Η Coral, η οποία διαχειρίζεται το σήμα της Shell στην Ελλάδα και απολαμβάνει σήμερα μερίδιο αγοράς άνω του 20%, επιδεικνύει με πράξεις και με τη στρατηγική της ότι η προτεραιότητα είναι η προσφορά υψηλής ποιότητας, τεχνολογικά προηγμένων και απόλυτα «καθαρών» καυσίμων.

Η ποιότητα των καυσίμων είναι ένα θέμα που έρχεται συνέχεια στην επικαιρότητα, με ολοένα και περισσότερους να αντιλαμβάνονται (συνήθως με μια βαθιά βουτιά στην τσέπη τους) τι συμβαίνει όταν στο ρεζερβουάρ μπαίνει καύσιμο χαμηλής ποιότητας.

Για τα πρατήρια Shell η διασφάλιση της υψηλής ποιότητας και ποσότητας δεν είναι ερώτημα, αλλά θεμελιώδες στοιχείο της φιλοσοφίας και της λειτουργίας της. Κάθε χρόνο η εταιρεία επενδύει εκατομμύρια ευρώ στην έρευνα και ανάπτυξη με πρωταρχικό στόχο την διατήρηση της ακεραιότητας των προϊόντων τους.
Από το διυλιστήριο έως την αντλία σε ένα πρατήριο Shell, τα καύσιμα ελέγχονται σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας:

 • Εφαρμογή ολοκληρωμένων διαδικασιών αποθήκευσης και διακίνησης καυσίμων.
 • Ολοκληρωμένο σύστημα εισροών – εκροών στις εγκαταστάσεις και στα πρατήρια που διασφαλίζει τα καύσιμα τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά.
 • Ηλεκτρονική σφράγιση βυτίων και παρακολούθηση με GPS.
 • Πλήρης ποιοτικός έλεγχος των καυσίμων μέσω της αξιοποίησης των σύγχρονων διαπιστευμένων εργαστηρίων της εταιρείας.
 • Ειδικά εξοπλισμένα κινητά συνεργεία ποιοτικών και ποσοτικών ελέγχων.
 • Πρωτοποριακή τεχνολογία πιστοποίησης καυσίμων μέσω μοριακού ιχνηθέτη.

Με το σύστημα εισροών – εκροών παρακολουθούνται συνεχώς όλες οι συναλλαγές των αντλιών και γίνεται σύγκριση με το απόθεμα δεξαμενών καυσίμων. Σε περίπτωση που υπάρξει ποσοτική απόκλιση μεγαλύτερη από τα επιτρεπτά όρια, γίνεται αυτόματη ενεργοποίηση συναγερμού και ενημερώνονται οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Εργαστήρια προηγμένης τεχνολογίας

Η Coral διαθέτει επίσης οργανωμένα σύγχρονα εργαστήρια σε όλες τις εγκαταστάσεις της, με σκοπό την διασφάλιση της ποιότητας των καυσίμων, πριν ακόμα αυτά διατεθούν στα πρατήρια ανά την Ελλάδα.

Το κεντρικό διαπιστευμένο εργαστήριο στην εγκατάσταση του Περάματος καθώς και το εργαστήριο στην εγκατάσταση της Θεσσαλονίκης είναι εξοπλισμένα με όργανα τελευταίας τεχνολογίας διασφαλίζοντας πλήρως την εναρμόνιση των καυσίμων που διακινούνται με τις ισχύουσες Εθνικές και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές καθώς και τα πρότυπα της Coral Α.Ε. – Shell Licensee.
Για τον ίδιο σκοπό, στις υπόλοιπες Περιφερειακές εγκαταστάσεις (σε Χανιά, Καβάλα και Αλεξανδρούπολη) υπάρχουν εργαστήρια κατάλληλου εξοπλισμού που διασφαλίζουν την ποιότητα των καυσίμων που διατίθενται στα πρατήρια της Περιφέρειας.

