Το 2023 στην Ευρωπαϊκή Ένωση τέθηκαν σε λειτουργία 14 GW χερσαίας αιολικής και 3 GW υπεράκτιας ισχύος, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της WindEurope. Παρά τα σημαντικά επιτεύγματα που σημείωσε όσον αφορά τη στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), η ένωση δήλωσε ότι πρέπει να προστεθούν 30 GW ετησίως για να επιτευχθούν οι στόχοι του 2030 για το κλίμα και την ενεργειακή ασφάλεια.

Παρά τον πληθωρισμό και το υψηλό κόστος εισροών, τις εμπλοκές στην αλυσίδα εφοδιασμού, την αργή αδειοδότηση και τους περιορισμούς του δικτύου, οι φορείς εκμετάλλευσης αιολικών σταθμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσαν σε λειτουργία 17 GW πέρυσι. Πρόκειται για ελαφρώς περισσότερα από ό,τι το 2022, σηματοδοτώντας ένα ιστορικό υψηλό, δήλωσε η WindEurope, αλλά με την προειδοποίηση ότι πρέπει να προστεθούν 30 GW σε αιολική δυναμικότητα σε ετήσια βάση για την επίτευξη των στόχων του 2030.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ένωσης Giles Dickson δήλωσε στο Balkan Green Energy News την περασμένη εβδομάδα ότι η παλίρροια φαίνεται να αλλάζει σε πολλούς τομείς. Οι κατασκευαστές ανεμογεννητριών αρχίζουν να επιστρέφουν στα κέρδη, τόνισε.

Οι δράσεις που προβλέπονται στη δέσμη μέτρων της ΕΕ για την αιολική ενέργεια και στον Ευρωπαϊκό Αιολικό Χάρτη θα συμβάλουν στην αύξηση της κατασκευής και στην ενίσχυση της αλυσίδας εφοδιασμού στον τομέα, όπου η εθνική εφαρμογή είναι το κλειδί, επεσήμανε η WindEurope. Η αιολική ενέργεια αντιπροσωπεύει το 19% του συνόλου της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας το 2023, ανέφερε.

Η Ολλανδία φιλοξενεί πλέον το μεγαλύτερο αιολικό πάρκο στον κόσμο

Σύμφωνα με τα στοιχεία της WindEurope, προστέθηκαν 14 GW στην ξηρά και 3 GW στην ανοικτή θάλασσα. Η Γερμανία κατασκεύασε τη μεγαλύτερη νέα αιολική δυναμικότητα, ακολουθούμενη από τις Κάτω Χώρες και τη Σουηδία. Η Ολλανδία κατασκεύασε την περισσότερη νέα υπεράκτια αιολική ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης Hollandse Kust Zuid ισχύος 1,5 GW, που αποτελεί πλέον το μεγαλύτερο αιολικό πάρκο στον κόσμο, σημείωσε ο οργανισμός.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας εκτίμησε ότι η Ευρώπη θα κατασκευάζει 23 GW ετησίως νέων αιολικών σταθμών κατά την περίοδο 2024-2028.

Οι υπουργοί Ενέργειας από 26 κράτη μέλη της ΕΕ υπέγραψαν τον προηγούμενο μήνα τον Ευρωπαϊκό Αιολικό Χάρτη, εγκρίνοντας τη δέσμη μέτρων για την αιολική ενέργεια. Οι κρίσιμες δράσεις περιλαμβάνουν την περαιτέρω απλούστευση της αδειοδότησης, βελτιώσεις στο σχεδιασμό των δημοπρασιών για την κατασκευή νέων αιολικών πάρκων και δημόσια οικονομική στήριξη για την κατασκευή ανεμογεννητριών και βασικών υποδομών, υπογράμμισε η WindEurope.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας φτάνουν το 44% της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ

Η υδροηλεκτρική ενέργεια είχε μερίδιο 13% στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ το 2023, έναντι 8% για την ηλιακή ενέργεια και 3% για τη βιομάζα, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συνολικά ανήλθαν στο 44% της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.

Η ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται ανά γιγαβάτ αιολικής ισχύος συνέχισε να αυξάνεται, δήλωσε η WindEurope. Ο συντελεστής δυναμικότητας των νέων χερσαίων αιολικών πάρκων κυμαίνεται πλέον από 30% έως 48% και ο νέος υπεράκτιος αιολικός σταθμός είναι σταθερά 50%, υπολόγισε.