Πολύ ικανοποιητικά έκλεισε το 2023 για τον όμιλο Mytilineos, καθώς παρά την πτώση των τιμών ενέργειας και μετάλλων, η Μytilineos κατέγραψε ακόμα μία χρονιά ρεκόρ σε επίπεδο κερδοφορίας, ξεπερνώντας για πρώτη φορά στην ιστορία της το €1 δισ. σε επίπεδο EBITDA και τα €600 εκατ. καθαρών κερδών.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα, που ανακοινώθηκαν για το 2023, τα Καθαρά Κέρδη Μετά από Δικαιώματα Μειοψηφίας σημείωσαν αύξηση 34% στα 623 εκατ. έναντι 466 εκατ. το 2022. Αντίστοιχα, τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €4,50 έναντι €3,41 το 2022, ενώ τα EBITDA (Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων) έσπασαν το φράγμα του 1 δισ., σημειώνοντας αύξηση 23%, διαμορφούμενα σε 1,014 δισ. έναντι 823 εκατ. ευρώ το 2022. O Κύκλος Εργασιών διαμορφώθηκε σε €5.492 εκατ., σε σύγκριση με €6.306 εκατ. το 2022, μείωση που ήρθε ως συνέπεια της αποκλιμάκωσης των τιμών ενέργειας. Κατόπιν τούτων, προτείνεται μέρισμα €1,50 ανά μετοχή (με ανοδική προσαρμογή για τις ίδιες μετοχές κατά την ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος).

«Τα αποτελέσματα του 2023 μας αφήνουν πολύ ικανοποιημένους. […] Με υπερηφάνεια, αλλά και ταπεινότητα, συνεχίζουμε» το μήνυμα του Ευάγγελου Μυτιληναίου.

Ειδικότερα, ο καθαρός δανεισμός σε προσαρμοσμένη βάση διαμορφώθηκε στα €1,453 δισ., μέγεθος από το οποίο έχει εξαιρεθεί ποσό ύψους €440 εκατ., που αφορά σε δανεισμό χωρίς αναγωγή (non-recourse debt). Το προσαρμοσμένο Net Debt/EBITDA διαμορφώθηκε στο 1,5x, επίπεδο εφάμιλλο εταιρειών εντός της επενδυτικής βαθμίδας. Μια σειρά ενεργειών, όπως η επιτυχημένη έκδοση 7-ετούς Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους €500 εκατ. με επιτόκιο 4,0% τον Ιούλιο και η πρόσφατη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για χρηματοδότηση €400 εκατ. για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών έργων και έργων αποθήκευσης ενέργειας, έχουν ισχυροποιήσει περαιτέρω το πιστωτικό προφίλ της Εταιρείας. Το γεγονός αυτό αποτυπώνεται και στις πρόσφατες αναβαθμίσεις από τις FITCH και S&P, με τη Mytilineos να προσεγγίζει όλο και περισσότερο το επίπεδο της επενδυτικής βαθμίδας.

Η συνέπεια στις υψηλές ESG επιδόσεις αποτελεί, όπως ανακοινώθηκε, βασικό πυλώνα της στρατηγικής της Mytilineos. Κατά το έτος 2023, η εταιρεία εντάχθηκε, για πρώτη φορά, στην ομάδα των ηγέτιδων εταιρειών του δείκτη MSCI ESG Ratings, πετυχαίνοντας εξαιρετική επίδοση AA/ΑΑΑ. Επιπλέον, είναι η μόνη εταιρεία, με έδρα στην Ελλάδα, που επιλέχθηκε να συμμετέχει στον δείκτη Dow Jones Sustainability Index Emerging Markets για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ενώ 2 βραβεύτηκε για πρώτη φορά, με την ανώτερη διάκριση Platinum award (Top 1%) από την Ecovadis για τις πρακτικές της στη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Τέλος, η ηγετική θέση της Mytilineos στη Βιώσιμη Ανάπτυξη επιβεβαιώνεται από την παρουσία της στο κορυφαίο 10% των εταιρειών του κλάδου της, και σε άλλους διεθνώς αναγνωρισμένους ESG Raters, όπως: Sustainalytics, ISS Quality Score, S&P Global, Refinitiv, FTSE, EcoVadis, ESG Book, Bloomberg και Ideal Ratings.

