Αμετακίνητη εμφανίζεται η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) στη θέση της για την απόσυρση του 8μηνου μπλέ ή σταθερού τιμολογίου της Φυσικό Αέριο, καθώς το χαρακτηρίζει «παράνομο και παραβιάζει τον ανταγωνισμό».

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της, η ΡΑΑΕΥ εξετάζει το προϊόν «Ρεύμα MAXI Home Fixed» της εταιρείας, καθώς αυτό δεν συμμορφώνεται με βασικές διατάξεις του Κώδικα Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

Ειδικότερα, ελέγχεται η παραβίαση της αρχής της υποχρεωτικής διάρκειας της σύμβασης προμήθειας, ίσης κατ’ ελάχιστον με 12 μήνες, καθότι παρέχεται για χρονικό διάστημα 8 μηνών.

Επίσης, ελέγχεται η παραβίαση της αρχής της διαφάνειας, καθώς το προϊόν προσδιορίζεται στην ονομασία του ως σταθερό (“fixed”), «ωστόσο κατηγοριοποιείται από την εταιρεία ως κυμαινόμενο και επισημαίνεται με κίτρινο χρωματισμό» σημειώνει η ΡΑΑΕΥ.

Επιπλέον, στο προϊόν προβλέπεται η επιβολή ρήτρας πρόωρης αποχώρησης, «παρά τη ρητή απαγόρευση κάθε μηχανισμού επιβολής τέλους τερματισμού σύμβασης που ισχύει απολύτως για τα προϊόντα κυμαινόμενης τιμολόγησης (άρθρο 47 παρ. 4 του ν. 4001/2011)», τονίζει η ρυθμιστική αρχή.

Η ΡΑΑΕΥ εξετάζει ακόμα την παραβίαση της αρχής της αποφυγής παραπλανητικής ενημέρωσης – διαφήμισης αλλά και αθέμιτων πρακτικών πώλησης, δεδομένου ότι, όπως επισημαίνει, «ο προμηθευτής επικοινωνεί το ελεγχόμενο πρόγραμμα ως έχοντος “τη χαμηλότερη τιμή” αλλά ο σχετικός ισχυρισμός δεν προβάλλεται στη βάση συγκριτικής αξιολόγησης ομοειδών προϊόντων επί ίσοις όροις ούτε και επαληθεύεται».

Η ΡΑΑΕΥ έχει ζητήσει την άμεση απόσυρση του προϊόντος, «χωρίς ωστόσο, τη θεσμική ανταπόκριση της εταιρείας», καταλήγει η ανακοίνωση της ρυθμιστικής αρχής. Η διοίκηση της ρυθμιστικής αρχής βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση καθώς έχουν ήδη υποβληθεί ερωτήματα από ανταγωνιστές της Φυσικό Αέριο με τα οποία αναρωτιούνται αν τελικά είναι νόμιμο το τιμολόγιο αφού δεν αποσύρεται παρά την απόφαση της ΡΑΑΕΥ. Οι ίδιοι ανταγωνιστές αναρωτιούνται αν η αρχή θα δείξει την ίδια ελαστικότητα και στην περίπτωση που παραβιάσουν αυτοί τις αποφάσεις της. Θεωρούν πως η μη συμμόρφωση της Φυσικό Αέριο, όταν στο παρελθόν ισχυρότεροι όμιλοι έχουν συμμορφωθεί με αποφάσεις της ανεξάρτητης αρχής, αποτελεί σοβαρό ζήτημα που πρέπει να εξετάσει και το υπουργείο το οποίο μέχρι σήμερα τηρεί επαμφοτερίζουσα στάση.