Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε τελική συμφωνία σχετικά με την Πράξη για τη Βιομηχανία Καθαρού Μηδενός (NZIA). Η Πράξη θα συμβάλει στην ενίσχυση της μεταποίησης καθαρής τεχνολογίας στην Ευρώπη και θα συμβάλει στη διασφάλιση ότι το μέλλον της αιολικής ενέργειας θα είναι «made in Europe».

Στο επίκεντρο της συμφωνίας NZIA βρίσκεται ο σχεδιασμός των δημοπρασιών αιολικής ενέργειας. Τα κριτήρια προεπιλογής κατοχυρώνονται πλέον στη νομοθεσία. Τα κριτήρια προεπιλογής και τα μη τιμολογιακά κριτήρια ανάθεσης θα διαδραματίσουν μεγαλύτερο ρόλο στην επιλογή των νικητήριων προσφορών. Η Ευρώπη κάνει άλλο ένα αποφασιστικό βήμα από τις δημοπρασίες που αφορούν μόνο την τιμή προς τις δημοπρασίες που αναθέτουν τα έργα που δημιουργούν τη μεγαλύτερη αξία για την κοινωνία.

Η Ευρώπη θέλει και χρειάζεται να ενισχύσει την εγχώρια παραγωγή καθαρής τεχνολογίας. Η ΕΕ επιθυμεί να έχει εγκαταστήσει 420 GW αιολικής ενέργειας έως το 2030, από 220 GW σήμερα. Αλλά με τον σημερινό ρυθμό κατασκευάζουμε μόνο τις μισές ανεμογεννήτριες που χρειάζεται η ΕΕ. Η ευρωπαϊκή αλυσίδα εφοδιασμού αιολικής ενέργειας ανεβαίνει τώρα για να καλύψει αυτή τη ζήτηση.

Ο καθορισμός ισότιμων όρων ανταγωνισμού και η αναγνώριση της αξίας της ευρωπαϊκής παραγωγής είναι απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων της Ευρώπης για την ενεργειακή ασφάλεια και το κλίμα.

Ως εκ τούτου, η WindEurope χαιρετίζει τη συμφωνία που επιτεύχθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την Πράξη για τη Βιομηχανία Καθαρού Μηδενός (NZIA).

Ο NZIA ανεβάζει τον πήχη για τη συμμετοχή σε δημοπρασίες αιολικής ενέργειας

Στο επίκεντρο της NZIA βρίσκονται οι αλλαγές στο σχεδιασμό των δημοπρασιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας – με μια σταδιακή προσέγγιση. Ο νόμος ανεβάζει τον πήχη για τη συμμετοχή σε δημοπρασίες αιολικής ενέργειας, κατοχυρώνοντας κριτήρια προεπιλογής σχετικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, την υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά και την ικανότητα υλοποίησης έργων. Οι εθνικές κυβερνήσεις μπορούν επίσης να επιβραβεύουν τις προσφορές με βάση τη βιωσιμότητα, την ολοκλήρωση του ενεργειακού συστήματος ή την ανθεκτικότητα της αλυσίδας εφοδιασμού.

«Η Ευρώπη κάνει άλλο ένα αποφασιστικό βήμα μακριά από τις δημοπρασίες που βασίζονται μόνο στην τιμή. Ο νόμος Net Zero Industry Act κατοχυρώνει κριτήρια προεπιλογής για να διασφαλίσει ότι οι δημοπρασίες δεν αναθέτουν τα φθηνότερα έργα, αλλά τα έργα που προσφέρουν τη μεγαλύτερη αξία στην Ευρώπη. Ωραία. Η αιολική βιομηχανία είναι έτοιμη να προσφέρει αξία για την Ευρώπη και να ανταποκριθεί στις αξίες της Ευρώπης», δηλώνει ο Pierre Tardieu, επικεφαλής πολιτικής της WindEurope.

Η περσινή δέσμη μέτρων της ΕΕ για την αιολική ενέργεια είχε ήδη καθορίσει 15 άμεσες δράσεις για τη στήριξη της κλιμάκωσης της ευρωπαϊκής αιολικής βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης κριτηρίων προεπιλογής για τις δημοπρασίες αιολικής ενέργειας. Στη συνέχεια, 26 κράτη μέλη δεσμεύτηκαν να εφαρμόσουν αυτές τις δράσεις, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης κριτηρίων προεπιλογής, υπογράφοντας τον Ευρωπαϊκό Χάρτη για την Αιολική Ενέργεια. Τον Ευρωπαϊκό Χάρτη για την αιολική ενέργεια υπέγραψαν επίσης 300 εταιρείες αιολικής ενέργειας, κατασκευαστές και προγραμματιστές, αγκαλιάζοντας αυτή την προσέγγιση, σύμφωνα με το Reve.

Οι αρνητικές προσφορές αυξάνουν τον συνολικό κίνδυνο του έργου

Η NZIA επικεντρώνεται δικαίως στην εκτέλεση έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Καλεί τις εθνικές κυβερνήσεις να εφαρμόσουν αναπροσαρμογή των τιμών στις δημοπρασίες, ώστε να ληφθούν υπόψη οι πιθανές αυξήσεις του κόστους των εισροών. Και να αξιολογήσουν τις επιπτώσεις των αρνητικών προσφορών στην ταχύτητα και την κλίμακα ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Οι αρνητικές προσφορές χωρίς ανώτατο όριο είναι ιδιαίτερα ανεπιθύμητες. Σημαίνει ότι οι προγραμματιστές πρέπει να καλύψουν το πρόσθετο κόστος των αρνητικών προσφορών. Μπορούν είτε να τα μετακυλήσουν στους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας είτε στην αλυσίδα εφοδιασμού αιολικής ενέργειας. Οι αρνητικές προσφορές αυξάνουν επίσης τον συνολικό κίνδυνο του έργου, ο οποίος με τη σειρά του ανεβάζει το κόστος κεφαλαίου. Αυτό είναι ιδιαίτερα δύσκολο με τα υψηλότερα επιτόκια τώρα.

«Οι αρνητικές προσφορές χωρίς ανώτατο όριο θέτουν σε κίνδυνο την υλοποίηση των αιολικών έργων. Είναι πολύ θετικό ότι το ζήτημα αυτό αναγνωρίζεται επίσημα στη νομοθεσία που υποστηρίζει την επέκταση της ευρωπαϊκής καθαρής τεχνολογίας» προσθέτει ο Pierre Tardieu.