Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμά ότι θα πρέπει να υπερδιπλασιάσει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι τα μέσα του αιώνα και να ενισχύσει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για να επιτύχει τον φιλόδοξο στόχο της κλιματικής ουδετερότητας. Το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προβλέπεται να αυξηθεί στο 89% το 2050 από 42% το 2030.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, για να επιτευχθούν οι στόχοι μείωσης των εκπομπών που συνιστούν οι επιστήμονες για την επόμενη δεκαετία, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να αυξηθεί σε 5.212 τεραβατώρες μέχρι το 2040, από 2.905 TWh το 2021, σύμφωνα με ανάλυση που πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η παραγωγή θα πρέπει να επεκταθεί περαιτέρω σε 6.922 TWh έως το 2050, καθώς οι καταναλωτές βασίζονται όλο και περισσότερο στα ηλεκτρικά οχήματα και στρέφονται στην ηλεκτρική ενέργεια για τη θέρμανση των σπιτιών, ενώ οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας χρησιμοποιούν περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ως πηγή ενέργειας.

Η Κομισιόν, ο εκτελεστικός βραχίονας της ΕΕ, συντάσσει επί του παρόντος έναν χάρτη πορείας για το κλίμα για το 2040 και πρόκειται να συστήσει μείωση της ρύπανσης κατά 90% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990. Τα δομικά στοιχεία για τον σχεδιαζόμενο στόχο περιλαμβάνουν την περαιτέρω αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την εξοικονόμηση ενέργειας και την ταχύτερη χρήση πράσινων τεχνολογιών.

«Οι επόμενες δεκαετίες απαιτούν σημαντική αύξηση της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, κυρίως λόγω του αυξανόμενου εξηλεκτρισμού των τομέων τελικής χρήσης», αναφέρει η Κομισιόν στη μελέτη της σχετικά με τις επιπτώσεις του νέου στόχο. Η ανάγκη για την τροφοδοσία πρωτοβουλιών πράσινης ενέργειας, όπως τα ανανεώσιμα καύσιμα και η δέσμευση άνθρακα με απευθείας αέρα, θα αυξήσει επίσης τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο νέος στόχος της Κομισιόν θα απαιτήσει επενδύσεις ύψους 1,5 τρισ. ευρώ

Το σχέδιο για την επόμενη δεκαετία πρόκειται να εγκριθεί στις 6 Φεβρουαρίου, σηματοδοτώντας το πρώτο στάδιο μιας συζήτησης με τα κράτη μέλη για τον τρόπο σχεδιασμού των μελλοντικών πολιτικών και στόχων. Η ΕΕ έχει την πολιτική να μην σχολιάζει μη δημοσιευμένα έγγραφα.

Ο νέος στόχος που συνιστά η Κομισιόν, ο οποίος θα είναι σύμφωνος με τις συμβουλές του επιστημονικού συμβουλίου της για το κλίμα, θα απαιτήσει μέσες ετήσιες επενδύσεις στο ενεργειακό σύστημα ύψους περίπου 1,5 τρισεκατομμυρίων ευρώ (1,6 τρισεκατομμυρίων δολαρίων), σύμφωνα με τη μελέτη.

Στη λεγόμενη εκτίμηση επιπτώσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε ότι η επιταχυνόμενη ανάπτυξη καθαρών τεχνολογιών, όπως οι ανεμογεννήτριες, τα ηλιακά πάνελ και οι μπαταρίες, σημαίνει επίσης ότι η ΕΕ θα χρειαστεί τεράστια αύξηση των προμηθειών κρίσιμων πρώτων υλών.

Σύμφωνα με το σενάριο της μείωσης της ρύπανσης κατά 90%-95%, το μπλοκ θα χρειαστεί έως και 500.000 τόνους χαλκού κάθε χρόνο κατά τη δεκαετία έως το 2040, συμπεριλαμβανομένων 125.000 τόνων μόνο για την αιολική ενέργεια, εκτίμησε η Επιτροπή. Αυτό συγκρίνεται με την παγκόσμια ζήτηση χαλκού ύψους 26 εκατομμυρίων τόνων το 2022, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας.

Ζήτηση λιθίου

Οι μπαταρίες για ηλεκτρικά οχήματα και οι σταθερές μπαταρίες θα απαιτήσουν έως και 80.000 τόνους λιθίου και 60.000 τόνους κοβαλτίου ετησίως, ανέφερε η Κομισιόν. Η παγκόσμια ζήτηση λιθίου το 2022 ήταν 130.000 τόνοι και η ζήτηση κοβαλτίου ήταν περίπου 200.000 τόνοι, ανέφερε.

Η ΕΕ έχει επί του παρόντος δεσμευτικό στόχο να μειώσει τα αέρια του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030. Διατηρώντας αμετάβλητα τα πράσινα μέτρα της, το μπλοκ των 27 χωρών θα μείωνε τις εκπομπές του κατά 88% το 2040, σύμφωνα με την εκτίμηση επιπτώσεων.