Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ανακοίνωσε ότι σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται η κατασκευή πέντε Αστυνομικών Μεγάρων σε Πάτρα, Καρδίτσα, Βέροια, Λευκάδα και Αλεξανδρούπολη. Με την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΤ.ΥΠ. της 01/02/2024 προσωρινός ανάδοχος του έργου για τα αστυνομικά μέγαρα αναδείχθηκε η Ένωση των οικονομικών φορέων ΕΚΤΕΡ Α.Ε. ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. – ΤΕ.ΝΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε..

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΤ.ΥΠ. («Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.») αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος για το έργο: «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση και Τεχνική Διαχείριση κτιρίων Στέγασης Υπηρεσιών πέντε (5) Αστυνομικών Διευθύνσεων  στην Επικράτεια μέσω ΣΔΙΤ», προϋπολογισμού 56,8 εκατ. ευρώ. Επόμενο βήμα είναι η συμβασιοποίηση του έργου και η έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών εντός του 2024.

Στα εν λόγω κτίρια, συνολικού εμβαδού 26.998 τ.μ., κατασκευάζονται χώροι γραφείων και επιπλέον χώροι με ιδιαίτερες απαιτήσεις όσον αφορά την ασφάλεια και τη λειτουργία τους, όπως χώροι αποθηκών πειστηρίων, αποθήκες όπλων, χώροι προσωρινής κράτησης, κρατητηρίων και σκοπευτήριο.

Προβλέψεις υπάρχουν, επίσης, για χώρους κυλικείου, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων και εκπαίδευσης.

Το συγκεκριμένο έργο καλύπτει περίοδο 30 ετών, εκ των οποίων τα δύο έτη  αφορούν στην κατασκευαστική περίοδο και τα επόμενα 28 έτη, την περίοδο λειτουργίας.

Κατασκευή Αστηνομικών Μεγάρων απο το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ©ΔΤ

Κατασκευή Αστηνομικών Μεγάρων απο το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ©ΔΤ