Η αιολική ενέργεια αποτελεί το 19% της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται στην Ευρώπη με σχεδόν όλες τις ανεμογεννήτριες της Ευρώπης να κατασκευάζονται στην Ευρώπη, σε πάνω από 250 εργοστάσια σχεδόν σε κάθε κράτος μέλος. Ωστόσο η WindEurope προειδοποιεί πως η αλυσίδα εφοδιασμού της Ευρώπης με αιολική ενέργεια αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, φέρνοντας στο επίκεντρο τη συμφωνία για το Net Zero Industry Act.

Μπορεί το κόστος να αυξήθηκε τα τελευταία δύο χρόνια, δεν συνέβη όμως το ίδιο και με τα έσοδα. Παράλληλα υπάρχει και έντονος ανταγωνισμός από τους Κινέζους κατασκευαστές ανεμογεννητριών.

Η ΕΕ ανταποκρίθηκε εξαιρετικά καλά πέρυσι με τη δέσμη μέτρων για την αιολική ενέργεια, η οποία περιλαμβάνει 15 άμεσα μέτρα για την ενίσχυση της αιολικής βιομηχανίας της Ευρώπης. Στη συνέχεια, 26 κράτη μέλη ενέκριναν αυτές τις δράσεις υπογράφοντας έναν Ευρωπαϊκό Χάρτη για την αιολική ενέργεια. Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν την αυστηροποίηση των κριτηρίων προεπιλογής για να αυξηθεί ο πήχης για το είδος των ανεμογεννητριών που μπορούν να κατασκευαστούν στην Ευρώπη – δεσμεύσεις για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και την παραμονή των δεδομένων και την υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά.

Η συμφωνία για το Net Zero Industry Act

Η ΕΕ πρόκειται τώρα να συμφωνήσει μια πράξη για τη βιομηχανία καθαρού μηδενός (Net Zero Industry Act – NZIA). Αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση όλων των αλυσίδων εφοδιασμού καθαρής ενέργειας στην Ευρώπη. Αυτό είναι κάτι θετικό, σύμφωνα με τη WindEurope, ωστόσο ορισμένες από τις λεπτομέρειες κινούνται προς τη λάθος κατεύθυνση. Συγκεκριμένα, υπάρχει η πρόταση ότι τα νέα κριτήρια προεπιλογής θα πρέπει να εφαρμόζονται αρχικά μόνο στο 20% των έργων, το υπόλοιπο 80% μπορεί να πάει σε μη ευρωπαίους κατασκευαστές.

Το Net Zero πρέπει να υιοθετήσει μια προσέγγιση των κριτηρίων προεπιλογής με βάση την τεχνολογία. Διαφορετικά, απλώς θα χαθούν τα πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία, η αλυσίδα εφοδιασμού της αιολικής ενέργειας, και η αποτυχία καλλιέργειας της ανάπτυξη των άλλων νέων βιομηχανιών καθαρής τεχνολογίας που επιθυμεί η Ευρώπη.

Συνοψίζοντας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να διασφαλίσουν, κατά την οριστικοποίηση της NZIA, ότι:

  • τα κριτήρια προεπιλογής μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα,
  • οι κυβερνήσεις θα υιοθετήσουν μια ειδική για την τεχνολογία προσέγγιση των κριτηρίων προεπιλογής.

Διαφορετικά, η ΕΕ πηγαίνει πίσω από την υποστήριξη για την οποία δεσμεύτηκε πέρυσι στο πακέτο μέτρων για την αιολική ενέργεια και στον αιολικό χάρτη – και κινδυνεύει να χάσει τη μεγαλύτερη υφιστάμενη βιομηχανία καθαρής ενέργειας.