Η γεωγραφική ανάπτυξη στον κλάδο της ενέργειας και ο εμπλουτισμός των προϊόντων ενέργειας που προσφέρει θα είναι τα κύρια σημεία που θα εστιάσει ο όμιλος Mytilineos, όπως είπε την Πέμπτη, στην τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές, ο επικεφαλής της εταιρείας Ευάγγελος Μυτιληναίος.

Ο Μυτιληναίος είπε πως ο όμιλος θα ανακοινώσει το επόμενο διάστημα την έναρξη νέων γραφείων στη Δυτική Ευρώπη για να ανταπεξέλθουν στη ζήτηση για νέα ενεργειακά προϊόντα που η εταιρεία ετοιμάζει να προσφέρει.

Τόνισε τις προτεραιότητες του ομίλου για φέτος που είναι η διατήρηση της υψηλής ρευστότητας, αφού η κατάκτηση επενδυτικής βαθμίδας αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για τον όμιλο, αλλά και τα υψηλά κέρδη και μερίσματα αφού προσωπική προτεραιότητα για τον ίδιο είναι οι εργαζόμενοι και οι μέτοχοι της εταιρείας.

Ωστόσο η εταιρεία παραμένει επίσης προσηλωμένη στην ανάπτυξη με συνεχείς επενδύσεις. Το επενδυτικό πρόγραμμα για το 2024 ανέρχεται σε 500 εκατ. από τα οποία 100 εκατ. είναι επενδύσεις συντήρησης των μονάδων της και τα 400 εκατ. επενδύσεις σε έργα ΑΠΕ.

Οι συνέργειες που μπορεί να αναπτύξει η εταιρεία ακόμη είναι πολλές και θα στηρίξουν την περαιτέρω ανάπτυξή της. Στην προμήθεια ενέργειας στοχεύει στην ανάπτυξη του μεριδίου της Protergia που ήδη έχει φτάσει το 20% από την εκπροσώπηση του Αλουμινίου της Ελλάδος, με στόχο το 30%, κάτι που θα πετύχει με οργανική ανάπτυξη και εξαγορές τα επόμενα χρόνια.

Η παραγωγή ανάπτυξης επίσης ενισχύεται, ενώ τόνισε ότι η νέα μονάδα φυσικού αερίου, θα αποδώσει φέτος ενισχύοντας την κερδοφορία του τομέα παραγωγής ενέργειας.

Το energy management γίνεται κάθε μέρα πιο σημαντικό στην εξασφάλιση αποδόσεων, τόνισε, ενώ η πτώση της τιμής του φυσικού αερίου, σημείωσε, θα έχει σαν αποτέλεσμα να μειωθούν σημαντικά τα κόστη του ομίλου από την παραγωγή ενέργειας.

Έμφαση στα έργα διασυνδέσεων και ΑΠΕ

Ειδική αναφορά έκανε στα έργα διασυνδέσεων που θα αποτελέσουν το μεγαλύτερο τμήμα έργων ενεργειακής μετάβασης. Μετά το έργο που ανέλαβε η εταιρεία για το υποθαλάσσιο καλώδιο Αγγλίας-Σκωτίας η εταιρεία είναι έτοιμη, διαθέτοντας την τεχνογνωσία και τα κεφάλαια να επεκταθεί αναλαμβάνοντας και νέα έργα διασυνδέσεων.

Σχετικά με το ενεργειακό κόστος της Αλουμίνιος Ελλάδος άφησε να εννοηθεί ότι θα περιοριστεί φέτος, που ανέλαβε την εκπροσώπηση η Protergia σε σχέση με το 2023.

Όπως είπε μόνο στη Βρετανία προγραμματίζονται επενδύσεις 26 δισ. ευρώ τα επόμενα 4 χρόνια ενώ η Ευρώπη προγραμματίζει επενδύσεις 400 δισ. μέχρι το 2030. Για τον όμιλο πρόκειται να αποτελέσει τη νέα μεγάλη πηγή εσόδων, στην οποία όπως τόνισε πρόκειται να δώσει ειδική έμφαση αναλαμβάνοντας και νέα έργα.

Σε σχέση με την ανάπτυξη στις ΑΠΕ σημείωσε ότι η εταιρεία διαθέτει 845 MW σε λειτουργία και 1,538 GW σε φάση κατασκευής τα οποία θα έχουν ολοκληρωθεί στις 31/12/2024.

Στο τέλος του 2024 η εταιρεία θα έχει σε λειτουργία έργα ΑΠΕ ισχύος 2,38 GW από τα οποία κάποια θα διαθέσει στην αγορά εφόσον δοθούν ευκαιρίες. Από τα 500 εκατ. επενδύσεων που προγραμματίζονται για το 2024 τα 400 εκατ. θα αφορούν την ανάπτυξη στις ΑΠΕ, σε φωτοβολταϊκά και αποθήκευση ενέργειας, τόνισε ο Πρόεδρος της εταιρείας.

