Μια ανάσα βρίσκεται πλέον η Mytilineos από την επενδυτική βαθμίδα, αφού η S&P αναβάθμισε την πιστοληπτική της ικανότητας σε BB+ με σταθερό outlook. Μάλιστα η εταιρεία βρίσκεται ήδη από τον Απρίλιο 2023 στο BB+ από την Fitch και με τη νέα αυτή αναβάθμιση επιβεβαιώνεται το επίπεδο αυτό και από τους δύο οίκους για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Η συμμετοχή του Asset Rotation Plan στις δραστηριότητες της εταιρείας εξελίσσεται σε ισχυρό πλεονέκτημα. Η σταθερή προοπτική δηλώνει ότι η εταιρεία θα συνεχίσει να παρουσιάζει κερδοφόρα ανάπτυξη. Να σημειωθεί ότι και οι δύο κλάδοι δραστηριότητας της εταιρείας (Ενέργεια και Μεταλλουργία) στηρίζουν τα εξαιρετικά αποτελέσματα της εταιρείας. Μάλιστα, ο Κλάδος Μεταλλουργίας το 2023 παρέμεινε το ίδιο ισχυρός και κερδοφόρος, όπως και το 2022.

Παράλληλα, παραμένουν ισχυρές και οι επιδόσεις του Κλάδου Ενέργειας και το 2023, με νέα έργα BOT στο ενεργητικό της – ισχυρές επιδόσεις και στην παραγωγή, προμήθεια και εμπορία ενέργειας, αλλά και στην προμήθεια φυσικού αερίου και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αποδοτική αποδεικνύεται και η υιοθέτηση του αυτοχρηματοδοτούμενου επιχειρηματικού μοντέλου, με στόχο τον περιορισμό του κινδύνου.

Κατά τα άλλα, τo Asset Rotation Plan της Mytilineos και οι αυξημένες δραστηριότητές της στη νοτιοανατολική Ευρώπη επεκτείνουν τη γεωγραφική της διασπορά πέραν της Ελλάδας. H εταιρεία απολαμβάνει επαρκή ρευστότητα, λαμβάνοντας υπόψη την επιτυχημένη έκδοση ομολόγου της νωρίτερα το 2023 και το προφίλ ληκτότητας του χρέους της.

Τέλος, υπάρχει πρόβλεψη για EBITDA ύψους 1 δισ. ευρώ- 1,1 δισ. ευρώ και για το 2024, ενώ η πρόβλεψη από την S&P για ελεύθερες λειτουργικές ταμειακές ροές (FOCF) παραμένουν σημαντικά θετικές το 2024.