Ισχυρή κερδοφορία παρουσιάζει η Cenergy στο πρώτο τρίμηνο του 2024, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα. Ειδικότερα, η Cenergy Holdings ανέφερε αύξηση 54% στα καθαρά κέρδη, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 23,6 εκατ. ευρώ, από 15,4 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2023. Η λειτουργική κερδοφορία (αναπροσαρμοσμένο EBITDA) ανήλθε στα 54,4 εκατ. ευρώ, αυξημένη 24% σε σχέση με την αντίστοιχη χρονική περίοδο του 2023, με σταθερά υψηλά περιθώρια κέρδους στο 13,7%.

Οι πωλήσεις της Cenergy Holdings έφθασαν τα 396 εκατ. ευρώ (4% αύξηση σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2023). Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα α’ τριμήνου 2024 που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Τετάρτη (29/5), το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών ανήλθε σε 3,1 δισ. ευρώ στις 31 Μαρτίου 2024. Η Cenergy Holdings γνωστοποίησε επίσης ότι:

  • Τα σχέδια επέκτασης σε όλα τα κύρια εργοστάσια του Ομίλου βρίσκονται σε εξέλιξη, σύμφωνα με τα χρονοδιάγραμμα που έχουν τεθεί.
  • Επιβεβαιώνεται η εκτίμηση αναπροσαρμοσμένου EBITDA (α-EBITDA) για το οικονομικό έτος 2024 σε επίπεδα μεταξύ 230 και 250 εκατ. ευρώ.

Σχολιάζοντας τις επιδόσεις του Ομίλου, ο κ. Αλέξης Αλεξίου, Διευθύνων Σύμβουλος της Cenergy Holdings δήλωσε: 

«Η σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας για το πρώτο τρίμηνο του 2024 οφείλεται στο ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο και στην ικανότητά μας να εκτελούμε αποτελεσματικά απαιτητικά ενεργειακά έργα.  Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των παραγγελιών σταθεροποιήθηκε πάνω από το όριο των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ με ισχυρές δυνατότητες για περαιτέρω αύξηση κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους. Η απαιτούμενη επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας σε όλες τις κύριες μονάδες παραγωγής βρίσκεται σε εξέλιξη, υποστηρίζοντας τη στρατηγική μας για οργανική ανάπτυξη και εξυπηρετώντας το όραμά μας να χαράξουμε μια δυναμική πορεία στις υποδομές μεταφοράς ενέργειας.»

Διαβάστε ακόμη