Η Κομισιόν διέθεσε σχεδόν 600 εκατ. ευρώ για έργα ενεργειακών υποδομών που συμβάλλουν στην απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και στην ασφάλεια του εφοδιασμού.

Ειδικότερα, η Κομισιόν χορήγησε 594 εκατ. ευρώ από τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) σε 8 διασυνοριακά έργα ενεργειακών υποδομών που έλαβαν το καθεστώς έργων κοινού ενδιαφέροντος το 2022. Η επένδυση αυτή αποτελεί μέρος των ευρύτερων προσπαθειών της ΕΕ για την απαλλαγή του ενεργειακού συστήματος από τις ανθρακούχες εκπομπές και την επίτευξη των στόχων μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που περιγράφονται στην ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία.

Σκοπός είναι η ανάπτυξη της αλυσίδας εφοδιασμού στο πλαίσιο της εκκολαπτόμενης βιομηχανίας δέσμευσης, αξιοποίησης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CCUS). Η ΕΕ στοχεύει στην αποθήκευση τουλάχιστον 400 εκατομμυρίων τόνων διοξειδίου του άνθρακα ετησίως έως τα μέσα του αιώνα, αλλά δεν θα τοποθετηθούν όλα μόνιμα στο υπέδαφος.

Τα κονδύλια έχουν χορηγηθεί σε διάφορα έργα διοξειδίου του άνθρακα (CO2), μεταξύ των οποίων το μέγιστο ποσό των 189 εκατ. ευρώ για το D’Artagnan, έναν κόμβο εξαγωγής CO2 στο λιμάνι της Δουνκέρκης στη Γαλλία, 157 εκατ. ευρώ για υποδομές CO2 στο λιμάνι του Ρότερνταμ (Κάτω Χώρες), που περιλαμβάνουν τερματικό σταθμό εισαγωγής και 200 χλμ. υποθαλάσσιου αγωγού, και 2,54 εκατ. ευρώ για το EU CCS Interconnector, ένα έργο υποδομής CO2 στο Γκντανσκ (Πολωνία). Η πρωτοβουλία Northern Lights, ένα διασυνοριακό έργο που συνδέει πρωτοβουλίες δέσμευσης CO2 σε διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ και στη Νορβηγία, έλαβε επίσης 131 εκατ. ευρώ. Τα έργα αυτά θα στηρίξουν τη δημιουργία μιας αλυσίδας αξίας άνθρακα σε ολόκληρη την ΕΕ, καθώς η Επιτροπή επεξεργάζεται μια νέα στρατηγική για τη διαχείριση του βιομηχανικού άνθρακα, συμβάλλοντας στην επίτευξη των κλιματικών της στόχων.

Επιπλέον, χρηματοδότηση ύψους 100 εκατ. ευρώ θα χορηγηθεί στο έργο έξυπνων δικτύων Gabreta που βρίσκεται μεταξύ της Τσεχίας και της Γερμανίας, ενώ το έργο για την ενίσχυση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Lonny-Achêne-Gramme μεταξύ της Γαλλίας και του Βελγίου έχει λάβει χρηματοδότηση για μελέτες, ύψους 1,22 εκατ. ευρώ. Τέλος, 12,77 εκατ. ευρώ θα χορηγηθούν στην εγκατάσταση αποθήκευσης φυσικού αερίου Depomures στη Ρουμανία για να αυξηθεί η λειτουργική της ικανότητα και να συμβάλει έτσι στην ασφάλεια εφοδιασμού της περιοχής