Η ετήσια Έκθεση Ενεργειακών Προοπτικών της BP προβλέπει κορύφωση στη ζήτηση πετρελαίου έως το επόμενο έτος (2025) με σημαντική αύξηση στην αιολική και ηλιακή ενέργεια. Η έκθεση παρουσιάζει δύο κύρια σενάρια: την Τρέχουσα Πορεία και τον Καθαρό Μηδενισμό.

Η Τρέχουσα Πορεία αντικατοπτρίζει τις υπάρχουσες πολιτικές για το κλίμα και τις δεσμεύσεις μείωσης των εκπομπών. Σε αυτό το σενάριο, η συνολική ζήτηση ενέργειας αυξάνεται μέτρια έως το 2050, με σταθεροποίηση μετά τα μέσα της δεκαετίας του 2030. Αυτό συμβαίνει επειδή η αυξημένη χρήση ενέργειας στις αναπτυσσόμενες οικονομίες (εκτός της Κίνας) αντισταθμίζεται από μειώσεις στις ανεπτυγμένες οικονομίες και τελικά στην Κίνα. Η ζήτηση πετρελαίου κορυφώνεται το 2025 στα 102 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα (bpd) και μειώνεται σταδιακά στα 75 εκατομμύρια bpd έως το 2050. Το φυσικό αέριο παρουσιάζει σταθερή ανάπτυξη, αυξανόμενο κατά περίπου ένα πέμπτο έως το 2050, λόγω της ισχυρής ζήτησης στις αναπτυσσόμενες οικονομίες. Η αιολική και ηλιακή δυναμικότητα αυξάνεται οκταπλάσια έως το 2050.

Ο Καθαρός Μηδενισμός υποθέτει αυστηρότερες πολιτικές για το κλίμα που ευθυγραμμίζονται με τη Συμφωνία του Παρισιού για σημαντική μείωση των εκπομπών άνθρακα. Η ζήτηση ενέργειας κορυφώνεται στα μέσα της δεκαετίας του 2020 και στη συνέχεια μειώνεται, φτάνοντας 25% χαμηλότερα από τα επίπεδα του 2022 έως το 2050. Η κατανάλωση πετρελαίου μειώνεται δραματικά στα 25-30 εκατομμύρια bpd έως το 2050. Η ζήτηση φυσικού αερίου κορυφώνεται γύρω στα μέσα της δεκαετίας του 2020 και στη συνέχεια μειώνεται στο μισό έως το 2050, με σημαντική χρήση τεχνολογίας δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (CCS). Η αιολική και ηλιακή δυναμικότητα παρουσιάζει δεκατετραπλάσια αύξηση έως το 2050 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2022.

Η έκθεση επισημαίνει μια σαφή διάκριση μεταξύ των δύο σεναρίων. Η Τρέχουσα Πορεία αντιπροσωπεύει μια πιο μετριοπαθή μετατόπιση προς την καθαρή ενέργεια, ενώ ο Καθαρός Μηδενισμός αντικατοπτρίζει μια πιο φιλόδοξη και ταχεία μετάβαση. Και τα δύο σενάρια προβλέπουν αύξηση της αιολικής και ηλιακής ενέργειας, με σημαντικές μειώσεις κόστους λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων. Οι προοπτικές δείχνουν ότι το φυσικό αέριο θα συνεχίσει να διαδραματίζει ρόλο στο ενεργειακό μείγμα, αν και σε μικρότερο βαθμό στην περίπτωση του Καθαρού Μηδενισμού. Το μέλλον του πετρελαίου φαίνεται περιορισμένο, με κορύφωση στη ζήτηση και επακόλουθη μείωση και στα δύο σενάρια.
Διαβάστε ακόμη