. Ωστόσο, τα πράγματα βελτιώνονται. Η Ευρώπη ενέκρινε σημαντικά περισσότερες άδειες για νέα χερσαία αιολικά πάρκα το 2023 σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στους νέους κανόνες της ΕΕ για την αδειοδότηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Ωστόσο, η Ευρώπη εξακολουθεί να μην αδειοδοτεί αρκετά νέα αιολικά πάρκα για να επιτύχει τους φιλόδοξους στόχους της για το 2030. Οι κυβερνήσεις πρέπει να συνεχίσουν να απλοποιούν και να επιταχύνουν την αδειοδότησή τους.

Σύμφωνα με τη WindEurope, η Ευρώπη έχει γυρίσει σελίδα όσον αφορά την αδειοδότηση νέων χερσαίων αιολικών πάρκων. Το 2023 χορήγησε περισσότερες άδειες από ό,τι τα προηγούμενα έτη.

Η Γερμανία επέτρεψε 7,5 GW, σημειώνοντας αύξηση 70% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η αντίθεση είναι ακόμη πιο σημαντική σε σύγκριση με το 2017-2019, όταν σε ετήσια βάση δόθηκαν λιγότερες από 2 GW αδειών για νέα έργα. Αυτό θέτει τη Γερμανία σε μια πολλά υποσχόμενη τροχιά για να έχει επαρκή αριθμό αδειοδοτημένων έργων στον αγωγό ώστε να συμμετάσχει στις επερχόμενες δημοπρασίες για συνολικά 10 GW μόνο το 2025.

Η Ισπανία παρουσίασε παρόμοια τάση με άδειες για πάνω από 3 GW που χορηγήθηκαν το 2023, και πάλι μια αύξηση 70% σε σχέση με το 2022. Πριν από το 2022 οι όγκοι αδειών ήταν σταθερά κάτω από 1 GW.

Οι νέοι κανόνες αδειοδότησης της ΕΕ

Στη Γαλλία, οι άδειες αυξήθηκαν κατά 12%, φθάνοντας τα 2,2 GW πέρυσι. Και στο Ηνωμένο Βασίλειο σημειώθηκε αύξηση 10%, εγκρίνοντας λίγο πάνω από 1 GW χερσαίων έργων. Αλλά οι βελτιώσεις στις αδειοδοτήσεις δεν περιορίζονται μόνο στις μεγαλύτερες αγορές. Ο αριθμός των αδειών αυξήθηκε επίσης, για παράδειγμα, στην Ελλάδα και το Βέλγιο.

Αυτό οφείλεται κυρίως στους νέους κανόνες της ΕΕ. Δύο πράγματα συνέβησαν. Υπήρξε ο κανονισμός έκτακτης ανάγκης για την αδειοδότηση και στη συνέχεια οι νέοι κανόνες για την αδειοδότηση που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο της αναθεωρημένης οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (RED III). Οι κυβερνήσεις πρέπει να μεταφέρουν τις διατάξεις για την αδειοδότηση από την RED III έως την 1η Ιουλίου.

Ένα βασικό στοιχείο των νέων κανόνων είναι το υπέρτερο δημόσιο συμφέρον (Overriding Public Interest – OPI), το οποίο εφαρμόζεται όταν τα έργα αμφισβητούνται στα δικαστήρια. Κρίσιμο είναι να επαναβεβαιώσει και να καθορίσει με σαφήνεια ποιες άδειες πρέπει να δοθούν εντός της προθεσμίας των 2 ετών. Απαιτεί από τις κυβερνήσεις να ψηφιοποιήσουν τις διαδικασίες αδειοδότησής τους. Και για τις επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα, οι κατασκευαστές πρέπει πλέον να λαμβάνουν υπόψη τους ολόκληρο τον πληθυσμό ενός είδους αντί για μεμονωμένα ζώα.

«Η αδειοδότηση των αιολικών πάρκων βελτιώθηκε πολύ πέρυσι, ιδίως στη Γερμανία – αλλά υπάρχει ακόμη “δρόμος να διανύσουμε”. Η ΕΕ πρέπει να κατασκευάζει 30 GW νέων αιολικών ετησίως για να επιτύχει τους στόχους της για το 2030. Οι σημερινοί όγκοι αδειοδότησης δεν επαρκούν για αυτό. Όλες οι εθνικές κυβερνήσεις πρέπει να εφαρμόσουν τους νέους κανόνες της ΕΕ και να συνεχίσουν να καθιστούν τις διαδικασίες τους απλούστερες, ταχύτερες και πιο ψηφιακές», λέει ο διευθύνων σύμβουλος της WindEurope, Giles Dickson.

Ψηφιοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης

Στη δέσμη μέτρων για την αιολική ενέργεια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τη δημιουργία μιας ψηφιακής πλατφόρμας αδειοδότησης για την υποστήριξη των κρατών μελών όσον αφορά την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης. Η ψηφιοποίηση αποτελεί βασικό τομέα βελτίωσης σε πολλές χώρες. Εξακολουθεί να είναι συνηθισμένο φαινόμενο για τους προγραμματιστές να απαιτείται η εκτύπωση ολόκληρης της αίτησης αδειοδότησης – και η αποστολή των φυσικών αντιγράφων σε διάφορες δημόσιες αρχές αδειοδότησης. Αυτό οδηγεί σε σημαντικό κόστος – συχνά δεκάδες χιλιάδες ευρώ – και συμβάλλει στην αναποτελεσματικότητα και τις καθυστερήσεις της συνολικής διαδικασίας.

Η WindEurope, η AWS και η Accenture εργάζονται πάνω σε ένα λογισμικό που μπορεί να συμβάλει στη λύση: Το EasyPermits μπορεί να βοηθήσει τη δημόσια διοίκηση και τις τοπικές κοινότητες να αγκαλιάσουν και να επιταχύνουν ολόκληρη τη διαδικασία αδειοδότησης. Έχει ήδη δοκιμαστεί με επιτυχία στη Δανία και την Πολωνία. Τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν: το εργαλείο βοηθά τους υπαλλήλους αδειοδότησης να εργάζονται σε τρεις φορές περισσότερα αρχεία ταυτόχρονα. Μετά τη δοκιμαστική περίοδο το EasyPermits θα μπορούσε να είναι μία από τις ψηφιακές λύσεις που εφαρμόζονται για τον εξορθολογισμό της αδειοδότησης στην Ευρώπη και αλλού.