Αναμένεται πως η Πολωνία δεν θα υποστηρίξει τον νέο κλιματικού στόχου για μείωση των εκπομπών CO2 κατά 90% έως το 2040. Σύμφωνα με πολωνικά μέσα ενημέρωσης, η Πολωνία λαμβάνει σοβαρά υπόψη τους οικονομικούς και κοινωνικούς κινδύνους που συνεπάγεται η επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέστησε καθαρή μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 90% έως το 2040 σε σύγκριση με το 1990, σύμφωνα με

τις πιο πρόσφατες επιστημονικές συμβουλές και τις δεσμεύσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα.

Ο προτεινόμενος στόχος θα συζητηθεί τώρα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη της ΕΕ, ενώ οι συνομιλίες θα διαρκέσουν έως και ένα χρόνο. Μετά τις ευρωεκλογές του Ιουνίου, η επόμενη Επιτροπή θα υποβάλει νομοθετικές προτάσεις σε αυτή τη βάση.

Η Βαρσοβία πιστεύει ότι ο νέος κλιματικός στόχος θα είναι δύσκολο να επιτευχθεί από οικονομική και κοινωνική άποψη, σύμφωνα με έγγραφο θέσεων της Πολωνίας για το θέμα που συντάχθηκε από το Υπουργείο Κλίματος και Περιβάλλοντος και περιήλθε στην κατοχή του Money.pl.

Η κυβέρνηση πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει συνεπώς να είναι έτοιμη να προβεί σε προσαρμογές για να περιορίσει τις αρνητικές επιπτώσεις στην κοινωνία και την οικονομία.

«Βλέπουμε ελάχιστα περιθώρια για περαιτέρω δεσμεύσεις μείωσης του CO2», δήλωσε η αναπληρώτρια υπουργός Κλίματος και Περιβάλλοντος Urszula Zielińskan, τονίζοντας ότι η Πολωνία επικεντρώνεται επί του παρόντος στον τρέχοντα στόχο της ΕΕ για μείωση κατά 55% για το 2030.

Τονίζοντας ότι ο στόχος της Επιτροπής ανοίγει μια συζήτηση και δεν αποτελεί δεσμευτικό νομικό έγγραφο, υποσχέθηκε ότι η Πολωνία θα έχει μακρές συζητήσεις για το θέμα, προσθέτοντας ότι η Πολωνία θα χρειαστεί οπωσδήποτε υποστήριξη για την εφαρμογή των κλιματικών στόχων.

Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι η Πολωνία θα αντιταχθεί στον προτεινόμενο στόχο, καθώς η Zielińska εξήγησε αργότερα στο «Χ» ότι η δήλωσή της δεν σήμαινε ότι η Πολωνία είχε ήδη λάβει σαφή θέση σχετικά με τη σύσταση των Βρυξελλών, αν και η Zielińska εξακολουθούσε να ζητεί «μια εποικοδομητική προσέγγιση της πολιτικής της ΕΕ για το κλίμα, με ιδιαίτερη ευαισθησία στα κοινωνικά ζητήματα».

Πρόσθεσε ότι η θέση της κυβέρνησής της σχετικά με τον στόχο μείωσης κατά 90% θα εκπονηθεί αφού η Επιτροπή δημοσιεύσει τις λεπτομέρειες της σύστασής της.

«Ως κυβέρνηση, θέλουμε μια φιλόδοξη πολιτική για το κλίμα, αλλά πρέπει να εφαρμοστεί χωρίς να βλάψει τους ανθρώπους και την οικονομία», δήλωσε η υπουργός Κλίματος και Περιβάλλοντος Paulina Hennig-Kloska, προσθέτοντας ότι η πράσινη μετάβαση πρέπει να είναι «μια δίκαιη μετάβαση« που θα λαμβάνει υπόψη τόσο τα οικονομικά όσο και τα κοινωνικά αποτελέσματα.

Η πολωνική κυβέρνηση θα υποβάλει επικαιροποιημένη έκδοση του εθνικού σχεδίου της για την ενέργεια και το κλίμα για την περίοδο 2021-2030 και της στρατηγικής της για την ενεργειακή μετάβαση για το 2040 πριν από τα μέσα του έτους.

Και οι δύο στρατηγικές εκπονήθηκαν από την προηγούμενη συντηρητική κυβέρνηση Νόμου και Δικαιοσύνης (PiS, ECR) που κυβερνούσε την Πολωνία μέχρι τον περασμένο Δεκέμβριο.