Μυτιληναίος: Η καθαρή κερδοφορία, όσο και η λειτουργική, ξεπέρασαν κάθε προσδοκία

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Ευάγγελος Μυτιληναίος ανέφερε: «Τα αποτελέσματα του 2023 μας αφήνουν πολύ ικανοποιημένους. Πρώτον, επειδή δικαιώσαμε τους μετόχους και stakeholders που πίστεψαν ότι η μεγάλη αύξηση των αποτελεσμάτων του 2022 δεν ήταν συγκυριακή, αλλά ξεκάθαρη αλλαγή πίστας για την Εταιρεία. Και δεύτερον, διότι τόσο η καθαρή κερδοφορία, όσο και η λειτουργική, ξεπέρασαν κάθε προσδοκία.

Είμαστε, όμως, ιδιαίτερα συνειδητοποιημένοι για το γεγονός πως τα αποτελέσματα αυτά αυξάνουν τις ευθύνες μας απέναντι στους εργαζομένους μας, τους μετόχους, τους stakeholders, αλλά και την κοινωνία τελικά. Και όπως πάντα, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να φανούμε αντάξιοι των ευθυνών που αναλαμβάνουμε. Με υπερηφάνεια, αλλά και ταπεινότητα, συνεχίζουμε.

Κατά τη διάρκεια του 2023, η Mytlineos συνέχισε να προωθεί σταθερά τους στρατηγικούς της στόχους, μέσω μιας σειράς εξαγορών, όπως των εταιρειών Watt & Volt, Unison, EfA Energy και Volterra, που ενδυναμώνουν περαιτέρω τον ενεργειακό πυλώνα της Εταιρείας, ενώ παράλληλα επιταχύνεται η διείσδυση στην πολλά υποσχόμενη αγορά της Β. Αμερικής στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Παράλληλα, στον Κλάδο της Μεταλλουργίας, η εξαγορά της IMERYS ΒΩΞΙΤΕΣ καθιστά πλέον την MYTILINEOS ως το μεγαλύτερο παραγωγό βωξίτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενισχύοντας περαιτέρω το καθετοποιημένο μοντέλο παραγωγής.

Οι διαδοχικές αναβαθμίσεις από στους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης, η συνεχής αύξηση της συμμετοχής ξένων θεσμικών επενδυτών, η διεύρυνση της κάλυψης από αναλυτές των μεγαλύτερων οίκων, η εισαγωγή της Mytlineos στην παγκόσμια ελίτ των εταιρειών με υψηλές επιδόσεις σε θέματα ESG (με αξιολόγηση AA από τον MSCI) και η παρουσία στους δείκτες βιωσιμότητας Dow Jones, αποτυπώνουν με τον πιο πειστικό τρόπο την πρόοδο της Εταιρείας και τον ολοένα και υψηλότερο βαθμό διεθνοποίησης».

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη της Mytilineos για το 2023

© Mytilineos

© Mytilineos

O κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε €5,492 δισ. έναντι €6,306 δισ. το 2022, σημειώνοντας μείωση 13%, κυρίως λόγω της σημαντικής αποκλιμάκωσης των τιμών ενέργειας. Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) σημείωσαν σημαντική αύξηση, κατά 23%, στα €1,014 δισ. έναντι €823 εκατ. το 2022, επωφελούμενα από τη σταθερή αύξηση της κερδοφορίας του Κλάδου Ενέργειας και ιδιαίτερα της δραστηριότητας των ΑΠΕ. Τα παραπάνω οδήγησαν στην ουσιαστική ενίσχυση του περιθωρίου κέρδους, σε επίπεδο EBITDA, κατά 5,4 ποσοστιαίες μονάδες, στο 18,5%, ως αποτέλεσμα των συνεργειών που προσφέρει η συνύπαρξη των Κλάδων Ενέργειας και Μετάλλων, επιβεβαιώνοντας τη στιβαρότητα του επιχειρηματικού μοντέλου της Mytlineos, το οποίο παράγει σταθερά υψηλά επίπεδα κερδοφορίας, ανεξαρτήτως του επιπέδου των τιμών ενέργειας.

Παρά την πτώση των τιμών ενέργειας και μετάλλων, η Μytilineos, κατά τη διάρκεια του 2023, κατέγραψε ακόμα μία χρονιά ρεκόρ σε επίπεδο κερδοφορίας, ξεπερνώντας για πρώτη φορά στην ιστορία της το €1 δισ. σε επίπεδο EBITDA και τα €600 εκατ. καθαρών κερδών. Η επίδοση αυτή επετεύχθη με οδηγό τις ΑΠΕ, συνεπικουρούμενη τόσο από την προμήθεια ρεύματος και αερίου όσο και από τις σταθερά υψηλές επιδόσεις του Κλάδου Μετάλλων. Η Μytilineos , αξιοποιώντας στο μέγιστο την ανθεκτικότητα του συνεργατικού επιχειρηματικού της μοντέλου, έχει θέσει τις βάσεις για να εδραιώσει την κερδοφορία της, σταθερά, σε επίπεδα άνω του €1 δισ. από το 2024 και μετά.

