Οι εκρήξεις που συνέβησαν τον Σεπτέμβριο του 2022 στους αγωγούς της Nord Stream, έχουν επιφέρει αύξηση κατά 7% στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στη Σουηδία, σύμφωνα με τον Οργανισμό Προστασίας του Περιβάλλοντος της χώρας. 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της υπηρεσίας, το μεγαλύτερο μέρος της διαρροής του 2022 σημειώθηκε εντός της οικονομικής ζώνης της Δανίας, αλλά ένα επιβλητικό ποσό 5,8 εκατομμυρίων τόνων κλιματικής ρύπανσης χύθηκε εντός της οικονομικής ζώνης της Σουηδίας. Όπως ανέφερε ο ΟΗΕ, πρόκειται πιθανόν για τη μεγαλύτερη μεμονωμένη εκπομπή μεθανίου που έχει καταγραφεί ποτέ.

Η ρύπανση είχε τη μορφή μεθανίου, το κύριο συστατικό του φυσικού αερίου από ορυκτά καύσιμα που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι για να τροφοδοτήσουν τις σόμπες και να θερμάνουν τα σπίτια, το οποίο έχει πάνω από 80 φορές μεγαλύτερη θερμαντική ισχύ βραχυπρόθεσμα από ό,τι το διοξείδιο του άνθρακα. Το αέριο αυτό μπορεί να διαρρεύσει στην ατμόσφαιρα από τους χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, τα ζώα και τη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου, ιδίως με διαρροές αγωγών.