Το πράσινο φως για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού στις εγκαταστάσεις του East Campus του Pierce στα Σπάτα Αττικής, έδωσαν το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος και η ESCO Partners. Η κινητοποίηση γίνεται στο πλαίσιο zero feed-in1 (μηδενικής έγχυσης ηλεκτρικής ενέργειας).

Η ESCO Partners έλαβε μέρος σε διαγωνισμό για το έργο του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, το οποίο απευθύνθηκε σε εταιρείες που μπορούσαν να προσφέρουν λύση behind the meter PPA2 και ανέλαβε τη χρηματοδότηση, τη μελέτη εφαρμογής και την κατασκευή και πιστοποίηση του φωτοβολταϊκού σταθμού, που θα έχει ισχύ 498kWp επί έδαφος.

Στο πλαίσιο της μακροχρόνιας σύμβασης ESCO που έχει συναφθεί, η εταιρεία αναλαμβάνει να παρέχει υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης του φωτοβολταϊκού σταθμού. Μέσω αυτής της σύμβασης και της ολοκληρωμένης υπηρεσίας της ESCO Partners, το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος εξασφαλίζει οφέλη στα λειτουργικά του έξοδα από τη μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας και με εγγυημένη απόδοση.

Η σύμβαση των δύο εταιρειών προβλέπει ότι το φωτοβολταϊκό πάρκο θα περιέλθει στην ιδιοκτησία του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος σε 15 χρόνια, το οποίο εναλλακτικά διατηρεί το δικαίωμα εξαγοράς του πάρκου έπειτα από τον 6o χρόνο λειτουργίας του. Ο φωτοβολταϊκός σταθμός αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τον Απρίλιο του 2024 και να παράγει 800MWh ηλεκτρικής ενέργειας ανά έτος.