Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να καταθέσει έναν κλιματικό στόχο μείωσης 90% των εκπομπών του θερμοκηπίου για το 2040, σύμφωνα με σχέδιο που διέρρευσε, ενώ ένας συνασπισμός 11 χωρών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας και της Γερμανίας, έχει εκδώσει επιστολή με την οποία ζητά φιλόδοξους στόχους.

Το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ πρόκειται να παρουσιάσει το σχέδιο κλιματικών στόχων για το 2040 στις 6 Φεβρουαρίου, με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 90% στην πορεία προς την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας μέχρι τα μέσα του αιώνα.

«Για να τεθεί η ΕΕ σε σταθερή πορεία προς την κλιματική ουδετερότητα, η παρούσα ανακοίνωση προτείνει για την ΕΕ έναν κλιματικό στόχο για το 2040, ο οποίος προβλέπει καθαρή μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 90% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990», αναφέρεται σε σχέδιο εγγράφου που είδε το Euractiv και το οποίο περιήλθε για πρώτη φορά στην κατοχή του Carbon Pulse.

Η πρόταση θα μπορούσε να σώσει περισσότερες από 250.000 ζωές ετησίως από τη μειωμένη ατμοσφαιρική ρύπανση, ενώ θα μπορούσε να μειώσει το σχετικό κόστος υγειονομικής περίθαλψης κατά 1 τρισεκατομμύριο ευρώ ετησίως.

Οι μειωμένες εισαγωγές ορυκτών καυσίμων θα εξοικονομούσαν άλλα 2,8 τρισεκατομμύρια ευρώ την περίοδο 2031-2050, αναφέρει το έγγραφο.

Η μείωση των εκπομπών θα αποτελέσει την πλειονότητα των κλιματικών φιλοδοξιών του σχεδίου, αλλά ο ρόλος των φυσικών καταβόθρων άνθρακα -απορροφήσεις CO2 από τα δάση ή τους τυρφώνες, που αποδείχθηκαν αμφιλεγόμενοι στον κλιματικό στόχο για το 2030- δεν έχει ακόμη αποφασιστεί στο παρόν σχέδιο.

Το πόσο του στόχου του 2040 θα προέλθει από καταβόθρες άνθρακα παραμένει πολιτική απόφαση. Αλλά το σχέδιο της Επιτροπής καθιστά ήδη σαφές ότι ένα μέρος του θα προέρχεται από την απομάκρυνση άνθρακα.

Επιστολή 11 χωρών

Το σχέδιο, το οποίο δεν περιέχει νομικές υποχρεώσεις για τις χώρες της ΕΕ σε αυτό το στάδιο, θα συζητηθεί από τους ηγέτες της ΕΕ σε μία από τις προσεχείς συνόδους κορυφής, ενώ μια προκαταρκτική απόφαση για τον τελικό στόχο αναμένεται στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ τον Ιούνιο.

Οι δύο μεγαλύτερες χώρες της ΕΕ, η Γερμανία και η Γαλλία, με την υποστήριξη της Ισπανίας, της Αυστρίας και των Κάτω Χωρών μαζί με άλλες έξι χώρες, θεώρησαν σκόπιμο να παρέμβουν.

«Η ανάγκη για φιλόδοξη παγκόσμια δράση για το κλίμα δεν ήταν ποτέ πιο εμφανής», ξεκινά η επιστολή που απέστειλε ο συνασπισμός των 11 χωρών στις 25 Ιανουαρίου, προσθέτοντας ότι «ενθαρρύνουμε σθεναρά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή … να συστήσει έναν φιλόδοξο στόχο της ΕΕ για το κλίμα για το 2040».

Κάτι τέτοιο «θα έστελνε ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα ότι η ΕΕ θα δώσει το παράδειγμα για να πείσει και άλλους μεγάλους εκπέμποντες να ακολουθήσουν το παράδειγμά της, ώστε να εξασφαλιστούν εγκαίρως οι απαραίτητες συνεισφορές για τη διατήρηση του 1,5 °C πριν από την COP30», προσθέτουν.

