Τέλος έλαβε η διαδικασία χρηματοδότησης φωτοβολταϊκών έργων ισχύος 588 MW, που έχει αναπτύξει και κατασκευάζει στη Χιλή, η Mytilineos. Η κύρια χρηματοδότηση ανέρχεται σε 315 εκατ. ευρώ, ενώ επιπλέον έχουν εξασφαλιστεί 60 εκατ. ευρώ για κάλυψη λοιπών αναγκών. Μόλις κατασκευαστούν τα έργα, θα παράγουν ετησίως περίπου 1,6 TWh «πράσινης» ενέργειας.

H ανακοίνωση της Mytilineos

Η Mytilineos Energy & Metals (RIC: MYTr.AT, Bloomberg: MYTIL.GA, ADR: MYTHY US) (Mytilineos) ολοκλήρωσε τη διαδικασία χρηματοδότησης (χωρίς αναγωγή ή εγγυήσεις από τη μητρική εταιρεία – non-recourse financing), ενός χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών έργων ισχύος 588 MWp, μέσω των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων BNP Paribas, Intesa San Paolo, Sumitomo Mitsubishi Banking Corporation, Rabobank και Santander Chile.

Το χαρτοφυλάκιο αυτό αποκτήθηκε σταδιακά κατά τη διάρκεια του 2020 και του 2021 στο πλαίσιο της στρατηγικής επένδυσης της Mytilineos στην αγορά της Χιλής, μιας από τις πιο ελπιδοφόρες αγορές ηλιακής ενέργειας στον κόσμο, με άφθονους ηλιακούς πόρους και φιλόδοξους στόχους απανθρακοποίησης. Η συνολική χρηματοδότηση αποτελείται από μια κύρια χρηματοδότηση ποσού $315 εκατ., καθώς και χρηματοδοτική γραμμή για κάλυψη αναγκών ΦΠΑ $30 εκατ. και πιστωτική γραμμή $32 εκατ. για έκδοση Εγγυητικών Επιστολών.

Μόλις κατασκευαστούν, τα φωτοβολταϊκά πάρκα Willka, Doña Antonia, Tocopilla και Tamarico στη Χιλή θα παράγουν ετησίως περίπου 1,6 τεραβατώρες (TWh) «πράσινης» ενέργειας, μειώνοντας τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 600.000 τόνους CO2 ετησίως.

Τα έργα βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια κατασκευής:

  • Το έργο Willka ενεργοποιήθηκε τον Αύγουστο και πρόσφατα εγκαινιάστηκε. Πρόκειται για μία επένδυση άνω των $110 εκατ. που συνιστά τη μεγαλύτερη ξένη επένδυση στην περιοχή τα τελευταία χρόνια. Το έργο θα παράγει ενέργεια ισχύος 109,2 MWp, ικανή να ηλεκτροδοτήσει περισσότερα από 105.000 σπίτια κάθε χρόνο.
  • Το έργο Doña Antonia θα ενεργοποιηθεί στις αρχές του 2024.
  • Τα έργα Tocopilla θα Tamarico αναμένεται να ενεργοποιηθούν κατά το Β’ τρίμηνο του 2024.

Η πλειοψηφία της ενέργειας που θα παράγεται από τα τέσσερα έργα θα πωλείται στην Enel Chile, στο πλαίσιο αντίστοιχων 10ετών συμφωνιών πώλησης ενέργειας. Τα έργα θα είναι επίσης επιλέξιμα για να λάβουν πληρωμές δυναμικότητας από τον συντονιστή του δικτύου.

Η Mytilineos συνεχίζει να αναπτύσσει το ηλιακό της χαρτοφυλάκιο στη Χιλή, προκειμένου να αυξήσει τις δυνατότητες χρηματοδότησης και κατασκευής πρόσθετων έργων από το 2024 και μετά, εδραιώνοντας περαιτέρω τη θέση της στην αγορά Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της Λατινικής Αμερικής.

Η Χιλή είναι σημαντική αγορά για την παγκόσμια στρατηγική ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της Mytilineos, που εκτείνεται σε όλη την Ευρώπη, την Αμερική και τις περιοχές Ασίας-Ειρηνικού. Η Εταιρεία είναι ήδη εγκατεστημένη στη Χιλή, όχι μόνο ως ένας integrated developer, αλλά και ως κορυφαίος εργολάβος EPC για τρίτους, με χαρτοφυλάκιο ισχύος 600MW.

Πρόκειται για την πρώτη χρηματοδότηση έργων της MYTILINEOS στη Χιλή και την πέμπτη χρηματοδότηση φωτοβολταϊκών έργων διεθνώς.

Η συνολική δυναμικότητα του διεθνούς χαρτοφυλακίου ΑΠΕ της MYTILINEOS, το οποίο αποτελείται από έργα σε περισσότερες από 30 χώρες και επεκτείνεται δυναμικά, ξεπερνά τα 13,8GW, με τα λειτουργικά και ώριμα έργα να ανέρχονται σε 4,9GW, ενώ τα έργα σε πρώιμο και μεσαίο στάδιο ανάπτυξης ανέρχονται σε 9GW.

Η Εταιρεία διαθέτει επίσης έργα αποθήκευσης ενέργειας σε διάφορα στάδια ανάπτυξης με μέγιστη ισχύ 1.1GW.

Η Milbank και η Larrain ενήργησαν ως σύμβουλοι της MYTILINEOS, οι White & Case και Garrigues ως σύμβουλοι των δανειστών, η G-Advisory ως τεχνικός σύμβουλος, ο DNV Antuko ως σύμβουλος αγοράς, η Marsh ως ασφαλιστικός σύμβουλος και η KPMG ως σύμβουλος φορολογικών θεμάτων και ελεγκτής χρηματοοικονομικών μοντέλων.