Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πρόκειται να εκτοπίσουν τον άνθρακα ως την κύρια πηγή ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας παγκοσμίως το 2025, δήλωσε την Τετάρτη ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΙΕΑ).

Σύμφωνα με το World-energy.org, στην ετήσια έκθεσή της για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, Ο IEA ανέφερε ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας -ιδιαίτερα από τα ηλιακά πάνελ- θα δουν το μερίδιό τους στη συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας να ξεπερνά το ένα τρίτο του συνόλου, περνώντας από το 30% πέρυσι στο 37% το 2026.

Εάν συμπεριληφθεί και η πυρηνική ενέργεια, η οποία σύμφωνα με τον ΙΕΑ θα σημειώσει ρεκόρ το επόμενο έτος, σχεδόν το ήμισυ της παγκόσμιας ηλεκτρικής ενέργειας θα παράγεται από πηγές με χαμηλές εκπομπές ρύπων έως το 2026, από μερίδιο λίγο κάτω από το 40% το 2023.

Η ισχυρή αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα ξεπεράσει την αυξημένη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στις βιομηχανικές χώρες στο πλαίσιο των προσπαθειών για την επίτευξη ουδετερότητας ως προς τον άνθρακα, δήλωσε ο ΙΕΑ.

Στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας οι περισσότερες εκπομπές CO2

«Ο τομέας της ηλεκτρικής ενέργειας παράγει σήμερα περισσότερες εκπομπές CO2 από οποιονδήποτε άλλο τομέα της παγκόσμιας οικονομίας, οπότε είναι ενθαρρυντικό ότι η ταχεία ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η σταθερή επέκταση της πυρηνικής ενέργειας βρίσκονται από κοινού σε πορεία να καλύψουν το σύνολο της αύξησης της παγκόσμιας ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τα επόμενα τρία χρόνια», δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής του ΙΕΑ Fatih Birol.

Αυτό μπορεί να αποδειχθεί ότι ισχύει και στην Κίνα, όπου ο άνθρακας παράγει περισσότερο από το ήμισυ της ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά πολλά εξαρτώνται από την υδροηλεκτρική παραγωγή και το ρυθμό της οικονομικής ανάκαμψης.

Παρ’ όλα αυτά, ο ΙΕΑ βλέπει μια αργή διαρθρωτική μείωση της χρήσης άνθρακα, ακόμη και αν οι αναπτυσσόμενες χώρες θα αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας τα επόμενα χρόνια.

Αναμένει ότι η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από άνθρακα θα μειωθεί κατά 1,7% ετησίως κατά μέσο όρο έως το 2026, μετά από αύξηση 1,6% πέρυσι, λόγω των χαμηλών επιπέδων υδροηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται στην Κίνα και την Ινδία.

Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από φυσικό αέριο θα πρέπει να αυξηθεί κατά περίπου 1 τοις εκατό ετησίως κατά τη διάρκεια της περιόδου.

Ο ΙΕΑ αναμένει ότι η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από πυρηνικούς σταθμούς θα φθάσει το επόμενο έτος στο επίπεδο ρεκόρ που είχε σημειώσει το 2021, καθώς η Γαλλία ολοκληρώνει την επισκευή ορισμένων αντιδραστήρων και νέοι τίθενται σε λειτουργία στην Κίνα, την Ινδία, την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα.