Ένα κοινό βιομηχανικό έργο της ΕΕ αποσκοπεί στην αναβάθμιση της υπεράκτιας ηλιακής τεχνολογίας σε 150 MW, επιτρέποντας την κατασκευή υπεράκτιων ηλιακών πάρκων μεγάλης κλίμακας.

Υπό την ηγεσία της Oceans of Energy, σε συνεργασία με 15 ευρωπαίους εταίρους, το έργο θα μπορούσε να αποτελέσει ένα νέο πρότυπο για τα υπεράκτια ενεργειακά πάρκα, σύμφωνα με το περιοδικό pv.

Τα προτεινόμενα ηλιακά πάρκα θα τοποθετηθούν εντός υπεράκτιων αιολικών πάρκων, γεγονός που σύμφωνα με την Oceans of Energy θα αξιοποιήσει καλύτερα τον θαλάσσιο χώρο, θα αυξήσει την παραγωγή ενέργειας και θα παρέχει πιο συνεχή ενέργεια κατά τη διάρκεια των εποχών, ενώ θα μειώσει το κόστος για την παραγωγή πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας και το ενεργειακό σύστημα.

Τα συγχρονισμένα υπεράκτια ηλιακά και αιολικά πάρκα θα χρησιμοποιούν την ίδια σύνδεση με το δίκτυο, γεγονός που σύμφωνα με την Oceans of Energy θα μειώσει την ανάγκη για επενδύσεις στην επέκταση του ενεργειακού συστήματος.

«Η Oceans of Energy είναι υπερήφανη που προωθεί περαιτέρω την υπεράκτια ηλιακή ενέργεια προς μια πραγματική αλλαγή του παιχνιδιού στη μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, φέρνοντας στον κόσμο αυτά τα τυποποιημένα υπεράκτια ηλιακά πάρκα μεγάλης κλίμακας», δήλωσε ο Allard van Hoeken, διευθύνων σύμβουλος της Oceans of Energy.

Απαραίτητη για την πράσινη μετάβαση η υπεράκτια ηλιακή ενέργεια

«Η υπεράκτια ηλιακή ενέργεια καθίσταται σημαντικός συντελεστής της ενεργειακής μετάβασης στη Βόρεια Θάλασσα. Ξεκινάμε την ανάπτυξη ενός τυποποιημένου υπεράκτιου ηλιακού δομικού στοιχείου, το οποίο χωράει ακριβώς ανάμεσα σε τέσσερις υπεράκτιες ανεμογεννήτριες. Αυτό επιτρέπει βελτιστοποιημένα υπεράκτια ενεργειακά πάρκα πολλαπλών πηγών χωρίς να ανταγωνίζονται για τον σπάνιο και περιορισμένο χερσαίο χώρο».

Το έργο θα συμβάλει επίσης στην ανάπτυξη διεθνών προτύπων και μεθοδολογιών δοκιμών για την υπεράκτια τεχνολογία, μέσω των εργασιών που διεξάγονται από τα εργαστήρια δοκιμών MARIN, Fraunhofer CSP και SIRRIS, τα οποία είναι τρεις από τους εταίρους του έργου.

Ελπίζεται ότι το έργο θα ωριμάσει τις τεχνολογίες και θα προσελκύσει κεφάλαια που θα επιτρέψουν την κατασκευή ενός υπεράκτιου ηλιακού πάρκου 100 έως 200 MW σε ένα υπεράκτιο αιολικό πάρκο που ανήκει στη Vattenfall, έναν άλλο εταίρο του έργου, πριν από την αλλαγή της δεκαετίας.

Η Oceans of Energy ανέπτυξε το πρώτο υπεράκτιο ηλιακό πάρκο στον κόσμο, ένα αρθρωτό φωτοβολταϊκό σύστημα 50 kW, στην ολλανδική Βόρεια Θάλασσα το 2019. Επί του παρόντος κατασκευάζει το πρώτο υπεράκτιο ηλιακό πάρκο που εγκαθίσταται εντός υπεράκτιου αιολικού πάρκου, στο αιολικό πάρκο Shell/Eneco Hollandse Kust Noord στη Βόρεια Θάλασσα.

Μια έκθεση της DNV GL τον Δεκέμβριο του 2020 προέβλεψε ότι η Βόρεια Θάλασσα θα μπορούσε να φιλοξενήσει περίπου 100 MW πλωτής ηλιακής ισχύος έως το 2030 και 500 MW έως το 2035.