Ο Κλάδος της Ενέργειας, με κινητήριο μοχλό την M Renewables, κατάφερε να αυξήσει την κερδοφορία του σε επίπεδο EBITDA κατά 38% σε σχέση με το 2022 και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι άνω του 80% των κεφαλαιουχικών δαπανών της Εταιρείας κατευθύνονται στην οργανική ανάπτυξη του Κλάδου της Ενέργειας, η ανοδική πορεία του Κλάδου αναμένεται να συνεχιστεί. Η Μytilineos ευνοήθηκε σημαντικά και από την παρουσία της στην εγχώρια αγορά προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία έχει ενισχυθεί σημαντικά με στοχευμένες εξαγορές, μεταξύ των οποίων οι προσθήκες της WATT+VOLT και της Volterra, με την Εταιρεία να αυξάνει σταθερά το μερίδιο της στην αγορά. Ταυτόχρονα, η Μytilineos ενισχύει την παρουσίας της στην προμήθεια φυσικού αερίου στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της ΝΑ Ευρώπης. Τέλος, 4 σημαντικό ρόλο στη δραστηριότητα παραγωγής ενέργειας από το 2024 και μετά, θα παίξει και η συνεισφορά της νέας μονάδας H-CLASS 826MW, η οποία επιτυγχάνοντας υψηλή απόδοση, είναι πλέον ο πιο αποδοτικός χρήστης φυσικού αερίου για τη χώρα.

Παρά τη σημαντική πτώση τόσο των premia (~60%) όσο και των τιμών αλουμινίου (~16%), σε σχέση με τα περυσινά επίπεδα, ο Κλάδος Μεταλλουργίας προσέγγισε τα ιστορικά υψηλά επίπεδα κερδοφορίας του 2022. Η επίδοση αυτή οφείλεται κυρίως στην έγκαιρη ανάληψη δράσεων από τη Διοίκηση της Εταιρείας αναφορικά τόσο με την κατοχύρωση ευνοϊκών τιμών LME, ισοτιμίας €/$ όσο και για τον έλεγχο του κόστους. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τις, κομβικής σημασίας, συνέργειες που προσφέρει η συνύπαρξη των Κλάδων Ενέργειας και Μετάλλων, διατηρούν την Μytilineos μεταξύ των ανταγωνιστικότερων παραγωγών αλουμινίου και αλουμίνας παγκοσμίως. Η θέση της Εταιρείας αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω και να παγιωθεί στο πρώτο τεταρτημόριο της παγκόσμιας καμπύλης κόστους, τόσο λόγω της μετάβασης σε λιγότερο ρυπογόνες πηγές ενέργειας, όσο και από την πρόσφατη εξαγορά της IMERYS ΒΩΞΙΤΕΣ, η οποία ενισχύει το καθετοποιημένο μοντέλο παραγωγής της Μytilineos.

Τέλος, ιδιαίτερα σημαντική ήταν η αύξηση των Καθαρών Κερδών, Μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας, που ανήλθαν σε €623 εκατ., αυξημένα κατά 34% σε σύγκριση με τα €466 εκατ. το 2022.

Αναφορικά με την δραστηριότητα των κατασκευών, τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) του νεοσυσταθέντος, από απόσχιση τομέα της Μytilineos, διαμορφώθηκαν σε €18 εκατ. το 2023, σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με το 2022. Στο τέλος του 2023, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των εκτελούμενων έργων υποδομών, ξεπερνά τα €600 εκατ., ενώ συμπεριλαμβανομένων των έργων που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο επικείμενης συμβασιοποίησης, ξεπερνά τα €800 εκατ. Οι προοπτικές του κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα θετικές, κυρίως για έργα παραχωρήσεων και Συμπράξεων Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), στα οποία ο Κλάδος Υποδομών φιλοδοξεί εφεξής να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο, αρχής γενομένης από το 2024, όπου περιμένουμε σημαντική επίδραση από την ενοποίηση της 100% κατασκευαστικής μας θυγατρικής METKA ATE.