Ο συνασπισμός έστειλε την επιστολή αυτή όταν η Επιτροπή είχε ήδη κυκλοφορήσει το σχέδιό της να προτείνει τον στόχο του 90%.

Μια συμφωνία για την ανταγωνιστικότητα

Με το βλέμμα στο μέλλον, το έγγραφο σκιαγραφεί επίσης «την επόμενη δεκαετία» της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας με μια «συμφωνία απαλλαγής της βιομηχανίας από τον άνθρακα», με «μια ανανεωμένη ευρωπαϊκή ατζέντα για τη βιώσιμη βιομηχανία και την ανταγωνιστικότητα» που θα συμπληρώσει την Πράσινη Συμφωνία.

Αυτή η συμφωνία για την απαλλαγή της βιομηχανίας από τον άνθρακα «πρέπει να αντικατοπτρίζει το παγκόσμιο και γεωπολιτικό πλαίσιο», όπου ο ανταγωνισμός για τις καθαρές τεχνολογίες εντείνεται, υποστηρίζει το έγγραφο, επισημαίνοντας ότι η ζήτηση για καθαρή τεχνολογία αναμένεται να τριπλασιαστεί μέχρι το τέλος αυτής της δεκαετίας.

Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει «ένα ασφαλές και ευνοϊκό ρυθμιστικό και χρηματοδοτικό περιβάλλον», προσθέτει το έγγραφο, λέγοντας ότι «απαιτούνται σημαντικές ιδιωτικές επενδύσεις για την επιτυχία της μετάβασης», γεγονός που καθιστά απαραίτητο να καταστεί η ΕΕ ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις.

Σε αυτό, ο συνασπισμός των 11 χωρών συμφωνεί. «Η επίτευξη των κλιματικών μας στόχων με οικονομικά αποδοτικό τρόπο είναι απαραίτητη για την οικονομική ανάπτυξη, την ενεργειακή ασφάλεια και την αύξηση της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας της ΕΕ», επιμένει η επιστολή.

Ακόμη περισσότερο, «θα στείλει ένα ισχυρό μήνυμα στην αγορά για την αύξηση της εγχώριας ανάπτυξης και κατασκευής στην ΕΕ τεχνολογιών καθαρού μηδενικού κόστους», προσθέτουν.

Η Επιτροπή υποστηρίζει παρόμοιες απόψεις. «Εάν ο μετασχηματισμός πετύχει, η ΕΕ θα διατηρήσει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα σε τομείς όπως η αιολική ενέργεια, η υδροηλεκτρική ενέργεια και ο ηλεκτρολύτης, όπου έχει ήδη εμπορικό πλεόνασμα», αναφέρεται στο σχέδιο.

Αντιδράσεις

Ο Wijnand Stoefs από την πράσινη ΜΚΟ Carbon Market Watch δήλωσε απογοητευμένος από τον στόχο του 90% που περιλαμβάνει την απομάκρυνση CO2 από καταβόθρες άνθρακα, όπως τα δάση.

«Το «καθαρό» στο «καθαρό 90%» μπορεί να καμουφλάρει πολλή αδράνεια και να δημιουργήσει μια υπερβολική εξάρτηση από τους καταβόθρες γης και τις τεχνικές απορροφήσεις που οι μελλοντικές γενιές των φορέων χάραξης πολιτικής και των πολιτών θα πρέπει να υλοποιήσουν. Καθώς οι καταβόθρες εδάφους της ΕΕ μειώνονται εδώ και πολλά χρόνια και οι τεχνικές απομακρύνσεις βρίσκονται σε νηπιακό στάδιο και έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη βιωσιμότητα, η εξάρτηση από οποιαδήποτε μέθοδο για την απομάκρυνση του άνθρακα από την ατμόσφαιρα θα πρέπει να ελαχιστοποιηθεί», δήλωσε.