Προ των πυλών βρίσκονται δύο νέα προγράμματα, συνολικού ύψους 50 εκατ. ευρώ, για επενδύσεις που θα πραγματοποιήσουν υφιστάμενες, νεοσύστατες και υπό σύσταση μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου. Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά στις 8 Φεβρουαρίου και η προθεσμία ολοκληρώνεται στις 8 Απριλίου.

Ειδικότερα, οι επιλέξιμες περιοχές είναι οι Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, Φλώρινας, Καστοριάς, Γρεβενών, καθώς και οι Δήμοι Μεγαλόπολης, Οιχαλίας, Γορτυνίας και Τρίπολης. Το ύψος των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται από 20.000 έως 100.000 ευρώ και επιχορηγούνται σε ποσοστό 70%.

– Το πρόγραμμα «Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση Νέων ΜμΕ Επιχειρήσεων στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης» έχει προϋπολογισμό 20 εκατ. ευρώ. Ως υπό σύσταση νοούνται οι επιχειρήσεις που θα υποβάλουν έναρξη εργασιών στην αρμόδια ΔΟΥ μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και ως νέες υφιστάμενες οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών και διαθέτουν λιγότερες από 2 πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις έως την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής, δηλαδή να έχουν κάνει έναρξη εργασιών από την 1η Ιανουαρίου 2021 και μετά.

Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να αφορά έναν τουλάχιστον ΚΑΔ της πρόσκλησης, να περιλαμβάνει δαπάνες που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και τη δημιουργία τουλάχιστον μιας νέας θέσης εργασίας κατά τη διάρκεια υλοποίησης του σχεδίου. Η επένδυση θα πρέπει να υλοποιηθεί εντός 12 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης, ενώ το 40% του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός των πρώτων 6 μηνών από την ημερομηνία της απόφασης έγκρισης.

Επίσης, μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης και ανάλογα με το είδος και τη φύση του επενδυτικού σχεδίου, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να μεριμνήσουν για τις κατάλληλες παρεμβάσεις, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων ΑΜΕΑ στις κτιριακές υποδομές, στις υπηρεσίες και στο εκάστοτε ηλεκτρονικό περιβάλλον.

Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, εξοπλισμός και μεταφορικά μέσα, παροχή υπηρεσιών και δαπάνες λογισμικού. Δείτε εδώ αναλυτικά την πρόσκληση και τους επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ).

– Το πρόγραμμα «Ενίσχυση Υφιστάμενων ΜμΕ Επιχειρήσεων στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης» έχει προϋπολογισμό 30 εκατ. ευρώ. Ως υφιστάμενες νοούνται οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών και διαθέτουν τουλάχιστον 2 πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις έως την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής, δηλαδή να έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες θα πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικά διαθεσιμότητας κεφαλαίων σε ποσοστό τουλάχιστον 30% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου και να δεσμευτούν ότι θα προχωρήσουν σε αύξηση της απασχόλησης της επιχείρησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης, η οποία, εφόσον διατηρηθεί για ένα 1 έτος, θα προσαυξήσει τις θέσεις εργασίας κατά τουλάχιστον μία σε σχέση με την απασχόληση του έτους 2023 για νέα επιχείρηση.

Η επένδυση θα πρέπει να υλοποιηθεί εντός 12 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης, ενώ το 40% του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός των πρώτων 6 μηνών από την ημερομηνία της απόφασης έγκρισης.

Στις επιλέξιμες δαπάνες των Δράσεων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, εξοπλισμός και μεταφορικά μέσα, παροχή υπηρεσιών και δαπάνες λογισμικού. Δείτε εδώ αναλυτικά την πρόσκληση και τους επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ).