Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θεόδωρος Σκυλακάκης, προχώρησε στον ορισμό νέας διοίκησης στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ).

Συγκεκριμένα, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του οργανισμού θα είναι ο χημικός μηχανικός, Δημήτρης Καρδοματέας και αντιπρόεδρος ο δικηγόρος Αναστάσιος Αβραντίνης.

Τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ θα είναι η Αναστασία Παυλίδου, χημικός εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, ο Απόστολος Σίσκος, περιβαλλοντολόγος, εκπρόσωπος του ΕΒΕΑ και ο Μάριος Μπόμπουλος, ηλεκτρολόγος μηχανικός & μηχανικός υπολογιστών, προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κέντρου Καινοτομίας της ΔΕΗ.