Η τεχνική εταιρεία Πρωτεύς διαψεύδει δημοσιεύματα για δήθεν οφειλές της Intrakat για τα οποία υπήρξαν και διαταγές πληρωμής. Η διοίκηση της Πρωτεύς υποστηρίζει πως κακώς είχε εκδόσει τα σχετικά τιμολόγια και πως σωστά έπραξε η Intrakat που δεν τα πλήρωσε.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η «Πρωτεύς», «έχει αναγνωρίσει ότι τα τιμολόγια δια των οποίων επιδίωξε την έκδοση διαταγών πληρωμής, τα οποία έχουν ήδη ακυρωθεί, εσφαλμένως τα εξέδωσε σε βάρος της Intrakat, η τελευταία δε, ορθώς δεν προέβη στην αποδοχή αυτών και περαιτέρω ορθώς δεν τα πλήρωσε επιστρέφοντάς τα από την πρώτη στιγμή στην «Πρωτεύς» δεδομένου ότι η Intrakat δεν είχε εγκρίνει το περιεχόμενο αυτών».

Στην ανακοίνωση προστίθεται πως «μετά τις σχετικές αποσαφηνίσεις που έγιναν και τη λογιστική διασταύρωση των στοιχείων και της ένεκα αυτών ακύρωσης των εκδοθέντων τιμολογίων, όπως αναλυτικά ανωτέρω αναφέρεται, επαναλαμβάνει ότι έχει αναγνωρίσει ότι εσφαλμένως αιτήθηκε και πέτυχε την έκδοση διαταγών πληρωμής δυνάμει αυτών, οι οποίες έχουν πλέον ακυρωθεί».

Η ανακοίνωση καταλήγει πως η «Πρωτεύς» «ουδέποτε ενεπλάκη σε δημοσιογραφικές σκοπιμότητες και δεν αποδέχεται τη χρήση του ονόματός της σε αυτές. Η χρησιμοποίηση του ονόματός της προκειμένου να πληγεί η αξιοπιστία και η φήμη του ομίλου Intrakat και να προκληθεί ζημιά σε αυτή, με αφορμή μια ήσσονος σημασίας διαφοράς που έχει επιλυθεί, δημιουργήθηκε επί τη βάσει εσφαλμένων παραδοχών και είναι πάντως συνήθως στην επιχειρηματική δραστηριότητα όλων των εταιρειών, η οποία είναι απαράδεκτη, και επιφυλάσσεται για κάθε δικαίωμά της».