Υπεγράφη στις 22/01/2024 το «MECHANICAL COMPLETION CERTIFICATE» για το έργο «Detailed Engineering, Procurement and Construction of the connection with the FSRU of Alexandroupolis» μεταξύ του ΔΕΣΦΑ και του ομίλου ΑΒΑΞ. Το γεγονός αποτελεί  σημαντικό βήμα για την ολοκλήρωση του πλωητού τερματικού φυσικού αερίου (FSRU) Αλεξανδρούπολης.

Το έργο περιλαμβάνει τη μελέτη, προμήθεια υλικών και εργασίες κατασκευής και ενεργοποίησης (start up) για την εγκατάσταση Μετρητικού-Ρυθμιστικού Σταθμού και κεντρικού Βανοστασίου (με την παρακαμπτήρια διάταξη by pass) μέσα σε οικόπεδο του ΔΕΣΦΑ στην περιοχή της Αμφιτρίτης για την τροφοδότηση του αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου του ΔΕΣΦΑ από το σύστημα FSRU .

Ο νέος σταθμός αποτελείται από τμήμα φίλτρανσης (filter section), τμήμα μέτρησης (metering section), τμήμα προθέρμανσης αερίου (pre-heater section), τμήμα ρύθμισης πίεσης αερίου (presssure regulating section), τμήμα ρύθμισης ροής αερίου (flow regulating section), κτίριο ελέγχου Σταθμού και κτίριο αναλυτών, τμήμα θερμού νερού (hot water system), σύστημα SCADA και Telecom καθώς και πολλά βοηθητικά σύγχρονα συστήματα (security, CCTV, fire & gas, κλιματισμού, UPS, H/Z), κλπ.

Ανάδοχος του έργου είναι η εταιρεία ΑΒΑΞ η οποία με την εμπειρία της από ανάλογα έργα και σε πνεύμα συνεργασίας με τις αρμόδιες τεχνικές διευθύνσεις του ΔΕΣΦΑ, της ASPROFOS (επίβλεψη έργου) και της MOODYHELLAS (TPI έργου) κατάφερε εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος να ολοκληρώσει ένα ιδιαιτέρως σύνθετο και απαιτητικό έργο, μεγάλης στρατηγικής σημασίας για τα Βαλκάνια λόγω της συμβολής του στη διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας και την απεξάρτηση τους από το ρωσικό αέριο. Το έργο πλέον βρίσκεται κοντά στον στόχο της τελικής παράδοσης (ready for operation) καθώς είναι σε πλήρη εξέλιξη οι δοκιμές commissioning, ώστε άμεσα να παραδοθεί σε εμπορική χρήση και να ανακοινωθεί η ημερομηνία COD (Commercial Operation Date).