Σε αποδέσμευση χώρου στο ηλεκτρικό δίκτυο για περίπου 80.000 αγρότες θα οδηγήσει η υλοποίηση των όσων εξήγγειλε χθες η κυβέρνηση για τη μείωση του ενεργειακού κόστους στον πρωτογενή τομέα.

Ειδικότερα, στο πακέτο μέτρων περιλαμβάνεται και η αύξηση του άμεσα διαθέσιμου κατά προτεραιότητα στους αγρότες ηλεκτρικού χώρου από 3 σε 6 μεγαβάτ ανά υποσταθμό του ΔΕΔΔΗΕ. Η συνολική ισχύς που θα διατεθεί στους αγρότες θα ξεπεράσει τα 1,2 GW. Παράλληλα, θα αυξηθεί το επιτρεπόμενο όριο ισχύος των φωτοβολταϊκών συστημάτων των αγροτών σε 50 κιλοβάτ (kW), από 10 που είναι σήμερα.

Η αύξηση του επιτρεπόμενου ορίου ισχύος είναι μια απόφαση που ανοίγει το δρόμο για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών από αγρότες, καθώς το υφιστάμενο όριο των 10 κιλοβάτ ήταν άνευ ουσίας για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και πιο κατάλληλο για τις κατοικίες, καθώς οι αγρότες έχουν μεγάλες ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια.

Εκτιμάται ότι ένα φωτοβολταϊκό 10 kW παράγει ετησίως περί τις 15.000 κιλοβατώρες, ενώ στα 50 kW η παραγωγή ανεβαίνει στις 75.000 κιλοβατώρες.

Ο διαθέσιμος χώρος των 1,2 GW αντιστοιχεί σε περίπου 80.000 αγρότες, κατά μέσο όρο, αν και προφανώς η κατανάλωση ποικίλλει ανάλογα με το μέγεθος της αγροτικής εκμετάλλευσης.

Ζητούμενο επίσης από τους αγρότες είναι να πωλείται η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια και όχι μόνο να συμψηφίζεται διαφορετικά, στις χρονιές με ανενεργή δραστηριότητα (αγρανάπαυση) η ενέργεια από τα φωτοβολταϊκά θα πηγαίνει χαμένη.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε επίσης τα εξής μέτρα για τη μείωση του ενεργειακού κόστους:

– Νέο πρόγραμμα αποκλειστικά για Αγρότες με τίτλο «Φωτοβολταϊκά στο Χωράφι», ύψους 30 εκατ. ευρώ.

– Πρόσθετη έκπτωση 10% στο αγροτικό ρεύμα, έπειτα από απόφαση της ΔΕΗ. Η έκπτωση θα ισχύσει από τον Μάιο μέχρι και τον Σεπτέμβριο.

– Ρύθμιση των χρεών των Τοπικών και Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ & ΓΟΕΒ) προς τη ΔΕΗ και άλλους παρόχους, συνολικού ύψους 87 εκατ. ευρώ.

– Προτεραιοποίηση και επιδότηση της κατασκευής φωτοβολταϊκών πάρκων μαζί με μπαταρία, η ηλεκτρική ενέργεια των οποίων θα διατίθεται αποκλειστικά σε συνεταιρισμούς, οργανώσεις, ομάδες παραγωγών και στους αγρότες που ασκούν συμβολαιακή γεωργία, με τη μορφή μακροχρόνιων διμερών συμβάσεων παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (PPAs). Η σύναψη αυτών των συμβάσεων σχεδιάζεται να γίνει εντός της επόμενης διετίας και εκτιμάται ότι θα οδηγήσει μεσοπρόθεσμα σε μείωση του κόστους των λογαριασμών ρεύματος κατά 30%.

– Ένταξη των Τοπικών και Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων στο πρόγραμμα ενεργειακού συμψηφισμού «Απόλλων», Στο πρόγραμμα θα ενταχθούν οι ΤΟΕΒ και οι ΓΟΕΒ, με στόχο να καλυφθεί το 50% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Στο «Απόλλων θα ενταχθούν επίσης τα ευάλωτα νοικοκυριά, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α’ και Β’ βαθμού) και οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ).

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι η κυβέρνηση δρομολογεί μέτρα για τη μαζική χρήση των αγροβολταϊκών συστημάτων με το νομοσχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που είναι σε δημόσια διαβούλευση. Η Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης, που θα καθορίζει τους όρους για τα αγροβολταϊκά, θα εκδοθεί έως τον Μάρτιο.