Το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) δικαίωσε τις επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον χώρο της εκμίσθωσης mini bus κυρίως στα νησιά και χρησιμοποιούν τεχνολογία uber bv, καθώς ακυρώθηκε η σχετική απόφαση του υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

Ειδικότερα, το Δ΄Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας έκανε δεκτή την αίτηση αυτών των επιχειρήσεων και ακύρωσε την υπ΄ αριθμ. 154785/2023 απόφαση του υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών με την οποία καθορίζονται οι κανόνες της ολικής εκμίσθωσης αυτοκινήτων Ε.Ι.Χ. με οδηγό, μέσω προκρατήσεως και προέβλεπε την υποχρέωση όσων συνάπτουν συμβάσεις uber bv να αναρτούν στο ψηφιακό μητρώο, τουλάχιστον δύο ώρες πριν από την έναρξή της, το κάθε δρομολόγιο.

Η προσβαλλόμενη απόφαση εκδόθηκε κατ’ επιταγή του νόμου 4093/ 2012, ο οποίος επιτρέπει στα τουριστικά γραφεία και στα γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων την ολική εκμίσθωση με οδηγό μέσω προκρατήσεως αυτοκινήτων mini bus μέχρι 9 θέσεων (συμπεριλαμβανομένου και του οδηγού) αντί κομίστρου.

Στους ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων αυτών απαγορεύεται η αναζήτηση πελατών όταν βρίσκονται σε κίνηση ή σε χώρους στάσης ή στάθμευσης. Τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα εξυπηρετούν τις μεταφορικές ανάγκες στα νησιά κατά την θερινή περίοδο εκτός της Κρήτης και της Ευβοίας

Αναλυτικότερα, το Δ΄ Τμήμα του ΣτΕ με πρόεδρο την Σπυριδούλα Χρυσικοπούλου και εισηγήτρια την σύμβουλο Επικρατείας Ουρανία Νικολαράκου με την υπ΄ αριθμ. 656/2024 απόφασή του έκανε δεκτή την αίτηση ακύρωσης των εν λόγω επιχειρήσεων και ακύρωσε την προσβαλλόμενη απόφαση.

Το ΣτΕ έκρινε ότι η ρύθμιση του άρθρου 2 παράγραφος 2 της προσβαλλόμενης υπουργικής απόφασης «έχει τεθεί κατά παράβαση των όρων της εξουσιοδότησης του νόμου 4093/2012».

Ακόμη, το ΣτΕ απέρριψε την παρέμβαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Ταξί και Αγοραίων, υπέρ του κύρους της προσβαλλόμενης απόφασης του υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

Διαβάστε ακόμη