Η δυναμικότητα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που προορίζονται για υδρογόνο αναμένεται να αυξηθεί κατά 45 GW μεταξύ 2022 και 2028, περίπου 35% χαμηλότερα από την πρόβλεψη που είχε γίνει πριν από ένα χρόνο, ανέφερε ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) στην τελευταία του έκθεση για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Υπάρχει μια αυξανόμενη πολιτική δυναμική για το υδρογόνο χαμηλών εκπομπών, αλλά η πραγματική εφαρμογή έχει καθυστερήσει λόγω αβέβαιων προοπτικών ζήτησης, έλλειψης σαφήνειας στα ρυθμιστικά πλαίσια και έλλειψης υποδομών για την παράδοση υδρογόνου στους τελικούς χρήστες, δήλωσε ο ΙΕΑ. Η αργή πρόοδος στην πραγματική εφαρμογή «είναι συνέπεια των εμποδίων που θα μπορούσαν να αναμένονται σε έναν τομέα που πρέπει να δημιουργήσει νέες και πολύπλοκες αλυσίδες αξίας». Οι αβεβαιότητες έχουν επιδεινωθεί από τον πληθωρισμό και την υποτονική εφαρμογή της πολιτικής, σύμφωνα με το Reuters.

Η ευρύτερη πολιτική υποστήριξη για το καθαρό υδρογόνο έχει αυξηθεί, με έμφαση στους παγκόσμιους κλιματικούς στόχους, τις ανησυχίες για την ενεργειακή ασφάλεια και την υιοθέτηση νέων βιομηχανικών στρατηγικών από αρκετές μεγάλες οικονομίες, σημείωσε ο οργανισμός.

Η αναμενόμενη δυναμικότητα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την παραγωγή υδρογόνου αντιπροσωπεύει μόλις το 7% της δυναμικότητας που έχει δεσμευτεί για την ίδια περίοδο και το ένα δέκατο του αθροίσματος των κυβερνητικών στόχων για το 2030, αναφέρει ο ΙΕΑ στην έκθεσή του.

Η Κίνα κατέχει πάνω από το 50% της δυναμικότητας ηλεκτρόλυσης παγκοσμίως

Περίπου το 75% της αναμενόμενης δυναμικότητας βασίζεται σε τρεις χώρες, με την Κίνα να κατέχει τη μερίδα του λέοντος. Η Κίνα φιλοξενεί σήμερα πάνω από το ήμισυ της παγκόσμιας δυναμικότητας ηλεκτρόλυσης, της διαδικασίας που μετατρέπει την ανανεώσιμη ενέργεια σε καθαρό υδρογόνο, και η παραγωγική ικανότητα της χώρας για μονάδες ηλεκτρόλυσης αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς. Ακολουθούν η Σαουδική Αραβία και οι ΗΠΑ, αναφέρει ο ΙΕΑ.

Παράγοντες όπως αυτοί, σε συνδυασμό με την πρόσφατη πτώση των τιμών του φυσικού αερίου και τις διαταραχές στην αλυσίδα εφοδιασμού, επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα των αναγκαίων έργων που υποστηρίζονται από την κυβέρνηση.

«Αυτό σημαίνει ότι η εξαγγελθείσα κρατική χρηματοδότηση θα υποστηρίξει μικρότερο αριθμό έργων από ό,τι αναμενόταν προηγουμένως, καθώς απαιτούνται μεγαλύτερες επενδύσεις για να καλυφθεί το χάσμα κόστους μεταξύ του υδρογόνου χαμηλών εκπομπών και του υδρογόνου που βασίζεται σε ορυκτά καύσιμα χωρίς διακοπή», προειδοποιεί ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας. Η αργή εφαρμογή των προγραμμάτων που υποστηρίζονται από την κυβέρνηση – ο πολυαναμενόμενος νόμος των ΗΠΑ για τη μείωση του πληθωρισμού, είναι απίθανο να αρχίσει να διανέμει κονδύλια μέχρι αργότερα φέτος, καθώς καταρτίζονται οι κανόνες ορισμού του καθαρού υδρογόνου – οδηγεί επίσης σε καθυστέρηση των επενδυτικών αποφάσεων.