Mytilineos: Κλάδος Ενέργειας

© Mytilineos

© Mytilineos

Ο Κλάδος Ενέργειας κατέγραψε κύκλο εργασιών €4.425 εκατ. που αντιστοιχεί σε 81% του συνολικού κύκλου εργασιών, σημειώνοντας μείωση κατά 18% σε σχέση με το 2022. Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA), με οδηγό την M Renewables, διαμορφώθηκαν στα €766 εκατ. αυξημένα κατά 38% έναντι €554 εκατ. το 2022.

H Mytilineos Energy & Metals τοποθετείται στρατηγικά στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής μετάβασης ως μία κορυφαία και ολοκληρωμένη ενεργειακή εταιρεία, με διεθνή παρουσία σε όλο το φάσμα της ενέργειας (RES, Energy & Generation Management, Energy Customer Solutions, Integrated Supply & Trading και Power Projects).

© Mytilineos

© Mytilineos

Η συνολική δυναμικότητα του ώριμου και εν λειτουργία παγκόσμιου χαρτοφυλακίου της M Renewables, που επεκτείνεται δυναμικά και στις πέντε ηπείρους, είναι πλέον της τάξεως των ~4,9 GW, ενώ συμπεριλαμβάνοντας και μία σειρά έργων σε αρχικό και μεσαίο στάδιο ανάπτυξης, δυναμικότητας περίπου ~9 GW, το παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο της MYTILINEOS πλέον προσεγγίζει τα 14GW, στο τέλος του 2023, μία συνολική αύξηση ~5GW έργων σε σχέση με την αρχή του έτους.

Η παραγωγή ενέργειας από μονάδες Ανανεώσιμων Πηγών, με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 845MW στο τέλος του 2023 ανήλθε σε 1.112 GWhs. Από αυτές, οι 596 GWhs παρήχθησαν από ΑΠΕ εντός Ελλάδος και οι υπόλοιπες 516 GWhs από ΑΠΕ του εξωτερικού.

Εντός του 2023, η Μytilineos ενίσχυσε τη στρατηγική της για αναζήτηση ευκαιριών σε χώρες και περιοχές με υψηλό εμπορικό ενδιαφέρον και φιλικό προς τις επιχειρήσεις περιβάλλον, προσθέτοντας στο χαρτοφυλάκιο της Μ Renewables φωτοβολταϊκά έργα δυναμικότητας 1,4GW στην Αλμπέρτα του Καναδά (2TWh παραγωγής ετησίως).

Η Μytilineos, συνεχίζοντας με αποτελεσματικότητα το Asset Rotation Plan, προχώρησε, εντός του 2023, στη διάθεση έργων συνολικής ισχύος άνω των 650MW στην Ευρώπη.

Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια του έτους, η Μytilineos, μεταξύ άλλων, ολοκλήρωσε την πώληση φωτοβολταϊκών πάρκων σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης στη Ρουμανία, συνολικής ισχύος 508MW, θα τεθούν σε εμπορική λειτουργία μέσα στα επόμενα δύο έτη. Ταυτόχρονα, ολοκληρώθηκε η πώληση έργων συνολικής ισχύος 86MW στη Βουλγαρία, καθώς και ενός ακόμη Φωτοβολταϊκού πάρκου στη Νότια Ισπανία, ισχύος 56MW. Το επιτυχημένο Asset Rotation Plan επιτρέπει στην MYTILINEOS να συνεχίζει απρόσκοπτα την ανάπτυξη της κερδοφορίας της M Renewables, παρά το σημερινό περιβάλλον επιτοκίων, κάνοντας ταυτόχρονα ορθή χρήση όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων. Αποτέλεσμα των παραπάνω, είναι η Εταιρεία να καταφέρνει να διαθέτει ένα αυτοχρηματοδοτούμενο μοντέλο ανάπτυξης των ΑΠΕ, διατηρώντας ταυτόχρονα χαμηλά επίπεδα μόχλευσης και εξαιρετικό πιστωτικό προφίλ.

Αναφορικά με το χαρτοφυλάκιο της Μytilineos, που αναπτύσσεται εντός Ελλάδος, συνεχίζονται κανονικά οι εργασίες για την ολοκλήρωση της κατασκευής του πρώτου σκέλους (~300MW) των ~1,5GW φωτοβολταϊκών πάρκων, αξιοποιώντας πόρους από το Μηχανισμό Ανάκαμψης και Σταθερότητας (RRF), τα οποία ξεκινήσαν να εισέρχονται σταδιακά σε λειτουργία. Παράλληλα, εντός του 2024 ξεκινά η κατασκευή του δεύτερου σκέλους του Ελληνικού χαρτοφυλακίου, δυναμικότητας ~700 MW. Όσον αφορά στο διεθνές χαρτοφυλάκιο, η MYTILINEOS, σήμερα, κατασκευάζει πάνω από 1,2GW φωτοβολταϊκά έργα εκτός Ελλάδος, τα οποία αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία το επόμενο διάστημα.

