Η Panasonic Energy Co., Ltd., μια εταιρεία του ομίλου Panasonic, ανακοίνωσε ότι υπέγραψε δεσμευτική συμφωνία παραλαβής με την κορυφαία εταιρεία υλικών και τεχνολογίας μπαταριών NOVONIX Limited για την προμήθεια συνθετικού γραφίτη, το κύριο συστατικό των ανόδων των μπαταριών ιόντων λιθίου που χρησιμοποιούνται στα ηλεκτρικά οχήματα (EV).

Σύμφωνα με τη μεσομακροπρόθεσμη στρατηγική της Panasonic Energy για την ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας της με επίκεντρο τη Βόρεια Αμερική και τη μείωση των περιβαλλοντικών της επιπτώσεων, ο συνθετικός γραφίτης θα χρησιμοποιείται από τις εγκαταστάσεις κατασκευής μπαταριών EV της Panasonic Energy στις ΗΠΑ, με τις αποστολές να έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν το 2025 από τις εγκαταστάσεις της NOVONIX στο Τενεσί.

Μέχρι το 2031, η Panasonic Energy στοχεύει να μειώσει το αποτύπωμα άνθρακα ολόκληρης της αλυσίδας εφοδιασμού μπαταριών ιόντων λιθίου για EV κατά 50% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2022. Η πλειονότητα των εκπομπών προέρχεται από την εξόρυξη πόρων, την επεξεργασία πρώτων υλών και τα logistics. Ως εκ τούτου, εκτός από τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα που παράγεται κατά την κατασκευή μπαταριών μέσω της εξουδετέρωσης του άνθρακα σε όλα τα εργοστάσια, η Panasonic Energy ασχολείται ενεργά με τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην ανάντη αλυσίδα εφοδιασμού.

Όπως αναφέρει το Clean Technica, η συμφωνία αυτή θα επιτρέψει στην Panasonic Energy να αξιοποιήσει την καινοτόμο περιβαλλοντική τεχνολογία της NOVONIX και να προμηθευτεί 10.000 τόνους γραφίτη από τις δραστηριότητες της NOVONIX στη Βόρεια Αμερική σε διάστημα τεσσάρων ετών, ένα στρατηγικά σημαντικό βήμα για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της αλυσίδας εφοδιασμού της.

Φυσικός και συνθετικός γραφίτης

Υπάρχουν δύο τύποι γραφίτη για μπαταρίες ιόντων λιθίου: ο φυσικός γραφίτης και ο συνθετικός γραφίτης. Ο συνθετικός γραφίτης προσφέρει αυξημένη ανθεκτικότητα της μπαταρίας, επιτρέποντας αξιόπιστη απόδοση κατά τη διάρκεια επαναλαμβανόμενων κύκλων φόρτισης και εκφόρτισης. Ο συνθετικός γραφίτης παράγεται παραδοσιακά μέσω μακράς επεξεργασίας σε υψηλές θερμοκρασίες σε κλίβανο Acheson, διάρκειας 30 ημερών ανά κύκλο παραγωγής, με θερμοκρασίες που φτάνουν έως και 3.000 ℃. Ωστόσο, αυτή η μέθοδος παραγωγής παρουσιάζει προκλήσεις λόγω της υψηλής κατανάλωσης ενέργειας και των συνακόλουθων εκπομπών CO2 και οι εταιρείες αναπτύσσουν ενεργά καινοτόμες μεθόδους παραγωγής για να ξεπεράσουν αυτά τα μειονεκτήματα.

Οι ιδιόκτητοι κλίβανοι γραφίτωσης της NOVONIX είναι οι πρώτοι στο είδος τους για παραγωγή μεγάλης κλίμακας, επιτρέποντας την αποτελεσματική μαζική παραγωγή συνθετικού γραφίτη σε μόλις περίπου τρεις ημέρες ανά κύκλο. Η καινοτομία αυτή αναμένεται να μειώσει τα επίπεδα CO2 που εκπέμπονται κατά την παραγωγή συνθετικού γραφίτη σε σύγκριση με τους συμβατικούς κλιβάνους Acheson. Αποτελεί σημαντική συμβολή στην επίτευξη του στόχου της Panasonic Energy να μειώσει κατά το ήμισυ το αποτύπωμα άνθρακα και αποδεικνύει τη δέσμευση της εταιρείας για περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Στην αγορά της Βόρειας Αμερικής, η οποία περιλαμβάνει τις ΗΠΑ ως τη δεύτερη μεγαλύτερη στον κόσμο σε πωλήσεις νέων αυτοκινήτων, η Panasonic Energy στοχεύει να διευκολύνει την ευρεία υιοθέτηση των ηλεκτρικών οχημάτων παρέχοντας μπαταρίες υψηλής ποιότητας και χωρητικότητας που προσφέρουν εκτεταμένη αυτονομία. Η εταιρεία θα αξιοποιήσει την τεχνογνωσία και την εμπειρία της για να αναλάβει ηγετικό ρόλο στη βιομηχανία μπαταριών ιόντων λιθίου. Μέσω στρατηγικών συνεργασιών, θα επιταχύνει τις προσπάθειές της για την επίτευξη μηδενικών εκπομπών και τη συμβολή στην οικοδόμηση μιας βιώσιμης κοινωνίας.