Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) δανείζει 15 εκατομμύρια ευρώ στη Photon Energy, έναν περιφερειακό παραγωγό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, για να στηρίξει τη δραστηριότητά της στη Ρουμανία και την Πολωνία, σύμφωνα με το ceenergy.news.

Η επένδυση της EBRD θα επιτρέψει στη Photon να ολοκληρώσει την κατασκευή ενός χαρτοφυλακίου έξι φωτοβολταϊκών πάρκων στη Ρουμανία με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 29 μεγαβάτ (MW). Αυτό, με τη σειρά του, θα ενισχύσει την ικανότητα της Photon να προωθήσει την ανάπτυξη άλλων περιουσιακών στοιχείων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις περιοχές της EBRD.

Στο πλαίσιο του έργου, η EBRD θα υποστηρίξει επίσης τη Lerta, τη θυγατρική της Photon για τις υπηρεσίες διαχείρισης ενέργειας στην Πολωνία, με επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη, ώστε να βοηθήσει στην επέκταση της τεχνογνωσίας της εταιρείας και στη διεύρυνση της προσφοράς υπηρεσιών της. Αυτό θα επιτρέψει στη Lerta να είναι καλά τοποθετημένη στην επερχόμενη αγορά δυναμικότητας και στις δημοπρασίες απόκρισης από την πλευρά της ζήτησης στην Πολωνία.

Το δάνειο της EBRD επωφελείται από την κάλυψη του κινδύνου πρώτης ζημίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) στο πλαίσιο του προγράμματός της InvestEU.

«Πρόκειται για το πρώτο έργο ανανεώσιμης ενέργειας της EBRD στη Ρουμανία που διαρθρώνεται σε πλήρως εμπορική βάση και καταδεικνύει μια εναλλακτική λύση βασισμένη στην αγορά για την ανάπτυξη του τομέα ανανεώσιμης ενέργειας της χώρας», δήλωσε ο Grzegorz Zieliński, διευθυντής της EBRD, επικεφαλής του τομέα ενέργειας στην Ευρώπη. «Είμαστε βέβαιοι ότι η χρηματοδότηση αυτή θα ανοίξει το δρόμο για μια πιο ανταγωνιστική αγορά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ηλεκτρικής ενέργειας».

Η Photon Energy είναι ένας περιφερειακός παραγωγός ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με χαρτοφυλάκιο λειτουργίας 133 MW σε μικρού έως μεσαίου μεγέθους φωτοβολταϊκούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής στη Ρουμανία, την Τσεχία, τη Σλοβακία, την Ουγγαρία και την Αυστραλία. Η εταιρεία, μέσω της θυγατρικής της Lerta, είναι επίσης ένας από τους μεγαλύτερους παρόχους υπηρεσιών απόκρισης στην πλευρά της ζήτησης στην Πολωνία.

Διαβάστε ακόμη