Μια συνολική νομοθετική ρύθμιση προετοιμάζει το υπουργείο Ενέργειας σε σχέση με το ρυθμιστικό πλαίσιο του υδρογόνου, που θα ξετυλίγει το κουβάρι σε σχέση με την αδειοδοτική διαδικασία των έργων. Σε αυτό το νομοθετικό πλαίσιο που θα είναι έτοιμο, μέσα στο καλοκαίρι, θα περιγράφεται η σειρά ενεργειών: ποιος θα είναι ο regulator, ποιος έχει το δικαίωμα να κάνει τη μεταφορά υδρογόνου με αγωγούς (ΔΕΣΦΑ). Θα περιγράφει, όμως, και ένα σχήμα λειτουργικής ενίσχυσης για έργα ισχύος που με τα σημερινά κοστολογικά δεδομένα θα είναι της τάξης 50MW.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον είναι μεγάλο σε ό,τι έχει να κάνει το υδρογόνο, ωστόσο, η απουσία μέχρι τώρα ρυθμιστικού πλαισίου αποτελεί ένα σημαντικό «αγκάθι». Από τα σχέδια που έχουν γνωστοποιηθεί ξεχωρίζει το σχέδιο της Hellenic Hydrogen A.E. η οποία ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2023 και αποτελεί στρατηγική κοινοπραξία της Motor Oil και της ΔΕΗ. Το έργο North-1 αναμένεται να αποτελέσει εφαλτήριο για την έναρξη της παραγωγικής δραστηριότητας της Hellenic Hydrogen. Το εν λόγω έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη Μονάδας Ηλεκτρόλυσης 50-100 MW (με ικανότητα ανάπτυξης 200 MW) σε μια παροπλισμένη λιγνιτική μονάδα παραγωγής ενέργειας στην περιοχή της Δ. Μακεδονίας. Η North-1 θα αποτελεί την πρώτη εμπορική μονάδα παραγωγής υδρογόνου από ανανεώσιμες πηγές στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και από τις πρώτες μονάδες τέτοιας κλίμακας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Αξίζει να σημειωθεί και ο νέος σταθμός Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία, ο οποίος θα έχει ηλεκτρική ισχύ 105,34 (ΜWe) και θερμική ισχύ 66,47 (MWth). Θα μπορεί να λειτουργεί και με τη χρήση υδρογόνου εκτός από την καύση φυσικού αερίου. Το υδρογόνο που θα χρησιμοποιεί παράγεται από τον σταθμό North I.

Παράλληλα, το υδρογόνο θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε σχέση με τις μεταφορές. Ειδικότερα, υλοποιούνται τα έργα REA (Αγ. Θεόδωροι) και REAH2 (Ακράτα), από την AVINOIL, τα οποία αποτελούν πρωτοποριακές προσπάθειες στον τομέα της κινητικότητας με υδρογόνο, καθώς σηματοδοτούν τη δημιουργία των πρώτων εμπορικών, δημοσίως προσβάσιμων, Σταθμών Ανεφοδιασμού Υδρογόνου στην Ελλάδα. Το Πρατήριο Υδρογόνου των Αγ. Θεοδώρων αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία μέχρι τέλος του έτους.

Να σημειωθεί πως το τελευταίο διάστημα έχουν γίνει βήματα ως προς τις προδιαγραφές ασφαλείας των πρατηρίων υδρογόνου. Τα πρατήρια υδρογόνου πρέπει να έχουν συγκεκριμένες άδειες και ένα συγκεκριμένο ποσό αποθήκευσης. Υπενθυμίζεται, πως ένα χρόνο πριν, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σε συνεργασία με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μέσω Κοινής Υπουργικής Απόφασης καθόρισαν τις προδιαγραφές εγκατάστασης πρατηρίων.

Διαβάστε ακόμη