Μέσα στο 2025 αναμένεται να έχει ολοκληρώσει η εταιρεία ΕΝΤΕΚΑ την κατασκευή του αιολικού πάρκου ισχύος 294 MW στο Βέρμιο (στους νομούς Κοζάνης και Ημαθίας),  συνολικού προϋπολογισμού 330 εκατ. ευρώ.

Η μελέτη και η ανάπτυξη του πάρκου έγινε από την ΕΝΤΕΚΑ. Η επένδυση χρηματοδοτείται από την Εθνική Τράπεζα και από τη μέτοχο της Αιολικής Βερμίου ΑΕ, την αμερικανική Quantum Energy Partners, μέσω των εταιρειών της, 547 Energy και Aer Soleir.

Την Πέμπτη, ο επικεφαλής της 547 Energy, Γκάμπριελ Αλόνσο, μαζί με τους γενικούς διευθυντές της ΕΝΤΕΚΑ, Παναγιώτη Παπασταματίου και Παναγιώτη Λαδακάκο, επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις της ΕΜΕΚ (Ελληνικές Μηχανολογικές Κατασκευές και Εξοπλισμός) στον Ασπρόπυργο, όπου είδαν τους πυλώνες που κατασκευάζονται για τις ανεμογεννήτριες του εν λόγω πάρκου. Τους συνόδευσε ο Ανδρέας Βλαμάκης, διευθυντής Ανάπτυξης του έργου από τη ΕΝΤΕΚΑ.

Εκτός από την ΕΜΕΚ και άλλες ελληνικές εταιρείες έχουν αναλάβει σημαντικά μέρη της υλοποίησης του Αιολικού Πάρκου Βερμίου. Για παράδειγμα, η Ελληνικά Καλώδια προμηθεύει τα καλώδια για την ηλεκτρική διασύνδεση των ανεμογεννητριών, ενώ τα συνοδά έργα υποδομής και διασύνδεσης έχουν ανατεθεί στις εταιρείες ΙΝΤΡΑΚΑΤ και Πάραλος, που αξιοποιούν αποκλειστικά τοπικές κατασκευαστικές εταιρείες από την ευρύτερη περιοχή.

Εκτός από το Αιολικό Πάρκο Βερμίου, η ΕΝΤΕΚΑ έχει αναπτύξει για λογαριασμό του ίδιου επενδυτικού σχήματος και άλλα αιολικά πάρκα. Από τα τελευταία, έργα ισχύος 120MW βρίσκονται στην Πελοπόννησο και οι προκατασκευαστικές εργασίες για μερικά απ’ αυτά, έχουν ήδη ξεκινήσει. Και σε αυτά θα ακολουθηθεί το ίδιο μοντέλο μεγιστοποίησης της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

«Εκτός από την παροχή καθαρής και φθηνής ενέργειας, τα αιολικά πάρκα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας. Αυτό σημαίνει νέες δουλειές, ανάπτυξη της καινοτομίας και βιομηχανική ανάπτυξη» δήλωσε στο powergame.gr ο κ. Παπασταματίου. «Ο συνδυασμός της αιολικής ενέργειας με την εγχώρια προστιθέμενη αξία αποτελούσε πάντα τον πυρήνα της αντίληψής μας για τον τρόπο που πρέπει να αναπτυχθεί αυτή η αγορά. Το αιολικό πάρκο Βερμίου, και τα άλλα έργα που αναπτύσσει η ΕΝΤΕΚΑ θέλουμε να αποτελούν καλό παράδειγμα εφαρμογής αυτής της αντίληψης» πρόσθεσε.