Αρκετοί θυμούνται τις πρόσφατες ανακοινώσεις θυγατρικής του ομίλου Motor Oil για επένδυση στη συλλογή τηγανέλαιου και άλλων υλικών που μπορούν να αξιοποιηθούν για την παραγωγή καυσίμων χαμηλών εκπομπών. Το χρησιμοποιημένο λάδι από το τηγάνισμα, τα ζωικά λίπη, κ.λπ. είναι βασικά συστατικά και των λεγόμενων Βιώσιμων Αεροπορικών Καυσίμων (SAF). Οι διοικήσεις των αεροπορικών εταιρειών υποστηρίζουν πως δύσκολα θα πιάσουν τους περιβαλλοντικούς στόχους μέχρι το 2030 αφού η παραγωγή SAF αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες τους. Σήμερα, σύμφωνα με το Bloomberg, το SAF καλύπτει μόλις το 0,1% της καταναλώσης καυσίμων των αεροπορικών εταιρειών όταν οι μεγάλοι του κλάδου θέλουν να φτάσουν αυτό το ποσοστό στο 10% μέχρι το 2030. Πράγμα δύσκολο λένε οι άνθρωποι της αγοράς αφού η παραγωγή θα υπολείπεται μεταξύ 30% και 40% της ζήτησης.