Το Υπουργείο Βιομηχανίας και Πληροφορικής της Κίνας (MIIT) πρότεινε αναθεώρηση της πολιτικής «Κανονιστικά Πρότυπα για τη Βιομηχανία Παραγωγής Φωτοβολταϊκών». Αυτή η πολιτική θέτει απαιτήσεις για εταιρείες που χτίζουν ή επεκτείνουν εργοστάσια που παράγουν φωτοβολταϊκά και τα εξαρτήματά τους.
Η αναθεώρηση περιλαμβάνει αυστηρότερες οικονομικές απαιτήσεις, υψηλότερα πρότυπα απόδοσης για φωτοβολταϊκά και αυστηρότερους ελέγχους στην κατανάλωση ενέργειας και νερού κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Αυτές οι αλλαγές αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας των φωτοβολταϊκών που κατασκευάζονται στην Κίνα, στη μείωση των αποβλήτων και στην αύξηση της αποδοτικότητας της παραγωγής φωτοβολταϊκών, σύμφωνα με το pv magazine.

Μια σημαντική αλλαγή είναι η αύξηση του ελάχιστου ποσού χρημάτων που πρέπει να επενδύσει μια εταιρεία εξ αρχής για να χτίσει ένα νέο εργοστάσιο ηλιακών πάνελ. Αυτό αποσκοπεί στο να αποτρέψει τις εταιρείες να εισέλθουν στην αγορά εκτός εάν είναι σοβαρές για την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας.

Η αναθεώρηση αυξάνει επίσης τα πρότυπα απόδοσης που πρέπει να πληρούν οι ηλιακοί συλλέκτες. Αυτό σημαίνει ότι οι νέοι ηλιακοί συλλέκτες θα πρέπει να μετατρέπουν περισσότερο ηλιακό φως σε ηλεκτρισμό σε σύγκριση με τα παλαιότερα μοντέλα. Αυτό θα κάνει την ηλιακή ενέργεια πιο προσιτή και ελκυστική για τους καταναλωτές.

Επιπλέον, η αναθεώρηση θέτει αυστηρότερα όρια στην κατανάλωση ενέργειας και νερού που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι εταιρείες κατά την κατασκευή ηλιακών πάνελ. Αυτό θα συμβάλει στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της παραγωγής φωτοβολταϊκών.

Αναλυτές της βιομηχανίας πιστεύουν ότι αυτά τα νέα πρότυπα θα βοηθήσουν στην εξάλειψη των ξεπερασμένων εργοστασίων που δεν παράγουν αποδοτικούς ηλιακούς συλλέκτες. Αυτό θα κάνει την κινεζική βιομηχανία ηλιακών πάνελ πιο ανταγωνιστική και θα οδηγήσει τελικά σε χαμηλότερες τιμές για τους καταναλωτές.

Η αναθεώρηση βρίσκεται στη φάση δημόσιας διαβούλευσης, πράγμα που σημαίνει ότι οι εταιρείες και τα άτομα μπορούν να υποβάλουν σχόλια σχετικά με τις προτεινόμενες αλλαγές. Το MIIT θα εξετάσει στη συνέχεια αυτά τα σχόλια πριν οριστικοποιήσει τη νέα πολιτική.

Διαβάστε ακόμη