Η Γαλλία ανεξαρτητοποιήθηκε μερικώς από τους νέους πράσινους κανόνες της ΕΕ. Η χώρα αποφάσισε να εμπλουτίσει το νομοθετικό πλαίσιο γύρω από το οικολογικό αντίκτυπο των τραπεζών της, προκειμένου να τις καταστήσει υπεύθυνες για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των αλυσίδων εφοδιασμού τους. Το Παρίσι επίσης κέρδισε στις διαπραγματεύσεις που καθιστούν δυνατή την κρατική χρηματοδότηση των πυρηνικών σταθμών ενέργειας της χώρας, με την μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρισμού. Το αποκορύφωμα μιας συντονισμένης προσπάθειας για την υπεράσπιση των καυσίμων χαμηλών εκπομπών άνθρακα, παρά τις αντιθέσεις από το Λουξεμβούργο, την Αυστρία και τη Γερμανία.

Η Agnes Pannier- Runacher, υπουργός Ενέργειας της Γαλλίας, χαρακτήρισε την απόφαση ως «Εξαιρετική απόφαση», προσθέτοντας «Μας δίνει τα μέσα για να εξασφαλίσουμε μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση για τον μετασχηματισμό του ηλεκτρικού μας συστήματος»

O νόμος της ΕΕ δέουσας επιμέλειας που συμφωνήθηκε χθες, θα αναγκάζει εταιρίες με περισσότερους από 500 υπαλλήλους και έσοδα ύψους 150 εκατ. Ευρώ, να αναφέρουν και να αποτρέψουν με τη λήψη μέτρων, την εκμετάλλευση των εργαζομένων, την αποψίλωση των δασών και την ρύπανση στις αλυσίδες εφοδιασμού τους. Επίσης κοινωνικές ομάδες πολιτών, θα μπορούν να κρατούν υπόλογες, όσες επιχειρήσεις παραβαίνουν τον νόμο, με δικαστική παρέμβαση.

Η Γαλλία, έχοντας την υποστήριξη της Ιταλίας και της Τσεχικής Δημοκρατίας, έχει καταφέρει να διασφαλίσει ότι οι τράπεζες, οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων και οι επενδυτικοί όμιλοι θα πρέπει να αναφέρουν μόνο τις ανάντη δραστηριότητες, όπως η αγορά εξοπλισμού γραφείου. Δεν θα χρειαστεί να αναλάβουν τη δέουσα επιμέλεια για τις δραστηριότητες του πελάτη στους οποίους προσφέρουν δάνεια, κάτι για το οποίο είχε πιέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Σε σημείωμα προς τους διαπραγματευτές αυτόν τον μήνα, Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προειδοποίησε ότι ο «αποκλεισμός του χρηματοπιστωτικού τομέα δεν θα ήταν παραγωγικός, σε σχέση με τις αρχικές προθέσεις του, καθώς θα επέτρεπε στον χρηματοοικονομικό τομέα να επενδύει σε δραστηριότητες που πηγαίνουν κόντρα στη περιβαλλοντική και κοινωνική ατζέντας της ΕΕ».

Η Arianne Griffith, επικεφαλής εταιρικής λογοδοσίας στη ΜΚΟ Global Witness, είπε ότι είναι «σοκαριστικό» το γεγονός ότι οι χώρες της ΕΕ «βύθισαν σχέδια που διασφαλίζουν ότι οι τράπεζες δεν θα επενδύουν πλέον σε περιβαλλοντικές παραβιάσεις και παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων»

Ο Eelco Van der Enden, διευθύνων σύμβουλος της Global Reporting Initiative, είπε ήταν «απογοητευτικό» να βλέπει κανείς ότι η γαλλική προσπάθεια έχει αποδυναμώσει τους κανόνες για τον χρηματοπιστωτικό τομέα, αλλά ότι μια ρήτρα αναθεώρησης στη συμφωνία θα μπορούσε να προσφέρει την ευκαιρία να συμπεριληφθούν αργότερα.

Ωστόσο οι τράπεζες με περισσότερους από 500 υπαλλήλους θα πρέπει να καταρτίσουν και να εφαρμόσουν σχέδια για την κλιματική μετάβαση για να δείξουν τι κάνουν για να μετριάσουν το αντίκτυπο τους στο φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Ο Richard Gardiner επικεφαλής της πολιτικής της ΕΕ στην World Benchmarking Alliance δήλωσε ότι «το σημαντικό θετικό πλεονέκτημα» του νόμου ήταν η υποχρέωση των τραπεζών να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν ένα «ουσιαστικό σχέδιο μετάβασης», που υπερισχύει των σημερινών εθελοντικών δεσμεύσεων για την κλιμάκωση των εκπομπών άνθρακα στο μηδέν.