Ο Ομοσπονδιακός Οργανισμός Δικτύων της Γερμανίας προκήρυξε διαγωνισμό, προσφέροντας δύο τοποθεσίες στη Βόρεια Θάλασσα με δυνατότητα φιλοξενίας αιολικής ισχύος 2,5 GW.

Οι δύο περιοχές, που βρίσκονται περίπου 120 χλμ. βορειοδυτικά της Χελιγκόλαντ, μπορούν να φιλοξενήσουν ανεμογεννήτριες με δυναμικότητα 1,5 GW και 1 GW. Οι ενδιαφερόμενοι προγραμματιστές έχουν προθεσμία μέχρι την 1η Ιουνίου 2024 για να υποβάλουν τις προσφορές τους, δήλωσε τη Δευτέρα ο Ομοσπονδιακός Οργανισμός Δικτύων.

Οι δύο περιοχές είναι μη κεντρικά προεξετασμένες, πράγμα που σημαίνει ότι οι προγραμματιστές τους θα πρέπει να διεξάγουν ανεξάρτητα τις απαραίτητες έρευνες και αναλύσεις του θαλάσσιου περιβάλλοντος, του υπεδάφους και των ανεμολογικών και ωκεανογραφικών συνθηκών. Τα αιολικά πάρκα αναμένεται να λειτουργήσουν έως το 2031.

Οι συμβάσεις θα ανατεθούν στους προσφέροντες που θα αναφέρουν τη χαμηλότερη απαίτηση χρηματοδότησης για ένα αιολικό πάρκο στις δύο περιοχές. Σε περίπτωση που περισσότεροι υποψήφιοι επιλέξουν μηδενική χρηματοδότηση και υποβάλουν προσφορές με μηδέν λεπτά ανά κιλοβατώρα, θα εφαρμοστεί δυναμική διαδικασία υποβολής προσφορών, παρόμοια με εκείνη του 2023. Ο προσφέρων που θα επιδείξει την υψηλότερη προθυμία πληρωμής θα εξασφαλίσει την κατακύρωση, η οποία θα καθοριστεί μέσω γύρων προσφορών με κλιμακούμενα επίπεδα προσφορών.

Σύμφωνα με το Renewables now, ο επιτυχών πλειοδότης θα έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση στην αρμόδια Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ναυτιλίας και Υδρογραφίας (BH) για έγκριση σχεδιασμού για την ανάπτυξη έργων αιολικής ενέργειας.

Κατά τη δυναμική διαδικασία υποβολής προσφορών που εφαρμόστηκε το 2023, η Γερμανία κέρδισε συνολικά 12,6 δισεκατομμύρια ευρώ (13,63 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ), με το 90% των εσόδων να διατίθεται για τη μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας.

Η διαδικασία υποβολής προσφορών χωρίς ανώτατο όριο πέρυσι, ωστόσο, δέχθηκε κριτική από την ένωση του κλάδου WindEurope, σύμφωνα με την οποία, οι προγραμματιστές θα επιβαρυνθούν με πρόσθετα έξοδα λόγω των αρνητικών προσφορών και πιθανότατα θα μεταφέρουν το κόστος αυτό είτε στην αλυσίδα εφοδιασμού, που ήδη αντιμετωπίζει τον πληθωρισμό και την αύξηση του κόστους εισροών, είτε στους καταναλωτές.

Εκτός από αυτές τις δύο τοποθεσίες, ο Ομοσπονδιακός Οργανισμός Δικτύων σχεδιάζει περαιτέρω διαγωνισμούς για την υπεράκτια αιολική ενέργεια έως την 1η Μαρτίου 2024. Αυτοί θα αφορούν τρεις περιοχές, που εξετάζονται κεντρικά από την BSH, με συνδυασμένη δυναμικότητα 5,5 GW.