Η Ευρώπη πρέπει να μάθει από τα λάθη της Γερμανίας για την επέκταση δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας δήλωσε ο Michael Jesberger, μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου του διαχειριστή δικτύου TransnetBW, σε συνέντευξή του στο Tagesspiegel Background, όπως αναφέρει το Clean EnergyWire.

Οι γειτονικές χώρες θα πρέπει να αποφύγουν το λάθος να επικεντρωθούν πρώτα στην επέκταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στη συνέχεια να αντιμετωπίσουν την υστέρηση στην ανάπτυξη του δικτύου, η οποία οδήγησε σε δαπανηρά μέτρα ανακατανομής. Τα τελευταία χρόνια, η Γερμανία αναγκάστηκε κατά καιρούς να περιορίσει τις εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο βορρά και να θέσει σε λειτουργία τους συμβατικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας στα νότια κέντρα κατανάλωσης, λόγω ενδιάμεσων συμφορήσεων στο δίκτυο. Τα βασικά εμπόδια για την επέκταση του δικτύου στη Γερμανία περιλαμβάνουν χρονοβόρες διαδικασίες αδειοδότησης και σχεδιασμού, αλλά και επαναλαμβανόμενα προβλήματα με την αλυσίδα εφοδιασμού υλικών, όπως ο χάλυβας ή τα τσιπ, και την έλλειψη εξειδικευμένων εργαζομένων, δήλωσε ο Jesberger.

Αν και η ΕΕ δεν έχει την αρμοδιότητα να καθορίζει πλήρως το ενεργειακό μείγμα των κρατών μελών, θα μπορούσε να βελτιώσει τον συντονισμό, είπε. «Οι πολύ διαφορετικές προσεγγίσεις στα κράτη μέλη δεν είναι ιδανικές». Μια βασική πρόκληση για τα επόμενα χρόνια θα είναι να καταρτιστεί ένα σχέδιο για τις ικανότητες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτούνται για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050. Αυτό θα πρέπει να σχεδιαστεί σε περιφερειακή βάση, είπε. «Θα πρέπει να εξετάσουμε πόση αιολική ενέργεια είναι διαθέσιμη στην Ισπανία ή στις υπεράκτιες περιοχές της Βόρειας Θάλασσας και, από την άλλη πλευρά, να εξετάσουμε πώς θα είναι οι περιφερειακές δομές κατανάλωσης – για παράδειγμα, πόσες αντλίες θερμότητας ή ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα συνδεθούν στο δίκτυο και πού». Ο Jesberger επέκρινε επίσης την έλλειψη διασυνδέσεων μεταξύ των κρατών μελών.

Κάθε κράτος μέλος της ΕΕ έχει το δικαίωμα να καθορίζει το δικό του ενεργειακό μείγμα, αλλά οι αγορές ενέργειας στην Ευρώπη γίνονται όλο και πιο ολοκληρωμένες και αλληλοεξαρτώμενες από φυσική, οικονομική και ρυθμιστική άποψη.

Διαβάστε ακόμη