Παράλληλα, η Μytilineos έχει σε διάφορα στάδια ανάπτυξης, έργα αποθήκευσης ενέργειας σε Ελλάδα & Ιταλία, μέγιστης ισχύος έγχυσης ~1,3 GW. Σημειώνεται. επίσης, ότι εντός του 2023, η Μytilineos συμμετείχε στην διαγωνιστική διαδικασία για τη λειτουργική και επενδυτική ενίσχυση αυτόνομων μονάδων αποθήκευσης με μπαταρίες που διενήργησε η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) και επιλέχθηκε με έργο συνολικής ισχύος 48MW και εγγυημένη χωρητικότητας 96MWh, το οποίο θα κατασκευαστεί πλησίον των φωτοβολταϊκών σταθμών του χαρτοφυλακίου της εταιρείας στη βόρεια Ελλάδα. Τέλος, η MYTILINEOS συμμετείχε και στο 2ο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας για έργα αποθήκευσης που πραγματοποιήθηκε στο τέλος του Δεκεμβρίου.

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ενεργειακής Μετάβασης, μέσω της στροφής προς τις ΑΠΕ, καθώς και της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης που υιοθέτησε η Εταιρεία τα τελευταία χρόνια, η Μytilineos προχώρησε, εντός του 2023, σε σύναψη διμερών συμφωνιών προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ παραγωγών ΑΠΕ και τελικών καταναλωτών («πράσινα» PPAs – Power Purchase Agreements):

  • Αυστραλία , Φ/Β 23 MW με Zen Energy
  • Αυστραλία , Φ/Β 53 MW με Smartest Energy
  • Αυστραλία , Φ/Β 150 MW με Telstra & NBN
  • Ιταλία, Φ/Β 4,9 MW με Saint-Gobaine.

Εντός του 2023, η Μytilineos ολοκλήρωσε τη διαδικασία χρηματοδότησης (χωρίς αναγωγή ή εγγυήσεις από τη μητρική εταιρεία – non–recourse financing), συνολικής αξίας ~€700 εκατ. για τα παρακάτω έργα:

  • Ενός χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών έργων στην Χιλή συνολικής ισχύος, 588 MWp.
  • Ενός χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών έργων στην Αυστραλία, ισχύος 150 MWp
  • Ενός φωτοβολταϊκού έργου στην Ρουμανία, ισχύος 130 MWp
  • Του πρώτου μέρους του χαρτοφυλακίου των ελληνικών φωτοβολταϊκών έργων στην Ελλάδα ισχύος 135MWp,
  • Ενός αιολικού σταθμού στην Ελλάδα ισχύος 43,2MWp

Επιπλέον, στο πλαίσιο επιτάχυνσης του επενδυτικού προγράμματος της Εταιρείας σε «πράσινες» πήγες ενέργειας σε Ευρωπαϊκές χώρες, η Μytilineos στο τέλος του 2023 αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, προχώρησε σε υπογραφή συμφωνίας-ορόσημο με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), για χρηματοδότηση ύψους €400 εκατ. Η χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ θα υποστηρίξει νέες επενδύσεις φωτοβολταϊκών έργων και έργων αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες (BESS) έως το 2027.

Αναφορικά με τα έργα για τρίτους, συνεχίζεται χωρίς προβλήματα η εκτέλεση των έργων σε χώρες όπως η Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ρουμάνια και η Χιλή. Εντός του 2023 η Μytilineos ανέλαβε την κατασκευή του μεγαλύτερου φωτοβολταϊκού πάρκου στο Ηνωμένο Βασίλειο, συνολικής ισχύος 373 MW, το οποίο βρίσκεται στο Kent και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2025.

Τέλος, εντός του 2023 συμβασιοποιήθηκαν νέα έργα για τρίτους συνολικής δυναμικότητας ~1,3 GW σε Ελλάδα, Ιταλία, Ρουμανία και Αγγλία, με το συμβασιοποιημένο υπόλοιπο (υπογεγραμμένο ανεκτέλεστο) να διαμορφώνεται στα €386 εκατ., ενώ επιπλέον €285 εκατ. βρίσκονται σε φάση τελικής διαπραγμάτευσης.