Η ιταλική εταιρεία ενέργειας Eni ανακοίνωσε σημαντική πρόοδο στη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος στην έκθεση βιωσιμότητας του 2023. Σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2018, η εταιρεία πέτυχε μείωση 40% στις καθαρές εκπομπές άνθρακα από τον ανώριο τομέα της (δραστηριότητες που σχετίζονται άμεσα με την εξαγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου) και μείωση 30% στις συνολικές εκπομπές, σύμφωνα με το Reuters.

Ιδιαίτερα αξιοσημείωτη είναι η εστίαση της Eni στην αντιμετώπιση των εκπομπών μεθανίου, ενός ισχυρού αερίου του θερμοκηπίου με μικρότερη διάρκεια ζωής αλλά ισχυρότερη θερμαντική επίδραση από το διοξείδιο του άνθρακα. Η εταιρεία αναφέρει μείωση άνω του 20% στις εκπομπές μεθανίου από τις δραστηριότητές της στον ανώριο τομέα έως το 2023.

Η Eni συνεργάζεται ενεργά με διεθνείς εταίρους όπως η Sonatrach (Αλγερία), η EGAS (Αίγυπτος) και η ADNOC (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα) για να τους υποστηρίξει στη μετάβασή τους σε καθαρότερες πηγές ενέργειας. Αυτές οι συνεργασίες υπογραμμίζουν τη δέσμευση της Eni στις ευρύτερες προσπάθειες της βιομηχανίας για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Οι περιβαλλοντικοί στόχοι της Eni είναι φιλόδοξοι. Η εταιρεία στοχεύει σε μηδενικές καθαρές εκπομπές άνθρακα (τόσο άμεσες εκπομπές από τις δραστηριότητές της όσο και έμμεσες εκπομπές από την αγοραζόμενη ηλεκτρική ενέργεια) στον ανώριο τομέα της έως το 2030. Αυτός ο στόχος αποτελεί εφαλτήριο για τον τελικό τους στόχο που είναι η επίτευξη άνθρακικης ουδετερότητας έως το 2050.

Για να επιτύχει αυτούς τους στόχους, η Eni μετασχηματίζει το επιχειρηματικό της μοντέλο. Η εταιρεία μετατοπίζει την παραγωγή υδρογονανθράκων της από τον άνθρακα και το πετρέλαιο, τα οποία έχουν μεγαλύτερο αποτύπωμα άνθρακα, προς το πιο καθαρό φυσικό αέριο. Επιπλέον, η Eni επενδύει ενεργά σε επιχειρήσεις χαμηλών εκπομπών άνθρακα για να μειώσει περαιτέρω το περιβαλλοντικό της αντίκτυπο.

Η έκθεση βιωσιμότητας της Eni αποδεικνύει μια σαφή εστίαση στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Η πρόοδος της εταιρείας στη μείωση των εκπομπών και η δέσμευσή της στην επίτευξη μηδενικού αποτυπώματος άνθρακα έως το 2050 την τοποθετούν ως ηγέτη στο κίνημα της ενεργειακής μετάβασης εντός της βιομηχανίας πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Διαβάστε ακόμη