Η εναρκτήρια δημοπρασία ηλιακής ενέργειας 100 MW του Κοσόβου προσέλκυσε έξι πλειοδότες, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών από την Τουρκία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελβετία και την Αίγυπτο, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση το Σάββατο.

Οι εταιρείες και οι κοινοπραξίες που ανταγωνίζονται για το δικαίωμα ανάπτυξης ενός ηλιακού έργου 100 MW στο δήμο Rahovec είναι: η κοινοπραξία Calik-Limak από την Τουρκία, η Notus Energy Kosovo, η οποία είναι τοπική οντότητα γερμανικής εταιρείας, η γαλλική Akuo Energy SAS, η αιγυπτιακή Elswedy Electric, μια άλλη τουρκική κοινοπραξία, η Guris Insaat Muhendishik, και το γραφείο της ελβετικής κοινοπραξίας Orllati στο Κόσοβο.

Η κυβέρνηση έλαβε τις έξι προσφορές μέχρι την παραταθείσα προθεσμία της δημοπρασίας, στις 31 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το Renewables now.

Τις επόμενες εβδομάδες, μια επιτροπή αξιολόγησης θα εξετάσει τις προτάσεις. Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι που θα πληρούν τις προϋποθέσεις θα λάβουν μέρος σε ηλεκτρονική δημοπρασία ή «ηλεκτρονικό πλειστηριασμό», όπου το έργο θα ανατεθεί στη χαμηλότερη τιμή προσφοράς.

Η υπουργός Οικονομίας, Artane Rizvanolli, δήλωσε ότι αυτό είναι το πρώτο έργο στο πλαίσιο των προγραμματισμένων διαγωνιστικών διαδικασιών για τα επόμενα δύο χρόνια για την κατασκευή 950 MW ισχύος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αξίας 1,2 δισ. ευρώ (1,3 δισ. δολάρια ΗΠΑ). Η επόμενη δημοπρασία θα στοχεύει σε δυναμικότητα παραγωγής αιολικής ενέργειας 150 MW και θα διεξαχθεί αργότερα φέτος, σύμφωνα με τον υπουργό.

Όπως μεταδίδει το Balkan Green Energy News, μια πιο σταθερή και οικονομικά αποδοτική παροχή ηλεκτρικής ενέργειας θα στηρίξει όλα τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις και θα μειώσει την εποχιακή εξάρτηση από τις εισαγωγές ενέργειας, σύμφωνα με ανακοίνωση. Το Κόσοβο βασίζεται σε συντριπτικό βαθμό στην εγχώρια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από δύο παλιούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα, οι οποίοι συχνά καταρρέουν. Αλλά ακόμη και σε περιόδους που χρησιμοποιούν τη δυναμικότητά τους στο μέγιστο, οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας είναι απαραίτητες.

Προς το παρόν υπάρχουν μόνο δύο αιολικά εργοστάσια που λειτουργούν και κάποιες υδροηλεκτρικές και φωτοβολταϊκές δυνατότητες.

Η ημερήσια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας μετατρέπει την PPA σε CfD

Οι συμμετέχοντες θα υποβάλουν προσφορά για μια 15ετή συμφωνία αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (PPA). Πρέπει να μετατραπεί σε σύμβαση για τη διαφορά (CfD) με τη δημιουργία μιας ρευστής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε ημερήσια βάση, όπως προκύπτει από την τεκμηρίωση. Στην πραγματικότητα, οι πρώτες τέσσερις εταιρείες, όλες κρατικές, άρχισαν να διαπραγματεύονται την περασμένη εβδομάδα σε μια τέτοια πλατφόρμα στο κοινό αλβανικό χρηματιστήριο ηλεκτρικής ενέργειας (ALPEX) στα Τίρανα.

Η δημοπρατούμενη δυναμικότητα πρέπει να εγκατασταθεί σε καθορισμένες εκτάσεις στις κτηματολογικές ζώνες Kramovik και Petković του δήμου Rahovec (Orahovac). Ειδικότερα, θα μισθωθεί για τουλάχιστον 30 χρόνια. Η δυνητική ισχύς αιχμής στην περιοχή είναι 117 MW.