Η Κομισιόν ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέβαλε στην Ελλάδα προχρηματοδότηση ύψους 158,7 εκατ. ευρώ με τη μορφή επιχορήγησης από τα κονδύλια του REPowerEU στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF).

Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία είχε σοβαρές επιπτώσεις στην ενωσιακή οικονομία και κοινωνία. Τον Μάρτιο του 2022, οι ηγέτες κάλεσαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταρτίσει σχέδιο για την ταχεία μείωση της υπερβολικής εξάρτησης της ΕΕ από τις ρωσικές εισαγωγές αερίου, πετρελαίου και άνθρακα. Πέρα από το γεγονός ότι ενισχύει τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ στον τομέα της ενέργειας, το REPowerEU επικεντρώνεται στη στήριξη της μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας και στη συνένωση δυνάμεων για ένα πιο ανθεκτικό ενεργειακό σύστημα.

Η προκαταβολή που κατέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελλάδα ακολουθεί την έγκριση από το Συμβούλιο του αναθεωρημένου σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της χώρας που περιλαμβάνει ένα κεφάλαιο REPowerEU και την υπογραφή οικονομικών συμφωνιών.

Αυτή η προχρηματοδότηση θα βοηθήσει στην επιτάχυνση της υλοποίησης των βασικών επενδυτικών και μεταρρυθμιστικών μέτρων που περιγράφονται σε κάθε κεφάλαιο του REPowerEU της Ελλάδας. Τα μέτρα που περιγράφονται σε αυτό το κεφάλαιο θα επιτρέψουν στην Ελλάδα να υλοποιήσει τον στόχο του RepowerEU να καταστεί η Ευρώπη ανεξάρτητη από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα πολύ πριν από το 2030. Τα μέτρα επικεντρώνονται στη διευκόλυνση της ανάπτυξης περισσότερων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων του υδρογόνου και της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας, και στη διευκόλυνση της ταχείας ενσωμάτωσης της ανανεώσιμης ενέργειας στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.