Σχολιάζοντας την ελληνική αγορά ενέργειας, σημείωσε ότι η ΔΕΗ έκανε μια εντυπωσιακή παρουσίαση στο Investors Day, αλλά πρέπει να μειώσει το μερίδιό της κάτω από 50% σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό. Για δεκαετίες η Αλουμίνιο Ελλάδος και επομένως η Mytilineos εξαρτιόταν από τη ΔΕΗ και τώρα θα βρεθούν απέναντι για τα μερίδια στην ελληνική αγορά ενέργειας. «Ας ελπίσουμε ότι θα είναι μια φιλική συνύπαρξη»….σημείωσε.

Όπως ανέφερε τα επόμενα χρόνια θα είναι αδύνατο για εταιρείες που δεν είναι καθετοποιημένες να υπάρξουν στην αγορά και να αντιμετωπίσουν μια ενδεχόμενη επόμενη ενεργειακή κρίση.

Διπλή διαπραγμάτευση

Η εταιρεία διαθέτει ήδη τα μεγέθη για ενδεχόμενη διπλή διαπραγμάτευση σε ξένο Χρηματιστήριο, και πλέον πρέπει να ληφθεί η τελική απόφαση. Όπως είπε για να γίνει η διαπραγμάτευση σε ένα ξένο Χρηματιστήριο χρειάζεται πολύ δουλειά και προετοιμασία.

Οι προκλήσεις του 2024

Σχολιάζοντας τις τάσεις για το 2024 αναφέρθηκε στην πρόκληση-προοπτική των αμερικάνικων εκλογών και των εκλογών στο Ευρωκοινοβούλιο, δύο πολέμους σε εξέλιξη, την κόντρα ΗΠΑ και Κίνας, μαζί με την αβεβαιότητα για την πορεία των επιτοκίων, γεγονότα που δημιουργούν μια χρονιά γεμάτη προκλήσεις.

Για τον όμιλο, τόνισε στόχος είναι να δοθεί έμφαση στα κέρδη και τα μερίσματα γιατί, όπως τόνισε ο κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος, «οι μέτοχοι όπως και οι εργαζόμενοι είναι η δική μου προσωπικά προτεραιότητα. Τα EBITDA είναι σημαντικά για τις τράπεζες και τους ομολογιούχους».

Υπογράμμισε ότι εν μέσω συνεχών και μεγάλων επενδύσεων, ο όμιλος συνεχίζει να δίνει υψηλά μερίσματα, από σεβασμό στους μετόχους του που είναι αφοσιωμένοι στην εταιρεία και σημείωσε ότι οι μικρομέτοχοι που παραμένουν στην εταιρεία έχουν παραμείνει σχεδόν όλοι, οι χιλιάδες αυτών, σταθερά μέτοχοι στην εταιρεία, κάτι που αυξάνει την ευθύνη της εταιρείας απέναντί τους. Επίσης, τόνισε ότι προτεραιότητα για τον όμιλο είναι να λάβει επενδυτική βαθμίδα.

Υψηλή κερδοφορία το 2023

Το 2023 ο όμιλος παρουσίασε αύξηση 34% στα καθαρά κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας που διαμορφώθηκαν στα 623 εκατ. έναντι 466 εκατ. το 2022. Αντίστοιχα, τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 4,50 ευρώ έναντι 3,41 ευρώ το 2022, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία.

Παράλληλα, κατέγραψε αύξηση 23% στα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) που ανήλθαν σε 1.014 εκατ., έναντι 823 εκατ. το 2022.

O κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 5.492 εκατ., σε σύγκριση με 6.306 εκατ. το 2022, μείωση που ήρθε ως συνέπεια της αποκλιμάκωσης των τιμών ενέργειας.

Η εταιρεία ανακοίνωσε τέλος προτεινόμενο μέρισμα στα €1,50 ανά μετοχή (Με ανοδική προσαρμογή για τις ίδιες μετοχές κατά την ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος).

Αναλυτικά, όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, ο καθαρός δανεισμός σε προσαρμοσμένη βάση διαμορφώθηκε στα 1.453 εκατ., μέγεθος από το οποίο έχει εξαιρεθεί ποσό ύψους 440 εκατ., που αφορά σε δανεισμό χωρίς αναγωγή (non-recourse debt). Το προσαρμοσμένο Net Debt/EBITDA διαμορφώθηκε στο 1,5x, επίπεδο εφάμιλλο εταιρειών εντός της επενδυτικής βαθμίδας. Μια σειρά ενεργειών, όπως η επιτυχημένη έκδοση 7-ετούς Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους €500εκατ. με επιτόκιο 4,0% τον Ιούλιο και η πρόσφατη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για χρηματοδότηση 400 εκατ. για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών έργων και έργων αποθήκευσης ενέργειας, έχουν ισχυροποιήσει περαιτέρω το πιστωτικό προφίλ της Εταιρείας. Το γεγονός αυτό αποτυπώνεται και στις πρόσφατες αναβαθμίσεις από τις FITCH και S&P, με την MYTILINEOS να προσεγγίζει όλο και περισσότερο το επίπεδο της επενδυτικής βαθμίδας.

