Αναλυτικά στοιχεία για την εξέλιξη των εργασιών κατασκευής του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι Ηρακλείου Κρήτης, από τη θυγατρική ΤΕΡΝΑ, δίνει η διοίκηση του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα. Όπως αναφέρεται στην περιοχή του αεροδρομίου, έχουν ολοκληρωθεί οι χωματουργικές εργασίες και είναι σε εξέλιξη η κατασκευή των τελικών επιφανειών τόσο σε τροχόδρομο και διάδρομο όσο και στον χώρο στάθμευσης των αεροσκαφών. Παράλληλα προχωράει η κατασκευή στο δίκτυο διανομής καυσίμων αεροσκαφών καθώς και η διαμόρφωση του χώρου αποθήκευσης καυσίμων αεροσκαφών.

Στο κεντρικό κτίριο του αεροσταθμού η ανέγερση του φέροντα οργανισμού έχει ξεπεράσει το 90%, ενώ το κτίριο αστυνομίας έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Επιπλέον, έχει ολοκληρωθεί η θεμελίωση και είναι σε εξέλιξη η κατασκευή του πύργου ελέγχου και η κατασκευή του καταστρώματος της γέφυρας αναχωρήσεων. Επίσης σε εξέλιξη βρίσκεται το κτίριο του υποσταθμού καθώς και οι εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού, ενώ προχωρούν και οι οικοδομικές και Η/Μ εργασίες στο υπόγειο του κεντρικού κτιρίου του Αεροσταθμού. Αναφορικά με τις οδικές συνδέσεις, η πρόοδος στις εργασίες σύνδεσης με τον Νότιο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΝΟΑΚ) είναι στο 77% και στον Βόρειο (ΒΟΑΚ) στο 48%.

Διαβάστε ακόμη