Η χώρα διεκδικεί «ρόλο – κλειδί» στη νέα εποχή των μεγάλων διασυνδέσεων της Ευρώπης. Με την ολοκλήρωσή τους, προβλέπεται να υπερδιπλασιαστεί η ικανότητα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από και προς την Ελλάδα, με αποτέλεσμα την αύξηση του διασυνοριακού εμπορίου, την ενίσχυση του ανταγωνισμού και της ασφάλειας εφοδιασμού, αλλά και της διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οι διασυνδέσεις με τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και την Κεντρική και Δυτική Ευρώπη αποτελούν αδιάρρηκτο μέρος μιας στρατηγικής που θα καταστήσει τη χώρα κόμβο πράσινης ενέργειας, αναβαθμίζοντας και τον γεωπολιτικό της ρόλο στην ευρύτερη περιοχή. Πράσινη ενέργεια που θα παράγεται στις χώρες της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής θα μπαίνει στη χώρα, θα προστίθεται στο πλεονάζον εγχώριο δυναμικό ΑΠΕ και μέσω της διασύνδεσης με τη Γερμανία θα φτάνει στα μεγάλα καταναλωτικά κέντρα της Ευρώπης.

Όπως ανέφερε σε ανάρτηση του στο Linkedin ο Ειδικός Σύμβουλος του πρωθυπουργού σε θέματα ενέργειας, Νίκος Τσάφος «υπάρχει μια γενική παραδοχή ότι ένα σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) θα χρειαστεί φυσικό αέριο για λόγους εξισορρόπησης. Είναι αλήθεια ότι η εξισορρόπηση του συστήματος είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που εξαρτάται από τις ιδιαιτερότητες κάθε περιβάλλοντος. Οι λύσεις εξισορρόπησης αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου».

Ωστόσο, όπως σημειώνει μέχρι στιγμής το 2024, η Ελλάδα έχει βασιστεί στις διασυνδέσεις πολύ περισσότερο από ό,τι στο φυσικό αέριο για να αντισταθμίσει την καθημερινή μεταβλητότητα των ΑΠΕ. Εξάγουμε όταν έχουμε πλεόνασμα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εισάγουμε όταν οι ανανεώσιμες πηγές αναμένεται να αποδώσουν λιγότερο. Αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι οι διασυνδέσεις συχνά είναι συμφόρημένες – γεγονός που δείχνει ότι θα μπορούσαν να διαδραματίσουν ακόμη πιο σημαντικό ρόλο εάν δεν υπήρχαν αυτοί οι περιορισμοί.

Και κατέληξε λέγοντας πως «η σημαντική ανάπτυξη συστημάτων αποθήκευσης μπαταριών, αναμφίβολα, θα αλλάξει περαιτέρω αυτή την εικόνα. Ωστόσο, η σημασία των διασυνοριακών συνδέσεων στην εξισορρόπηση του συστήματος δεν μπορεί να υποτιμηθεί- και αυτός είναι ένας ακόμη λόγος για τον οποίο η Ελλάδα δίνει τόσο μεγάλη έμφαση στην επέκταση των διασυνδέσεων».

Σημειώνεται πως οι νέες διεθνείς ηλεκτρικές διασυνδέσεις που σχεδιάζονται από τον ΑΔΜΗΕ -με σκοπό την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και του ανταγωνισμού, αλλά και τη στήριξη της περαιτέρω διείσδυσης των ΑΠΕ- περιλαμβάνονται στη λίστα των υποψήφιων έργων για το καινούριο 10ετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ENTSO-E (Ευρωπαϊκoύ Δικτύου Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς).

Διαβάστε ακόμη