Το Πολυτεχνείο της Δανίας (DTU) δημιουργεί ένα νέο διεπιστημονικό κέντρο για τη μελέτη της έρευνας στον τομέα των τεχνολογιών πυρηνικής ενέργειας, αφού διατηρήσει την επαγγελματική εμπειρία στους τομείς της πυρηνικής φυσικής και των πυρηνικών τεχνολογιών.

Το κέντρο θα ονομάζεται DTU Nuclear Energy Technology και θα διευθύνεται από τον Bent Lauritzen, ανώτερο ερευνητή στο DTU Physics. Το κέντρο θα διασφαλίσει ότι η Δανία θα συνεχίσει να διαθέτει ισχυρές ικανότητες στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας και θα συνεργαστεί με δανέζικε και διεθνείς εταιρείες που εργάζονται για την ανάπτυξη νέων τύπων αντιδραστήρων.

Όπως σημειώνει το power-technology.com, το ερευνητικό κέντρο θα επιδιώξει να προσελκύσει και να υποστηρίξει ακαδημαϊκά ταλέντα για την ενίσχυση της έρευνας στις τεχνολογίες πυρηνικής ενέργειας, να επεκτείνει τις δυνατότητες διδασκαλίας και επίβλεψης φοιτητών, συμπεριλαμβανομένων των διδακτορικών φοιτητών, να δημιουργήσει πειραματικές εγκαταστάσεις για τομείς όπως ο χαρακτηρισμός υλικών και η προσομοίωση νέων τεχνολογιών αντιδραστήρων και να ενισχύσει τη συνεργασία με δανικές και διεθνείς εταιρείες.

Ο πρόεδρος του DTU Anders Bjarklev δήλωσε: «Η κλιματική κρίση έχει φθάσει σε τέτοιο βαθμό που καθιστά ζωτικής σημασίας την έρευνα όλων των τεχνολογιών που μπορεί να είναι σημαντικές για τη σταδιακή κατάργηση των ορυκτών πηγών ενέργειας. Ανεξάρτητα από το αν η πυρηνική ενέργεια έχει μέλλον στη Δανία, είναι σημαντικό για το DTU να έχει έρευνα στον τομέα αυτό, διότι έχουμε υποχρέωση να συνεισφέρουμε στην κοινωνία και στους φοιτητές μας γνώσεις που βασίζονται στην έρευνα. Η φιλοδοξία μας με τη δημιουργία του νέου κέντρου είναι να ενισχύσουμε το μέρος της έρευνας που στοχεύει ειδικά στις τεχνολογίες πυρηνικής ενέργειας».

Ο καθηγητής και πρόεδρος του DTU Anders Bjarklev © dtu.dk

Ο καθηγητής και πρόεδρος του DTU Anders Bjarklev © dtu.dk

Από την πλευρά του ο Bent Lauritzen ανέφερε: «Οι τεχνολογικές ανακαλύψεις που συμβαίνουν στην πυρηνική ενέργεια αυτά τα χρόνια είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες όσον αφορά την έρευνα. Οι νέες τεχνολογίες αντιδραστήρων μπορεί κάλλιστα να αποδειχθεί ότι μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό, και αυτό είναι που πρέπει να βοηθήσει η έρευνά μας να αποσαφηνιστεί. Είναι ζωτικής σημασίας να είμαστε, ως τεχνικό πανεπιστήμιο, έτοιμοι να αδράξουμε τις νέες τεχνολογικές ευκαιρίες όταν αυτές προκύψουν».

Σημαντική τεχνολογική ανάπτυξη

Η κλιματική κρίση και η αυξανόμενη παγκόσμια κατανάλωση ενέργειας καθιστούν αναγκαία την ανάπτυξη ασφαλών, οικονομικά αποδοτικών και επεκτάσιμων ενεργειακών τεχνολογιών που μπορούν να μειώσουν τις εκπομπές CO2 σε παγκόσμια κλίμακα και να εξασφαλίσουν υψηλό βαθμό ασφάλειας εφοδιασμού.

Όπως σημειώνεται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου η ανάπτυξη της πυρηνικής ενέργειας προχωρά με γοργούς ρυθμούς και ο τομέας έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο, ιδίως τα τελευταία περίπου 15 χρόνια. Εκτός από τη δημιουργία νέων, των λεγόμενων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας γενιάς IV ως περαιτέρω εξέλιξη των μεγάλων, παραδοσιακών πυρηνικών σταθμών, γίνονται εργασίες για την ανάπτυξη μικρών, αρθρωτών αντιδραστήρων. Αυτοί διαφέρουν από τους παραδοσιακούς σταθμούς τόσο ως προς το μέγεθος, την απόδοση όσο και ως προς τη δομή. Ορισμένα πανεπιστήμια και εταιρείες σε όλο τον κόσμο – μεταξύ των οποίων και δύο δανέζικες νεοφυείς επιχειρήσεις – εργάζονται για την ανάπτυξη και εμπορική αξιοποίηση αυτών των μικρών, αρθρωτών αντιδραστήρων.

Η Δανία διαθέτει σήμερα τρεις ερευνητικούς αντιδραστήρες που ξεκίνησαν να λειτουργούν μεταξύ 1957 και 1960, ο σημαντικότερος εκ των οποίων είναι το Εθνικό Εργαστήριο Risø.

Έχει πλέον ενσωματωθεί στο DTU και είναι πλέον γνωστό ως Εθνικό Εργαστήριο Βιώσιμης Ενέργειας Risø.