Από τα ευάλωτα νοικοκυριά και την Περιφέρεια Θεσσαλίας θα ξεκινήσει η εφαρμογή του προγράμματος «Απόλλων», μέσω του οποίου θα μειωθεί δραστικά το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας για τους οικονομικά ασθενέστερους πολίτες, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης & Αποχέτευσης, καθώς και τους Γενικούς και Τοπικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων.

Αυτή την περίοδο είναι σε εξέλιξη η ετοιμασία της Κοινής Υπουργικής Απόφασης από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το υπουργείο Οικονομικών. Στην ΚΥΑ θα καθοριστεί ο τρόπος χρηματοδότησης του προγράμματος και της αποζημίωσης των επιλέξιμων έργων.

Εν όψει της ΚΥΑ, τις προηγούμενες ημέρες έγινε στο ΥΠΕΝ συνάντηση με ανώτατα στελέχη της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) και του ΔΕΔΔΗΕ. Στο ΥΠΕΝ εκτιμούν ότι η εφαρμογή του «Απόλλων» θα ξεκινήσει το 2026, ενώ στο μεσοδιάστημα θα έχουν «τρέξει» οι διαγωνισμοί της ΡΑΑΕΥ για τα φωτοβολταϊκά πάρκα, συνολικής ισχύος 1 GW, που θα τροφοδοτήσουν τους ωφελούμενους του προγράμματος. Το πρόγραμμα «Απόλλων» θεσπίστηκε με το νόμο του ΥΠΕΝ που ψηφίστηκε πρόσφατη από τη Βουλή και αποσκοπεί στην κάλυψη του συνόλου ή μέρους των ενεργειακών αναγκών μέσω της εγκατάστασης σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) με ή χωρίς σταθμό αποθήκευσης και της εφαρμογής εικονικού ταυτοχρονισμένου συμψηφισμού (virtual net metering).

Μέσα στο επόμενο διάστημα, η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), η οποία εμφανίζεται ως πολύ συνεργάσιμη και πρόθυμη να συμμετάσχει στο «Απόλλων», θα συστήσει Ενεργειακή Κοινότητα Πολιτών (ΕΚΠ) στην οποία θα ενταχθούν οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου.

Η σύσταση της εν λόγω Ενεργειακής Κοινότητας είναι το πρώτο σημαντικό ορόσημο για το πρόγραμμα, καθώς με πόρους ύψους 100 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης θα καλυφθούν οι ανάγκες των ευάλωτων νοικοκυριών σε ρεύμα για μια περίοδο 20 ετών, όσο δηλαδή είναι η διάρκεια «ζωής» των φωτοβολταϊκών πάρκων από τα οποία θα προέλθει η ηλεκτρική ενέργεια.

Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει η σύσταση 13 Ενεργειακών Κοινοτήτων, μία ανά Περιφερειακή Ενότητα, από τις οποίες εκτιμάται ότι θα καλυφθεί με δωρεάν ρεύμα το 50% των καταναλώσεων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και συναφών φορέων όπως είναι για παράδειγμα οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ).

Το μοντέλο της Θεσσαλίας

Σύμφωνα με το σχεδιασμό του ΥΠΕΝ, η πρώτη Περιφέρεια στην οποία θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα θα είναι η Θεσσαλία. Το συνολικό πλήθος παροχών στην εν λόγω Περιφέρεια (συμπεριλαμβανομένων των 25 Δήμων, των 20 ΔΕΥΑ και των Γενικών και Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων – ΓΟΕΒ/ΤΟΕΒ) ανέρχεται σε 19.000 περίπου και η ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας προσεγγίζει τις 300 γιγαβατώρες (GWh). Το 50% της κατανάλωσης αφορά στους ΟΤΑ, το 30% στις ΔΕΥΑ και το υπόλοιπο 20% στους ΓΟΕΒ/ΤΟΕΒ.

Το ετήσιο κόστος ηλεκτρικής Ενέργειας ανέρχεται στα: 36 εκατ. ευρώ. Για την κάλυψη του 50% της κατανάλωσης, δηλαδή τις 150GWh, εκτιμάται ότι θα χρειαστούν φωτοβολταϊκοί σταθμοί ισχύος 100 μεγαβάτ (MW) και μπαταρίες χωρητικότητας 100 μεγαβατωρών (MWh). Το ετήσιο όφελος από την εφαρμογή του προγράμματος «Απόλλων» θα είναι 18 εκατ. ευρώ αν υποτεθεί ότι το ποσοστό κάλυψης θα διαμορφωθεί στο 50%. Το ποσοστό κάλυψης δεν έχει «κλειδώσει» ακόμα, καθώς πρόκειται για πολιτική απόφαση που θα καθοριστεί στη σχετική Υπουργική Απόφαση.

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα την κάλυψη της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των ευάλωτων νοικοκυριών, το ποσοστό θα ανέλθει σε τουλάχιστον 90%. Το συγκεκριμένο ποσοστό επιδότησης αφορά σήμερα στους δικαιούχους του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ).

Το συνολικό όφελος από την εφαρμογή του «Απόλλων» σε όλη τη χώρα υπολογίζεται ότι θα ανέλθει στα 150 εκατ. ευρώ, σύμφωνα και με τα όσα ανέφερε η υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας το Σάββατο στην εκδήλωση που πραγματοποίησε η Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ) Θεσσαλίας στο Δήμο Νοτίου Πηλίου.

Οι ωφελούμενοι από την εφαρμογή του προγράμματος σε ό,τι αφορά τα ευάλωτα νοικοκυριά εκτιμάται ότι θα ανέλθουν συνολικά σε 127.500 σε όλη τη χώρα. Επιπλέον, αναμένεται να ωφεληθούν 332 Δήμοι, 9.455 ΔΕΥΑ και 3.750 ΤΟΕΒ/ΓΟΕΒ (βάσει του αριθμού των παροχών).

Διαβάστε ακόμη