Τις επικαιροποιημένες προβλέψεις της EDISON και της Optima Bank για τη μετοχή της ΑΒΑΞ παρουσίασε χθες στους αναλυτές η διοίκηση της ΑΒΑΞ. Η EDISON έχει θέσει ως στόχο τιμής για τη μετοχή τα 3 ευρώ και η Optima τα 2,79 ευρώ, με περιθώριο ανόδου +90% και +76% από τα τρέχοντα επίπεδα.

Η παρουσίαση στους αναλυτές έγινε με αφορμή τα αποτελέσματα του 2023 με τη διοίκηση να εξηγεί τη στρατηγική και τις προοπτικές του κατασκευαστικού ομίλου. Η διοίκηση υποστήριξε πως το υψηλό ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων, η συνεχής βελτίωση της καθαρής κερδοφορίας, η αναλογία 54-46 ανάμεσα σε ιδιωτικά και δημόσια έργα, και η υψηλή τεχνογνωσία και εμπειρία της ΑΒΑΞ σε πολύ απαιτητικά έργα, συνθέτουν το μίγμα ισχύος για τον όμιλο ΑΒΑΞ.

Στις κατασκευές, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο υπογεγραμμένων συμβάσεων ξεπερνάει τα 3 δισ. ευρώ, με τη διοίκηση αναμένει σημαντική άνοδο στις δραστηριότητες του τομέα με νέα έργα που ενσωματώνουν διευρυμένα περιθώρια κέρδους. Οι συμμετοχές σε παραχωρήσεις, ΣΔΙΤ και μαρίνες αποτιμώνται σε 465 εκατομμύρια την τρέχουσα περίοδο, λαμβάνοντας υπόψη τον υπολειπόμενο χρόνο και το χαρακτήρα κάθε σύμβασης. Επιπλέον, παρά τη λήξη της Αττικής Οδού (Οκτώβριος 2024) τα αναμενόμενα μερίσματα (nominal) ανέρχονται σε 1,1 δισ. ευρώ περίπου, διατηρώντας την μακροχρόνια αξία του χαρτοφυλακίου συμμετοχών του ομίλου.

Στις νέες επενδύσεις ο όμιλος έχει προεπιλεγεί σε διαγωνισμούς 25 έργων ΣΔΙΤ, συνολικού προϋπολογισμού 3,5 – 4,0 δισ. ευρώ. Επίσης συμμετέχει στην κοινοπραξία που έχει καταθέσει Πρότυπη Πρόταση για επεκτάσεις Αττικής Οδού, με μορφή παραχώρησης. Στην Ενέργεια συνεχίζει την πορεία ανάπτυξης της 100% θυγατρικής Ixion Energy με στοχευόμενο equity IRR 10-15% μέσα από νέα έργα ΑΠΕ και αποθήκευσης ενέργειας, δημόσιο δίκτυο σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, έργα εξοικονόμησης ενέργειας (φωτοβολταϊκά στέγης κτιρίων) και διαχείριση ενέργειας (trading).

Διαβάστε ακόμη