Επιπλέον, η Coral εφαρμόζει πλήρες σύστημα ποιοτικού & ποσοτικού ελέγχου των καυσίμων σε όλα τα πρατήριά Shell, με τη διενέργεια, από το 1999, καθημερινών και έκτακτων ελέγχων από ειδικά εξοπλισμένες κινητές Μονάδες Ποιοτικού-Ποσοτικού Ελέγχου. Σκοπός του συστήματος ποιοτικού ελέγχου είναι να ενισχύσει την προστασία του καταναλωτή και να διασφαλίσει στο μέγιστο την άριστη λειτουργία & απόδοση του κινητήρα του.

 • Το προσωπικό των Κινητών Μονάδων Ποιοτικού & Ποσοτικού Ελέγχου Πρατηρίων κάθε χρόνο διενεργεί πάνω από 2.000 ελέγχους πρατηρίων ετησίως διασφαλίζοντας μεταξύ άλλων ότι:
  Δεν υπάρχει υγρασία στις δεξαμενές & τις αντλίες καυσίμων των πρατηρίων Shell.
 •  Δεν υπάρχουν ακαθαρσίες, ή άλλες ξένες ουσίες/προσμίξεις στις δεξαμενές και τις αντλίες καυσίμων.
 • Δεν υπάρχει ανάμιξη ανόμοιων τύπων βενζίνης και πετρελαίων στις δεξαμενές των πρατηρίων μας.
  Παράλληλα με τον ποιοτικό έλεγχο, η Coral παρακολουθεί και ελέγχει εντατικά τις αντλίες και τα αποθέματα καυσίμων στα πρατήριά Shell, με σκοπό την διασφάλιση του τελικού καταναλωτή:
 •  Διενεργώντας ποσοτικό έλεγχο με χρήση διαπιστευμένων ογκομετρικών δοχείων (λιτρόμετρα) στις αντλίες καυσίμων και
 •  Επιβεβαιώνοντας ότι υπάρχει σωστή σφράγιση των αντλιών καυσίμων (σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία από τα διαπιστευμένα συνεργεία ρύθμισης/σφράγισης αντλιών)
  Καινοτόμες τεχνολογίες διασφάλισης ποιότητας
  Η Coral έχει μάλιστα λανσάρει για τα καύσιμα τύπου V-Power τον πρωτοποριακό μοριακό ιχνηθέτη διασφάλισης ποιότητας. Μια καινοτόμα τεχνολογία που επιτρέπει τον πλήρη και άμεσο ποιοτικό έλεγχο των καυσίμων:
 •  Ο μοριακός ιχνηθέτης εισάγεται στο καύσιμο σε απειροελάχιστες ποσότητες (χιλιοστόγραμμα/ανά κυβικό μέτρο PPB).
 •  Ανιχνεύεται μόνο από εξειδικευμένο εξοπλισμό.
 • Ανιχνεύει μεταβολές στη σύσταση του καυσίμου με εξαιρετικά μεγάλη ακρίβεια.
 •  Χρησιμοποιείται σε οποιονδήποτε τύπο καυσίμου, χωρίς να μεταβάλλει καμία από τις φυσικές ή χημικές του ιδιότητες.
 •  Είναι απολύτως ασφαλής και εγκεκριμένος για όλους τους κινητήρες.

Η διασφάλιση της ποιότητας των καυσίμων αποτελούσε ανέκαθεν ύψιστη προτεραιότητα για την Coral ανεξάρτητα από το γεγονός ότι έχει επανέλθει ψηλά στην ατζέντα.

Το πλαίσιο και οι προτάσεις που βρίσκονται στο νέο θεσμικό πλαίσιο είναι κατά κάποιον τρόπο αυτονόητες για τις κορυφαίες εταιρείες εμπορίας καυσίμων. Και αυτό γιατί εταιρείες-ηγέτες του κλάδου, όπως τα πρατήρια Shell, οφείλουν να διατηρούν τα υψηλότερα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, ώστε πρώτα και κύρια να προστατεύουν τους καταναλωτές τους, αλλά και να λειτουργούν ως πρότυπα για τις υπόλοιπες εταιρείες του κλάδου.