Ο Sepehr Soltani, επικεφαλής αναλυτής αποθήκευσης ενέργειας στη νορβηγική εταιρεία συμβούλων Rystad Energy, δήλωσε στο συνέδριο RE-Source Southeast που πραγματοποιήθηκε στη Σόφια της Βουλγαρίας τον Μάιο ότι η Βουλγαρία προσφέρει το υψηλότερο δυναμικό εσόδων για την αποθήκευση μπαταριών στην Ευρώπη, αναφέρει δημοσίευμα στο περιοδικό pv.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Soltani στο συνέδριο RE-Source Southeast Conference, η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της Βουλγαρίας προσφέρει την ευκαιρία για κέρδος 110 ευρώ ανά MWh με ένα σύστημα αποθήκευσης ενέργειας από μπαταρία με ικανότητα εκφόρτισης δύο ωρών με χρήση ενεργειακού arbitrage. Η ανάλυση της Rystad Energy έχει ορίσει το κόστος του συστήματος μπαταρίας σε 60 ευρώ ανά MWh κατ’ αποκοπή.

Παρά την ευκαιρία αυτή, στο συνέδριο υποστηρίχθηκε ότι μέχρι πρόσφατα η αποθήκευση ενέργειας δεν ήταν κάτι σημαντικό στη Βουλγαρία και αυτό οφείλεται στο άφθονο λειτουργικό δυναμικό άνθρακα και πυρηνικής ενέργειας της Βουλγαρίας. Ωστόσο, η χώρα πρέπει να συμμορφωθεί με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για τη μείωση των εκπομπών και επίκειται η σταδιακή κατάργηση των ανθρακικών μονάδων. Δεδομένου ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα καλύψουν το κενό παραγωγής άνθρακα, ο ρόλος της αποθήκευσης ενέργειας θα πρέπει επίσης να αυξηθεί.

Η Βουλγαρία έχει εγκαταστήσει μέχρι σήμερα μεταξύ 40 MWh και 50 MWh χωρητικότητας μπαταριών, με επιχειρηματικά μοντέλα που βασίζονται κυρίως στην εξισορρόπηση του δικτύου και το arbitrage.

Μια άλλη εξέλιξη που μπορεί να δώσει ώθηση στην αποθήκευση ενέργειας με μπαταρίες στη Βουλγαρία είναι η πρόσφατη επικαιροποίηση της εθνικής νομοθεσίας για τη συμπερίληψη των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες ως συστατικό στοιχείο του δικτύου.

Το Υπουργείο Ενέργειας της Βουλγαρίας διεξάγει επί του παρόντος δύο διαγωνισμούς με στόχο την ανάθεση 1.425 MW ηλιακής και αιολικής παραγωγικής ικανότητας σε συνδυασμό με 350 MW αποθήκευσης ενέργειας πίσω από τον μετρητή. Η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων έργων έληξε στις 12 Ιουνίου 2024 και το υπουργείο δέχθηκε προσφορές από εταιρείες σε όλους τους τομείς, εκτός από τη γεωργία, τη δασοκομία και την αλιεία. Μέχρι στιγμής, η κυβέρνηση δεν έχει ανακοινώσει σχέδια για τη διενέργεια διαγωνισμών για την ικανότητα αποθήκευσης ενέργειας μπροστά από τον μετρητή.

Διαβάστε ακόμη