Έμφαση στην ανάπτυξη στην Ευρώπη: Ο σημαντικός ρόλος της αγγλικής αγοράς

Κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη της διεθνούς στρατηγικής της Mytilineos που έχει παρουσία σε περισσότερες από 40 χώρες σε όλο το πλανήτη, έχει η ανάπτυξη στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η εταιρεία έχει παρουσία στη Βρετανία εδώ και 10 χρόνια, έχοντας συνάψει μεγάλες συνεργασίες με πιστούς επιχειρηματικούς εταίρους. Ξεκινώντας ως top contractor, αλλά πλέον και ως integrated developer, συνεργάζεται με εταιρείες όπως η LightSource BP, η GE Vernova, η Gresham House, η Vodafone, η Centrica και η Quinbrook, αλλά και με εθνικούς φορείς όπως η National Grid και η Scottish Power.

Η υπογραφή της σύμβασης ύψους 1 δισ. λιρών για την πρώτη υποθαλάσσια διασύνδεση στην ανατολική ακτή του Ηνωμένου Βασιλείου, σε κοινοπραξία με τη GE Vernova, φέρνει στο προσκήνιο τη νέα στρατηγική εστίαση της Mytilineos στην ανάπτυξη δικτύων, μίας κρίσιμης πτυχής για την επιτυχή ενεργειακή μετάβαση. Η διασύνδεση αυτή, γνωστή πλέον ως Eastern Green Link 1 (EGL1), αποτελεί βασικό μέρος της νέας υποδομής δικτύου για την υποστήριξη των προσπαθειών του Ηνωμένου Βασιλείου για απαλλαγή από εκπομπές άνθρακα.

Με 82 έργα ήδη στο ενεργητικό της, συνολικής αξίας συμβολαίων £2.5 δισ. μόνο στη Μεγάλη Βρετανία, η Mytilineos είναι έτοιμη να περάσει σε ένα νέο επίπεδο την ανάπτυξή για τα επόμενα χρόνια με νέα έργα που θα προσθέσει στο χαρτοφυλάκιό της.

Στο τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η Mytilineos διαθέτει χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών έργων ισχύος 1.25 GW, με το έργο Cleve Hill να ξεχωρίζει, ως το μεγαλύτερο αδειοδοτημένο φωτοβολταϊκό πάρκο στη χώρα, 373 MW. Επιπλέον 650 MW owned assets είναι σήμερα σε διάφορα στάδιο ανάπτυξης και υλοποίησης. Στην αποθήκευση ενέργειας, η εταιρεία αναγνωρίζεται ως κορυφαία στη χώρα με ένα σημαντικό αριθμό έργων 1.1 GWh, που αντιπροσωπεύουν περίπου το 30% της βρετανικής αγοράς.

Επενδύοντας στη μεγάλη της διεθνή εμπειρία και τεχνογνωσία, η Mytilineos αναλαμβάνει σύνθετα και απαιτητικά ενεργειακά έργα, συνδράμοντας στις προσπάθειες της Μ. Βρετανίας για επιτυχή ενεργειακή μετάβαση. Πέρα από τα μεγάλα έργα ΑΠΕ και αποθήκευσης, η εταιρεία αυτή τη στιγμή κατασκευάζει 4 μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ανοικτού κύκλου με καύσιμο το φυσικό αέριο (3 OCGTs για τη Drax και 1 OCGT για τη Vitol, ισχύος 299 MW το κάθε ένα). Ακόμα, η Mytilineos είναι υπεύθυνη για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός Σύγχρονου Πυκνωτή, για την RWE Generation UK μίας από τις κορυφαίες εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας του Ηνωμένου Βασιλείου, μέρος του Προγράμματος Stability Pathfinder του Εθνικού Δικτύου για την Αγγλία και την Ουαλία.

Παράλληλα, η Mytilineos κατασκευάζει στο Protos μία σύγχρονη μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από απορρίμματα, ισχυρή απόδειξη και αναγνώριση της ικανότητας της εταιρείας να αναλαμβάνει έργα υψηλών τεχνικών απαιτήσεων, ακόμα και στις πλέον προηγμένες και ανταγωνιστικές αγορές, όπως αυτή του Ηνωμένου Βασιλείου.