Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την Τρίτη κανόνες για να δώσει στους καταναλωτές το δικαίωμα να επισκευάζουν οι παραγωγοί φθαρμένα προϊόντα όπως πλυντήρια ρούχων και smartphones, ώστε να μειωθούν τα απορρίμματα και να έχουν τα προϊόντα μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Σύμφωνα με το Reuters, η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα υποχρεώνει τους κατασκευαστές να προσφέρουν επισκευές για ψυγεία, ηλεκτρικές σκούπες, τηλεοράσεις, πλυντήρια ρούχων και άλλα αγαθά που θεωρούνται «επισκευάσιμα», σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ και πωλούνται εντός του μπλοκ.

Οι καταναλωτές θα αποκτήσουν το δικαίωμα να επιλέξουν είτε την επισκευή – είτε την αντικατάσταση – για τα ελαττωματικά προϊόντα, ενώ το προϊόν εξακολουθεί να τελεί υπό εγγύηση. Εάν ένα προϊόν επισκευαστεί, η εγγύησή του θα παρατείνεται κατά 12 μήνες.

Μετά τη λήξη της εγγύησης, οι καταναλωτές μπορούν να ζητήσουν επισκευή – δωρεάν ή σε «λογική» τιμή, η οποία ορίζεται ως η τιμή που λαμβάνει υπόψη το κόστος των ανταλλακτικών και της εργασίας, αλλά δεν αποθαρρύνει την επιλογή της επισκευής αντί της απόρριψης του προϊόντος.

Η ΕΕ θα απαγορεύσει επίσης στους κατασκευαστές να χρησιμοποιούν λογισμικό ή υλικό που εμποδίζει τις επισκευές. Οι εθνικές κυβερνήσεις θα μπορούν να επιβάλλουν κυρώσεις στις εταιρείες που δεν συμμορφώνονται.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι κάθε χρόνο παράγονται 35 εκατομμύρια τόνοι αποβλήτων και 260 εκατομμύρια τόνοι εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ως αποτέλεσμα της απόρριψης καταναλωτικών αγαθών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακόμη.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τον νόμο με μεγάλη πλειοψηφία 584 ψήφων υπέρ, μόλις τριών κατά και 14 αποχών. Χρειάζεται ακόμη έγκριση από τις χώρες της ΕΕ για να τεθεί σε ισχύ – ένα τελικό βήμα που είναι συνήθως μια τυπική διαδικασία η οποία εγκρίνει νόμους χωρίς αλλαγές.